Az iszlám nevében megengedett az emberölés
(forrás: www.fsspx.info – 2011. január 8.)

A brit internetes újság, a „The Examinen” 2010. december 20-án nyilvánosságra hozta egy nemrég lezajlott közvélemény-kutatás megdöbbentő eredményét. A kutatás során 600 Nagy-Britanniában tanuló mohamedán diákot kérdeztek meg, hogy véleményük szerint az iszlám nevében megengedett-e az emberölés. A válasz megrázó volt: A brit mohamedán diákok 32 százaléka az iszlám nevében elkövetett gyilkosságot helyénvalónak tartja.

A 600 mohamedán diák mellett 800 nem-mohamedán diáknak is feltették ugyanezt a kérdést. Miközben az utóbbi csoportban gyakorlatilag senki nem tartotta a vallás nevében elkövetett gyilkosságot megengedettnek, az iszlám diákoknak egyharmada válaszolt igennel.

Az állítólagos „béke vallása” ugyanis kezdete óta egybeforrott az erőszakkal. A Koránban világos és egyértelmű parancsok szólítanak fel erre. Ezek a hitetlenekkel szembeni erőszakot nem csak megengedettnek, helyénvalónak, de kifejezetten ajánlatosnak és jónak jelentik ki.

A Korán 9,5 szúrája: „És amikor a szent hónapok véget értek, öljétek meg a pogányokat ahol csak találjátok őket, támadjátok meg, kerítsétek be és mindenütt hajtsátok fel őket”, csak egy a számtalan ilyen irányú parancs közül.

A közvélemény-kutatás azt is megmutatta, hogy a megkérdezett mohamedánok 40 százaléka a seria-törvények bevezetését óhajtja Nagy-Britanniában.

A felmérésben az a legmegrázóbb, hogy a megkérdezettek a brit mohamedánok legfelsőbb értelmiségi köréhez tartoznak. Ebből az következik, hogy az erőszakra való készség nem valahol az Irán szociálisan alsó rétegeire szorítkozik, és csak az anyagi békétlenség eredménye, hanem az erőszak alkalmazása tartalmilag és lényegileg hozzátartozik az iszlám valláshoz, csak úgy, mint a kereszténységhez a megbocsátás és a felebaráti szeretet.


2011. január 14.


vissza

a HÍREK oldalra                              a KEZDŐLAPRA