„Élvezhetetlen” prédikációk
A híveket hit-döntés elé kell állítani!

(forrás: www.kath.net – 2009. december 31.)

Mariano Crociata olasz püspök keményen megfedte a katolikus prédikátorokat egy leendő papoknak tartott liturgikus kongresszuson mondott előadásában. Az istentiszteleteken tartott beszédek gyakran „édeskés és jelentéktelen kásának” bizonyulnak, és ezért „élvezhetetlenek vagy legalább is kevéssé táplálóak”, mondta az olasz püspöki konferencia főtitkára a vatikáni újság beszámolója szerint. A jó prédikáció a magatartás és nem a szavak kérdése, mondta a püspök.

A prédikációnak egyfelől nem szabad a vádak, becsmérlések, megrovások és elítélések helyévé válnia, hangsúlyozta Crociata. „Ám ennek ellenkezőjévé lesz, ha szavaink az általános intelmek és egyetemes jóemberség szegényes összevisszaságára szorítkoznak”.

Miközben korábban a prédikálók számára az jelentett veszélyt, hogy puszta moralizmusba csúsznak, manapság a hívek viselkedése számára konzekvenciák nélküli bensőségességre hajló tendencia fenyegeti őket. Azt kell célul tűzni, hogy az Evangélium jóhírét hirdessék, és a hallgatókat hit-döntés elé állítsák, mondta Crociata püspök.


2011. január 25.


vissza

a HÍREK oldalra                              a KEZDŐLAPRA