Az Isten-nélküli társadalom pokol a földön
(forrás: www.kath.net – 2009. április 14.)

(A következő cikk még abból az időből (2009 húsvét) származik, amikor Mixa püspök volt Augsburg püspöke. Ez a prédikáció is adalék ahhoz, miért kellett őt hivatalából aljas módon elüldözni.) Augsburg/Németország
Augsburg megyéspüspöke és a német hadsereg katona-püspöke, Walter Mixa húsvétkor egyik prédikációjában a Németországban egyre terjedő agresszív ateizmus ellen óvott. „Ahol Istent tagadják vagy harcolnak ellene, ott nemsokára az embert és az emberi méltóságot is tagadni és semmibe venni fogják. Egy Isten nélküli társadalom pokol a földön”, mondta Mixa vasárnap az augsburgi Mária-székesegyházban.

Az ateisták megpróbálják a feltámadás és a gonosztól való megváltás valóságát a mítoszok és a fantázia világába száműzni. Aki azonban az emberektől elveszi az Istenben való hitet, a legfontosabbat veszi el tőle az életben, hangsúlyozta Mixa püspök. Aki az emberré lett, a kereszten meghalt és a halálból feltámadott Krisztusban való hitet tagadja, végső soron az emberek üdvössége ellen fordul. „Isten nélkül minden megengedett”, idézte Mixa az orosz költőt, Dosztojevszkijt.

Ahol a keresztény hit eltűnik, ott tehát nem „valamely vidám felvilágosodás fényes világossága” kerül napvilágra. „A gyakorlati ateizmus embertelenségét az elmúlt évszázadban a nemzetiszocializmus és a kommunizmus embertelen rezsimjei kegyetlen módon bebizonyították, büntetőtáboraikkal, titkosrendőrségeikkel és tömeggyilkosságaikkal”, mondta a püspök. Ezen istentelen rendszerekben a keresztényeket és az Egyházat mindig különös módon üldözték.
     Az istentelen viselkedés a jelenben is, a világ minden részén embereket zsákmányol ki gazdaságilag és erkölcsileg, például amikor gyermekeket katonai szolgálatra vagy nőket prostitúcióra kényszerít, amikor a megszolgált bért nem fizetik ki, vagy amikor embereknek éhen kell halniuk.

„Jézus Krisztus és az Egyház mindig az emberek oldalán áll, mert minden ember Isten gyermeke”, mondta Mixa. Keresztény hit nélkül tartósan nincs igazi emberiesség. A haláltól való megváltás Jézus Krisztus által, egyúttal a Gonosztól, a bűntől és az embertelenségtől való megváltás is.


2011. június 6.


vissza

a HÍREK oldalra                              a KEZDŐLAPRA