US-amerikai püspök kötelezővé tette a Szent Mihály arkangyalhoz szóló imát
(forrás: www.kath.net – 2011. május 10.)

Springfield/USA
John P. Paprocki, az Illinois állambeli Springfield egyházmegye püspöke elrendelte, hogy mostantól kezdve a Sátán elleni Szent Mihály-imát minden mise végén az elbocsátás után el kell imádkozni.

Parocki püspök: „Be kell látnunk, hogy Sátán valóban létezik, és hogy mindent meg fog tenni, ami erejéből telik, hogy célunktól, az örök élettől, Krisztussal az ő birodalmában, elvezessen bennünket.”

„Sátán egyik legügyesebb fondorlata az a megtévesztés, az a hit, hogy nem létezik”, folytatta az amerikai püspök. „Az hogy nem hiszünk Sátánban és a gonosz hatalmában, képtelenné tesz bennünket arra, hogy ellenálljunk neki. Ezért jó a szent arkangyalhoz való segítő imára emlékeznünk. Arra kell gondolnunk, hogy minden alkalommal, amikor ezt imádkozzuk, igazi ellenségeinket győzzük le, tehát nem egymást, hanem sokkal inkább a Gonoszat és az ő gonosz szellemeit.”

Az ima maga XIII. Leó pápától származik, aki 1886-ban írta latinul. 1965-ig minden csendes ima után kötelező volt imádkozni.

„Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket harcainkban. A Sátán gonoszsága és incselkedése ellen légy oltalmunk. Parancsoljon neki az Isten, esedezve kérjük. És te, égi seregek fejedelme, a Sátánt és más gonosz szellemeket, kik a lelkek veszedelmére törnek e világon, Isten erejével taszítsd a kárhozatra. Ámen.”


2011. június 6.


vissza

a HÍREK oldalra                              a KEZDŐLAPRA