Kiközösítették a görög-keleti „látnoknőt”, Vassula Rydén-t
(forrás: www.kath.net – 2011. április 16.)

Konstantinápoly ökumenikus pátriárkája az 1942-ben Egyiptomban született önjelölt látnoknőt, Vassula Rydén-t egy 2011. március 16-án nyilvánosságra hozott döntéssel kiközösítette. Vassula Rydén egy nemzetközileg elismert festőnő, tenisz-bajnok és exkluzív ruhákat bemutató manöken volt. És a görög-keleti egyház tagja.
     Vassula saját bevallása szerint 1985 óta birtokolja azt a képességet, hogy Jézust hallja és látja. Állítása szerint ezen idő óta „Istennek az emberiséghez szóló üzeneteit” kapja. És védangyalát is látja, állítja Vassula.

A Hittani Kongregáció egy 1995 októberében nyilvánosságra hozott közleményben megállapította, hogy sok pozitív kijelentés mellett, Vassula olyanokat is mond, melyeket a katolikus tanítás fényében helytelennek kell megítélni. Eltekintve az állítólagos kinyilatkoztatások gyanús jellegétől és módjától, a tartalom néhány doktrinális tévedést is tartalmaz. Az állítólagos kinyilatkoztatások, illetve üzenetek Vassula magán elmélkedéseiből származhatnak.
     Ugyanakkor azt is megállapította a kongregáció, hogy a görög-keleti „látnoknő” sok katolikus templomban, gyülekezetben nagy csodálatot élvez, és hogy a katolikus miséken rendszeresen részt vesz a szentáldozásban. Láthatóan mindennemű egyházi jog fölé helyezi magát és gyakorlatilag ökumenikus rendetlenséget idéz elő.

A kongregáció felszólította a püspököket, hogy tájékoztassák Róma döntéséről a híveket, hogy egyházmegyéjükben megakadályozzák Vassula ideáinak az elterjedését. És felszólította a híveket, hogy Vassula kijelentéseit ne tekintsék természetfelettinek.

2007. január 25-én William Levada bíboros, a Hittani Kongregáció új prefektusa megerősítette, hogy az 1995-ös utasítás Vassula tevékenységével kapcsolatban továbbra is érvényben van.

A konstantinápolyi ökumenikus pátriárka most végre drasztikus lépést hozott Vassula ellen, és kiközösítette az állítólagos látnoknőt. Ezt írták: minden önjelölt és úgynevezett karizmatikus személyiséget elutasítunk, mert elfogadhatatlan újdonságot alkotnak, és az ortodox keresztény hit dogmái és Krisztusnak az egyház – mely a lelkek üdve számára az egyetlen utat jelenti – általi élete ellen vétkeznek.
     Az elfogadhatatlan újdonság támogatói, valamint követői nem tartoznak többé az egyház közösségébe. Az ökumenikus patriarkátus mély szomorúságát fejezi ki amiatt, hogy az ortodox egyház klérusának kilenc tagja részt vett az említett Vassulával folytatott beszélgetéseken, és igazhitűségét igazolták.


2011. április 18.


vissza

a HÍREK oldalra                              a KEZDŐLAPRA