A katolikus életszabályok

Amikor a Szent X. Pius Papi Közösség megalakult és elkezdte működését, csaknem kizárólag olyan katolikusok csatlakoztak hozzájuk, akik az átlagosnál sokkal jobban ismerték vallásukat, lelkületüket nagy mértékben a katolikus tradíció formálta. Ezért ezeknek a híveknek nem annyira a katekizmust kellett tanítani, hiszen nagyon jól ismerték, hanem abban kellett őket támogatni, hogy helyesen cselekednek, amikor a tradíció és nem a vak engedelmesség mellett tartanak ki.
     Idővel azonban jelentősen változott a helyzet. Az első, sőt lassan már a második generáció is kihal, és az újak sokszor katolikus nevelés nélkül jutnak el a tradícióhoz. Csak azt látják, hogy az Egyházban válság van, a liturgia és a teológia körül problémák vannak, de a katolikus lelkületről, sőt a katolikus életszabályokról alig vagy semmit nem tudnak. Ugyanakkor a piuszos papok prédikációik témáin nem változtattak, nem követték tanításukkal az idők múlását, a megváltozott körülményeket.

Úgy érzem, hogy emiatt ennek a honlapnak is kötelessége ezzel a problémával többet foglalkozni, és ha már az erre illetékesek nem teszik, legalább ezen a helyen fel kell hívni a figyelmet arra, hogy semmit nem ér a tudás, a zsinati problémák feszegetése, ha közben Isten törvényeit nem tartjuk be és ezért elkárhozunk.
     Nem szabad elfelejteni, hogy egy idős ember, aki önhibáján kívül nem járhat tridenti misére, de alázatosan betartja Isten és az Egyház parancsait, és ezért a megszentelő kegyelem állapotában él és hal meg, üdvözülni fog, szemben azzal, aki ugyan rendszeresen tridenti misére jár, de közben a legalapvetőbb parancsokat is megszegi.


Katolikus életszabályok
Írta: S. G. atya

Életedet Isten és az Egyház parancsai szerint alakítsd! Tartsd be a Tízparancsolatot és az Egyház törvényeit!

1. Napodat imádsággal kezd, és lelkedet Istennek ajánlva fejezd be!

2. Vasár- és parancsolt ünnepnapokon misét becsülettel hallgass! Mulasztanod kizárólag csak papi felmentéssel szabad. A vasár- és parancsolt ünnepnapi mise mulasztása halálos bűn! Vasárnap tartózkodjál minden testi munkától!

3. Évente legalább egyszer – a Hamvazószerdától Szentháromság vasárnapig terjedő időszakban – gyónjál!

4. Az Oltáriszentség vételéhez gyakran és buzgón járulj, de vigyázz, hogy halálos bűn állapotában – pl. misemulasztás esetén – gyónás nélkül ne áldozz! Aki minden misén áldozik, annak legalább havonta gyónnia is illik!

5. Házasságodat az Egyház törvényei szerint kösd, és állapotbeli tisztaságban élj!

6. Gyermekeidet, illetve a rád bízott kiskorúakat katolikus hitben neveld, tartasd be velük Isten és az Egyház törvényeit, de ne csak taníts, hanem példát is mutass!

7. Beteg hozzátartozódhoz időben hívjál papot, hogy lelke megmeneküljön!

8. Hitedet igyekezz megismerni, olvasd a katekizmust!

9. Legalább a parancsolt böjtöket tartsd meg!

10. Igyekezzél ne a parancsolt minimumot, hanem – állapotbeli kötelességeid gondos elvégzése mellett – a lehető legtöbbet foglalkozni vallásoddal: műveld lelkedet, imádkozz – például naponta a Rózsafüzért – gyakorold az erényeket!


Feltéve: 2011. március 5.


VISSZA


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra                              a KEZDŐLAPRA