A hívek a nunciuson keresztül közvetlenül fordulhatnak a pápához
(forrás: www.kath.net – 2011. június 23.)

„Az embereknek tudniuk kell, hogy a nunciushoz fordulhatnak, ha olyan ügyről van szó, melyeknek a püspökök pásztori szolgálatára kihatással vannak, de nem hogy ezeket denunciálják, hanem hogy ezt mondják: »Bízunk Péter hivatalában, amit a nuncius reprezentál, gondunk van, és kötelességünk, nem csak jogunk, hogy Péter elé tárjuk«.” Ezt mondta Msgr. Charles Scicluna, a Hittani Kongregáció „igazságosság ügyvédje” egy a visszaélésekkel kapcsolatban tartott sajtóértekezleten.

Minden hívőnek megvan a joga, hogy az egyházmegyéjében észlelt aggodalmát a Szentszékkel közölje, mégpedig a nunciuson keresztül. „Munkám során megtanultam a nunciusok tevékenységét nagyon tisztelni, ők reprezentálják a helyi közösség nem csak a kormány számára a Szentatya közelségét.”

Msgr. Charles Scicluna a Hittani Kongregáció „igazságosság ügyvédje”, ez a korábbi Szent Officium bíróságának ügyésze, akinek az a feladata, hogy az úgynevezett „delicta graviora”, súlyos bűncselekményeket kivizsgálja, tehát olyan vétkeket, melyeket a katolikus Egyház abszolút legsúlyosabbnak ítél. Ezek az Eucharisztia, a bűnbánat szentségei elleni vétkek és a hatodik parancsolat megsértése (ne paráználkodjál!) klerikusok által egy 18 éven aluli fiatallal. És Msgr. Scicluna, egy szeretetteljes, barátságos modorú máltai, abban a hírben áll, hogy a rábízott feladatokat a legnagyobb pontossággal látja el, a személyre való tekintet nélkül.


2011. június 25.


vissza

a HÍREK oldalra                              a KEZDŐLAPRA