Szent József tiszteletére alapított tradicionális imaközösség a haldoklók megsegítésére
A Szent X. Pius Papi Közösség felhívása

„Szent József, Jézus Krisztus nevelőatyja, a Boldogságos Szűz Mária igaz jegyese,
könyörögj érettünk és mindazokért, akik e napon, illetve ezen az éjszakán halnak meg.”

Az „Imaközösség Szent József tiszteletére a haldoklók megsegítésére” 1913-ban Boldog Don Guanella (1842-1915) kezdeményezésére, a római Szent József templomban jött létre. A közösséget egy évvel később Szent X. Pius pápa szerzetesrendi rangra emelte, amivel az egész katolikus világ figyelmét a haldoklókért mondott ima fontosságára akarta felhívni.
     X. Pius pápa az imaegyesület célját az 1914. február 14-i brévéjében így írta le: „Hogy ezen imaközösség iránti megbecsülésünket megmutassuk, azt kívánjuk, hogy a mi nevünk álljon elsőként a tagok listáján. Szeretett fivéreinket a papi hivatalban arra buzdítjuk, hogy minden nap emlékezzenek meg a szent áldozatban a haldoklókról. .. Ugyanúgy minden hívőnek és különösen szerzetesnek azt ajánljuk, hogy minden nap imádkozzanak a haldoklókért, és könyörögjenek részükre Szent József közbenjárásáért.”
     X. Pius pápa halála óráján többször így kiáltott fel: „Imádkozzatok sokat a haldoklókért!”

Ezt a szép művet szeretnénk mi most a tradicionális körökben feleleveníti és tovább folytatni. Elsősorban az a szép gondolat indít erre bennünket, hogy ezzel az egyszerű eszközzel a haldoklók lelkének csodálatos segítséget nyújthatunk, és számukra lelkük megmeneküléséhez fontos kegyelmeket könyöröghetünk ki. A haldoklókért mondott ima bizonyára a legjobb és legértékesebb, amit csak adhatunk, különösen azért, mert manapság többnyire más eszköztől és lehetőségtől meg vagyunk fosztva. Milyen hálásak lesznek a lelkek, akiket kis imánkkal megmentünk a pokoltól! Hogyan fogják ezt az örökkévalóságban nekünk, a mi lelkünk üdvére meghálálni! Ezért akarjuk ezt az imaközösséget új életre kelteni.

De ezen akcióval egy másik gondolatot is tettre váltunk, mely nekünk és számos hívő embernek a mai időkben különösen fontos. Az emberek utolsó órájában nyújtandó konkrét segítségre és támogatásra gondolunk, különösen, ha arról van szó, hogy a szentségeket egy tradicionalista pap adhassa fel, vagy legyen ott és imádkozzon valaki az utolsó órában a haldokló mellett, és a legfontosabb tennivalókat a temetésre és rekviemre elintézze.

A létrejövő közösség tagjai azon órákra, amikor az ember már nem tud magán segíteni, vagy felajánlhatják mások számára segítségüket, vagy a maguk számára más tagoktól kérhetik ezt. Meg vagyunk győződve róla, hogy ez a keresztény felebaráti szeretet rendkívül értékes és fontos műve.
     De abban is biztosak vagyunk, hogy a haldoklókért elmondott ima saját magunknak is hasznos lesz, mert ezáltal Isten a számunkra is kiközvetíti majd a kegyelmet, hogy jól felkészülten az Egyház közreműködésével halhassunk meg.
     Talán fogalmat alkothatunk róla, mekkora vigaszt és örömet jelent azon haldokló számára, aki különben magányosan és elhagyatottan halna meg, ha halála óráján egy hűséges lélek van mellette, aki virraszt és imádkozik. Valószínűleg akkor tudjuk ezt a leginkább megtenni, ha azt képzeljük, mi magunk vagyunk a halálunkon.

Imaközösségünk alapjait maga Urunk Jézus Krisztus tette le, amikor a kereszten haldokolva a jobboldali latort az üdvös halál kegyelmével megajándékozta. Ezt az értékes ajándékot tudjuk mi imánkkal embertársaink számára Istentől kikönyörögni.
     Szűz Máriának a fatimai látnokokhoz szóló intése megerősítette, milyen fontos az ima-apostolkodás: „Imádkozzatok! Imádkozzatok, és hozzatok áldozatot a bűnösökért!”
     Lisieux Szent Teréz mondta halála előtt: „Mennyire megértem most, hogy sokat kell imádkozni a haldoklókért.”
     XII. Pius pápa mondta: „Hátborzongató titok, hogy sok lélek megmenekülése a mi közreműködésünktől függ!”

Naponta olyan sok ember hal meg, és közülük sokan teljesen felkészületlenül. Holott pont halálunk órája az utolsó és döntő pillanat öröklétünk számára. Imaközösségünk apostolkodásával Krisztus kereszthalálának gyümölcseit akarjuk a haldoklók számára megszerezni, különösen azok számára, akik hirtelen, szentségek és pap nélkül halnak meg.
     A haldoklók megmentésére irányuló hathatós segítség nagy vigasz forrását fogja majd jelenteni magunk vagy szeretteink számára is az utolsó órában.

A bejegyzett tagok – mind életükben, mind haláluk után – természetesen bevétetnek a Szent X. Pius Papi Közösség papjainak imáiba és szentmiséibe.

A tagsággal semmilyen felvételi vagy más díjkötelezettség nem jár, nincsenek taggyűlések, nincsenek körlevelek. A tagok jelentkezésükkel csak arra kötelezik magukat, hogy a következő imát minden nap reggel és este elimádkozzák:
     „Szent József, Jézus Krisztus nevelőatyja, a Boldogságos Szűz Mária jegyese, könyörögj érettünk és mindazokért, akik e napon, illetve ezen az éjszakán halnak meg.”

Mindenkit kérünk, hogy ezen ima-akciót terjessze ismerősei között!


Jelentkezni vagy a Thököly úti kápolnában vagy levélben lehet. A levelet névvel, címmel ellátva [nagybetűkkel kitöltve] a következő címre kell elküldeni:

         Katholisches Bildungshaus
          Schloss Jaidhof
          Jaidhof 1
          3542 Gföhl
          Ausztria

A levél szövege:

ANMELDUNG (Jelentkezés)

– Ich möchte hiermit Mitglied der Traditionellen Gebets- und Hilfsbruderschaft zu Ehren des Hl. Joseph für die Sterbenden werden. (Tagja szeretnék lenni a Szent József tiszteletére alapított tradicionális ima- és segélyközösségnek a haldoklók számára.)
     – Ich werde jeden Tag das folgende Gebet zum Hl. Joseph beten: „Hl. Joseph, Nährvater Jesu Christi und wahrer Bräutigam der Seligsten Jungfrau Maria, bitte für uns und die Sterbenden dieses Tages/dieser Nacht!” (Minden nap elmondom a következő imát Szent Józsefnek: „Szent József, Jézus Krisztus nevelőatyja, a Boldogságos Szűz Mária igaz jegyese, könyörögj érettünk és mindazokért, akik e napon, illetve ezen az éjszakán halnak meg.”)

A következő két pont önkéntes, ha valaki nem akarja a benne foglaltakat teljesíteni, akkor ne írjon ide semmit:

– Ich möchte anderen gerne im Sterben beistehen. (Szívesen segítek másnak utolsó órájában.)
     – Ich bitte darum, daß mir andere Mitglieder dieser Gebets- und Hilfsbruderschaft im Sterben beistehen und einen traditionell kath. Priester rufen. (Kérem, hogy halálom óráján eme ima- és segélyközösségnek egyik tagja legyen mellettem, és hívjon egy tradicionalista katolikus papot.)


Feltéve: 2011. március 23.


VISSZA


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra                              a KEZDŐLAPRA