Bode püspök támogatja a teológus-memorandumot
(forrás: www.kath.net – 2011. február 16.)

Osnabrück/Németország
Az osnabrücki megyéspüspök, Franz-Josef Bode a Kölni Dómrádiónak adott interjújában verbálisan támogatta a hírhedt teológus-memorandumot. Bode a teológusok megszólalását „a párbeszéd fontos adalékaként” értékeli, amit beszélgetéseinkbe és további utunkba be kell építenünk. A megyéspüspök szerint a memorandumban „kompetens emberek” emelkedtek szólásra. Ezt „be kell vinni a nagy párbeszédbe”, és ez „egyelőre pozitív”. Az osnabrücki püspök már 2010-ben magára vonta a figyelmet, amikor a nők pappá szenteléséről nyilatkozott. Akkor szó szerint ezt mondta: „A magam személyére nézve a római nem-et a nők papságához kötelező érvényűnek tekintem. De emlékeztetek az Egyház ama tapasztalatára, mely szerint azon vitás kérdések, melyek hosszabb időn keresztül nem kerülnek nyugvópontra, idővel teológiai minőséget nyernek. Itt magában a hagyományban rejlik egy változtató erő, mely új belátásokhoz vezethet.”

Ez a hír megtalálható a honlapon is a következő cím alatt:
     Bode püspök diakónus-nőkről akar vitatkozni

II. János Pál pápa az 1994-es „Ordinatio Sacerdotalis” kezdetű körlevelében leszögezte, hogy az Egyház soha nem fogja megengedni a „nőszentelést”.
     Szó szerint ez áll a dokumentumban: „Bár a csak férfiak számára fenntartott papszentelésről szóló tanítást úgy az Egyház folytonos és átfogó hagyományában megőrizte, mind a tanítóhivatal a múlt dokumentumaiban állhatatosan tanította, korunkban mégis sok helyen vitathatónak tartják, vagy az Egyház azon döntésének, hogy nőket nem enged szentelni, csupán fegyelmi jelentőséget tulajdonítanak. Hogy tehát minden kétséget ez ügyben, mely magát az Egyház isteni alkotmányát érinti, eloszlassunk, hivatalom erejénél fogva kijelentem, a »testvéreim erősítésére« (lásd: Lk 22,32), hogy az Egyháznak nincs semmilyen hatalma, hogy nőket pappá szenteljen, és hogy az Egyház minden tagjának végérvényesen ehhez a döntéshez kell tartania magát. A honlapnak egy másik Bode püspökkel kapcsolatos cikke:
     Bode püspök egy evangélikus templomban Lutherről prédikált


2011. február 18.


vissza

a HÍREK oldalra                              a KEZDŐLAPRA