A zöld párt programja
(forrás: www.fsspx.info – 2011. március 29. és www.kath.net – 2011. április 1.)

„A legnagyobb szerencsétlenség, melyben a világ szenved, nem a gonoszok ereje, hanem a jók gyengesége.”

A politikában a japán atomerőmű-katasztrófa egyik legsúlyosabb és legközvetlenebb következménye a zöld pártok előretörése Németországban. A japán katasztrófa hírére oly mértékben megnőtt az atomerőművek betiltásának követelése, hogy a most lezajlott két tartományi választásban az atomenergiát ellenző zöldek hatalmas tábort szereztek maguknak.
     Baden-Württemberg tartományt, melyet 58 évig a keresztény-demokraták kormányoztak, a 2011. március 27-i, vasárnapi választásokat követően a zöld és szocialista pártból álló koalíció fogja az elkövetkezendő években vezetni. Mivel a zöldek több szavazatot kaptak, a miniszterelnököt is ők állíthatják, és ezzel a politika irányvonalát ők határozzák meg.

Hogy a szavazók az új kormánytól mit várhatnak, az a zöld párt aktuális választási programjából derül ki, mely így hangzik.

A tartomány iskoláit arra kell kötelezni, hogy a különböző szexuális identitásokat mint magától értetődőket közvetítsék, és érték-neutrálisan kezeljék. Ezt a feladatot a képzésnormákban valamint a tanárképzésben kötelező érvénnyel le kell fektetni. Ezzel kapcsolatban nem csak a biológiai felvilágosító oktatásra gondolunk, hanem minden tantárgyra. A nyelv- és matematikakönyvekben a különböző családi formák mindennapjait (tehát a szivárvány-családokéit is) egyforma mértékben kell ábrázolni.

A tudományos kutatások azt igazolják [nem igaz], hogy minél korábban látogatják a gyerekek az óvodákat, bölcsődéket, annál nagyobbak a lehetőségeik az oktatásban és annál jobbak a későbbi iskolai bizonyítványaik.
     Mi zöldek azért harcolunk, hogy minden 3 év alatti gyerek joga a bölcsődei és óvodai férőhelyre teljes mértékben a gyakorlatban is megvalósuljon. Azért szállunk síkra, hogy a gyermekek után járó állami támogatást a jövőben ezek az intézmények kapják és ne a szülők.

A gender-aspektust is figyelembe kell venni. Mivel ezekben az intézményekben a férfi személyzet aránya 2 százalék alatt van, határozottabban kell fiatat férfiakat erre a munkára megszerezni.

Minden gyermek számára biztosítani kell a bázis-iskola formát, melyben új oktató- és tanulókultúrát kell bevezetni. Nyitott termekben önállóan tanuló tanulólányok, tanulók – így kell a jövendő iskoláknak kinézniük, nem pedig zárt osztálytermekben 45 perces taktusban zajló oktatás a tábla és tanári asztal felé forduló tanulókkal. A kiscsoportokban folyó munkának, az individuális kidolgozásnak, valamint a projektmunkának kell szokványossá válnia. Valamint az iskolai törvényben az egész napos iskolát kell a szabályos formává tenni.
     (És mindezt annak ellenére, hogy a Pisa-vizsgálatok egyértelműen kimutatták, hogy ahol ez a szisztéma már működik, ott a legrosszabbak a tanulók eredményei.)

A leszbikus, buzi, biszexuális, trans-gender, transz-szexuális és inter-szexuális emberek egyenjogúságát az alaptörvényben le kell fektetni. Ezért mi támogatjuk a buzi-leszbikus fiatal projekteket különösen a falusi területeken, és a fiatalok segélyezésénél a szexuális identitás kérdéseiben nagyobb elismerést és szenzibilitást követelünk.

Minden életközösség számára egységes örökbefogadási jogokat követelünk.

Továbbra is síkra szállunk azért, hogy a nők azon joga, miszerint maguk, mindenfajta külső nyomás nélkül dönthessenek a terhesség mellett vagy ellen, megmaradjon.

És azt is követeljük, hogy a vándorcirkuszokban tilos legyen a vadállatok tartása, utaztatása és bemutatása, valamit idomítása.
     A háziállatoknál olykor komoly problémát okoz az állatnak nem megfelelő tartás. Ezért szükségesnek tartjuk egy olyan törvény meghozatalát, mely szabályozza a háziállatok tartásának, tenyésztésének és kereskedelmének követelményeit.

A program további pontjaiban például azt követelik, hogy a fiatal bűnelkövetők „szociális tanulással” találkozhassanak csak a konzervatív büntető törvények helyett, hogy a kábítószerfüggőket ne ítéljék el, és hogy a külföldiek, akik illegálisan tartózkodnak az országban, kitoloncolás helyett sokrétű segítséget kapjanak.

Összegzés:
Baden-Württenberg tartomány és vele Németország a jövőben még nagyobb tempóban veszti el egészséges értékeit, melyek stabilitásának és jómódjának egyik alapfeltételét képezték. Ilyen arányú zöld-siker a választók körében az atomkatasztrófa nélkül valószínűleg soha nem következett volna be.
     (megj.: Aki még nem tudja: Baden-Württember tartomány fővárosa Stuttgart, az a város, ahol a Szent X. Pius Papi Közösség németországi székhelyen van. A zöldek nemrégen nyújtották be kérelmüket a német Alkotmánybírósághoz, hogy tiltsa be a Pius Közösséget. A Bíróság ezt – eddig – elutasította.)


2011. április 1.


vissza

a HÍREK oldalra                              a KEZDŐLAPRA