Háborúban vagyunk
(forrás: www.kath.net – 2011. április 29.)

Kansas City/USA
Az US-amerikai Kansas City-St. Joseph egyházmegye püspöke, Msgr. Robert Finn 2011. április 23-án az életvédőkkel való találkozása alkalmával arra szólított fel, hogy tegyenek világos különbséget a politikusok támogatásában. Az abortusz-melletti politikusok „a halál katonái”, akik „helyüket mint az Egyház polgárai elhagyták”, mondta Finn püspök.

„Mivel ma a bátorítás szavait mondom, egészen józanul azt szeretném veletek közölni, kedves barátaim, hogy „háborúban vagyunk”. A mai helyzet „igyekezetünk számára olyan intenzitást és sürgősséget követel, mely talán minden idők ilyen irányú követelményét felülmúlja”.

Finn püspök különösen azokat a keresztényeket és katolikusokat bírálta, akik ugyan az életvédőkével „közös alapelveket” vallanak, „miközben ezzel egyidőben a katolikus Egyház legalapvetőbb tartalmát támadják vagy a természeti törvényt tagadják – ez a szembenállás a legelbátortalanítóbb, legzűrzavarosabb és legveszélyesebb”.

Azok a politikusok, akik „privát” az abortusz ellen beszélnek, miközben politikailag síkra szállnak az abortuszhoz való jogért, „teljesen az erkölcsi kereteken, az Élet Evangéliumának vagy az Egyház más utasításának erkölcsi követelményén kívül helyezik magukat ebben a kérdésben”. Aki egy ilyen politikust támogat, az részt vesz annak élet elleni támadásában is.

„A végén társadalmunk mércéje az lesz, ahogy a köztünk levő legsérültebbekkel bánunk”, akkor is, ha más tragédiákat, mint a szegénység vagy a háború, sem szabad figyelmen kívül hagynunk.

Amikor New York új érseke, Timothy Dolan, püspökként mondott első miséjében említést tett a meg nem született élet szentségéről, spontán megtapsolták. Finn püspök a püspökök felelősségét hangsúlyozta az élet védelmében.


2011. május 5.


vissza

a HÍREK oldalra                              a KEZDŐLAPRA