Embert kérdezel, hogy Isten milyen módon nemzett?
Urunk Jézus Krisztusnak két születése van
Szent Ágoston prédikációja
(forrás: www.kath.net – 2010. december 23.)

Aurelius Augustinus (334-430) egyházatya (Szent Ágoston) nem élte meg a Chalcedoni zsinatot (451), és mégis a kéttermészet-tant tanította már, úgy ahogy azt később dogmává emelték, és a mai napig minden felekezetben a keresztény tan alapelemei közé tartozik. A következő szöveg Szent Ágoston beszédéből való (Augustinus (Sermo 196,1):

Urunk Jézus Krisztusnak két születése van: az egyik isteni, a másik emberi. Mindkettő csodálatos, az első nő, mint anya nélkül, a második férfi, mint apa nélkül.

Ahogy Izajás próféta mondja: „Ki lesz képes eljövetelét elmesélni?”, az minkét születésre vonatkozik. Hiszen, ki képes arra, hogy egy nemző Istenről megfelelő módon beszéljen. És ki képes arra, hogy egy szülő szűzről megfelelő módon szóljon?
     Az első születés nap nélkül, a második egy bizonyos napon történt: mindkettő felülmúlja az emberi képzelőerő határát és csak bámuló csodálatot hív bennünk elő.

Figyeljetek ama első nemzésre: „Kezdetben vala az Ige és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige.” (Jn 1,1) – Kinek az Igéje? Magáé az Atyáé. Mi volt az Ige? Maga a Fiú. Vagyis az Atya soha nincs a Fiú nélkül.
     És mégis Ő nemzette, aki soha nem volt a Fiú nélkül, a Fiút. Ő, az Atya nemzette, és a Fiúnak nem volt kezdete. A kezdet nélkül nemzettnek nincs kezdete. És mégis Ő a Fiú, és mégis Ő a nemzett.

Nos, itt valaki közbevetheti: Hogyan lehet valaki nemzett, és még sincs kezdete? Ha nemzették, akkor van kezdete, ha nincs kezdete, akkor hogyan nemzhették? Hogyan? Ezt nem tudom. Te egy embert kérdezel, hogy Isten milyen módon nemzett?
     Igyekszem választ adni, miközben a prófétára apellálok, aki ezt mondta: „Ki lesz képes eljövetelét elmesélni?”

Fordulj most velem az emberi nemzéshez, kövess engem ahhoz, akiben Isten Fia kiüresítette önmagát, mikor egy szolga alakját felvette, hogy meglássuk, képesek vagyunk-e felfogni, vagy alkalmasak vagyunk-e erről bármit is mondani?
     Aki felfogja ezt: „Az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez föltétlenül ragaszkodnia kell, kiüresítette magát.” (Fil 2,6)
     Ki képes ezt megérteni?
     Ki képes ezt méltó módon végiggondolni?
     Kinek a szelleme merészelte ezt áttekinteni? Kinek a nyelve merészelte ezt hirdetni? Kinek a képzelőereje képes erről képet formálni?
     Hagyjuk, ez felülmúlja a mi horizontunkat!

De hogy ez ne maradjon ennyiben, a továbbiakban ez áll a Filippiekhez írott levélben (Fil 2,7): „Szolgai alakot öltött, és hasonló lett az emberekhez.” – Hol? Szűz Máriában.


Feltéve: 2010. december 30.


VISSZA


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra                              a KEZDŐLAPRA