Hiábavaló volt a Korán-csók
(forrás: www.fsspx.info – 2011. május 25.)

A www.saaid.net iszlám weboldal három kérdést tesz fel II. János Pál pápával, illetve annak koránt csókoló tettével (lásd a baloldali képet) kapcsolatban (a fordítás a Német Iszlám-intézet munkája):
     1. A pápa istentelenként vagy hívőként halt meg?
     2. Imádkozhat-e egy mohamedán érte?
     2. Szabad-e egy mohamedánnak megátkozni őt?

A választ e kérdésekre Nasser Ibn Sulaiman al-’Umar egy „fatwa”, azaz iszlám jogi szakvéleményben adja meg.

Fatwa II. János Pál pápáról:

1. A pápa kétségen kívül istentelenként halt meg.
     2. Nem szabad imádkozni érte (Sure 9,113 és 84). A pápa istentelen volt, mert hitt Jézus Krisztusban (Sure 9,30).
     3. El szabad átkozni, mert istentelenként halt meg. Hogy ezt a nyilvánosság előtt szabad-e megtenni vagy sem, az azon előnyöktől, illetve hátrányoktól függ, melyek emiatt keletkezhetnek.

Al-’Umar sejk válaszában kihangsúlyozza, hogy az az ember, aki csak minimális tudással rendelkezik az iszlámról, a fenti kérdéseket fel sem teszi.


Az fsspx-info kommentárja:
Így hát az elhunyt Pontifexnek semmit sem használt, hogy egykor megcsókolta azt a könyvet, mely a legmélyebb pokolra kárhoztatja: a koránt.

Mindazonáltal a „keresztények” Európában továbbra is lelkendeznek a muzulmán jámborságról, és követelik az iskolákban az iszlám-oktatást. Hogy milyen határtalanul korlátolt lehet egy felnőtt ember ítélőképessége, mégis csak ijesztő.

Milyen sokáig tart még, amíg a keresztények végre felfogják, hogy az iszlám lényegét tekintve anti-keresztény vallás?


2011. május 26.


vissza

a HÍREK oldalra                              a KEZDŐLAPRA