1962-2012: 50 év a II. Vatikáni Zsinat óta
(forrás: www.kath.net – 2011. augusztus 1.)
Írta: Armin Schwibach

1962. október 11-én nyitotta meg Boldog XXIII. János pápa az univerzális Egyház 21. ökumenikus zsinatát, mely „II. Vatikánum” név alatt vonult be a történelembe. 133 országból érkezett 2498 zsinati atya vonult be e napon ünnepélyes menetben a Szent Péter bazilikába. Míg az I. Vatikáni Zsinat számára még elegendő volt a vatikáni bazilika jobb kereszthajója, addig most a világegyház püspökeinek plenáris ülése már a fő hajóban zajlott le, és azt egészében betöltötte. A Szent Péter templom egyetlen zsinati aulává változott. Az egyháztörténelem legnagyobb zsinatát három évvel később VI. Pál pápa zárta be 1965. december 8-án.

A zsinatutáni átalakulás az ismert következményekkel és szakaszokkal kezdődött. „A zsinat szelleme” kezdte meghatározni és radikálisan átforgatni az Egyház életét és értelmezését. Sokan esküdtek a múlttal való és most már a zsinat által láthatóvá vált „törésre”. A politikai és spirituális utópizmus gyakran tartozott az új kifejezési formákhoz, nem utolsósorban a nyugati társadalmakban a 60-as években lezajlott kulturális forradalmakkal való összefüggésben is. …

„Elfogadni vagy visszautasítani a zsinatot”, ez a szlogen – az események elemzése, megértése, a zsinat eredményeinek és hatástörténetének, és a zsinatnak az Egyház és tanítóhivatalának hagyományában levő pontos meghatározása nélkül – fontos szólammá, közhellyé vált, mellyel a szükségessé vált párbeszédeket csírájukban fojtották és fojtják el. …

Nem utolsósorban az újabb történelem történései miatt több mint kívánatos, hogy az előttünk álló jubileumi éveket és napokat tüzetes elmélkedésre használjuk ki. A 2015-ös év már nincs messze, és minden dátum fontos ösztönzésül szolgálhat a zsinat körül új és lényeges viták ideológiai elfogultság nélküli lefolytatására.

A Vatikán is készül az elkövetkezendő történelmi emlékezésre, ahogy ez a „L’Osservatore Romano” július 31-i kiadásának egyik cikkében áll. A történelemtudományok pápai bizottsága, elnökének, Bernard Ardura vezetése alatt, a Philippe Chenaux által vezetett „II. Vatikáni Zsinat” tanközponttal való együttműködésben, egy nemzetközi kongresszust szervez, mely 2012. október 3. és 6. között Rómában fog lezajlani.
     A kongresszus célja, hogy az első pont legyen, ahova a nemzetközi kutatómunkák összefolynak, melyeket az egyháztörténelemmel foglalkozó társaságok, valamint a különböző országok egyházi archívumainak egyesületei végeztek el az évtizedek során.
     A kutató munkák szándéka az, hogy világi szinten a zsinati atyák személyes archívumait feldolgozzák. A nemzetközi gyűlés lehetőséget akar nyújtani e munkák összefoglalásához és a tanulmányok eredményeivel való vitához. A dokumentumoknak ily módon létrejött listája lesz majd az alapja a II. Vatikáni Zsinat befejezésének 50 éves jubileumakor (2015-ben) tartandó újabb kongresszusnak.

A pápai Laterán-egyetem „II. Vatikáni Zsinat” tanközpontja egy másik kezdeményezést is elindított. A „Centre Saint-Louis de France” intézettel közösen 2012 februárja és májusa között egy sor konferenciát szervez, melynek témája: a „II. Vatikáni Zsinat nagy szövegeinek újratanulmányozása. Történelem és teológia”.


2011. augusztus 5.


vissza

a HABEMUS PAPAM oldalra                              a KEZDŐLAPRA