Karácsonyi gondolatok – 2011.

„Ha látni fogtok egy ismeretlen fénytől megvilágított éjszakát, tudhatjátok, hogy a büntetés a küszöbön áll”

»Edward Connor Jövendölések a világ végéről című könyvében azt írja, hogy a fatimai látnoknak, Lucia nővérnek a Szűzanya azt mondta, hogy a látomásban említett öt csapás egy égi jel megjelenése után fogja a világot sújtani. „Ha látni fogtok egy ismeretlen fénytől megvilágított éjszakát, tudhatjátok, hogy a büntetés küszöbön áll.” 1938. január 25-e éjszakáján – tehát fél évvel a II. világháború kitörése előtt – egész Európát bevilágította az északi fény rendkívüli megjelenése. A szerző szerint ezt a jelenséget Lucia is látta kolostorcellája ablakából, és azzal a fénnyel azonosította, amiről a Szűzanya beszélt neki.« – részlet A pokol országútján című könyvből.
     Nos, ebben az idézetben az áll, hogy „ismeretlen fénytől megvilágított”. Az 1938. januári fényesség viszont nem volt ismeretlen eredetű, mindenki tudta, hogy az északi fény okozta jelenségről van szó.
     2011. december 24-én viszont olyan tűzgolyó hasított át az égen – ezt Hollandiától Svájcig lehetett német területen látni –, melynek nem tudják az eredetét. Jellemző, hogy a magyar híradásban – ahogy a mellékelt felvételen hallható (wmv fájltípus) – egy rakéta darabjáról beszélnek, miközben a németek, ahol az egészet megfigyelték, és ahonnan a felvételek származnak, csak találgatják, hogy mi lehetett, meteorit vagy „Himmelskörper” ( = égitest). [Apropó, éppen most hallottam, hogy az alkotmányban a Himnusz zenéjét is megváltoztatják január 1-től.]

XVI. Benedek pápa és a világ püspökei idén Karácsonykor is megtartották politikai témájú beszédeiket. Békefelhívásuknak annyi eredménye volt, hogy Nigériában 40 katolikust öltek meg, Irakban robbantgattak, Afganisztánban szintén rengeteg halottal. El nem tudom képzelni, hogyan gondolhatja a pápa, hogy szavaira bárki is odafigyel? Hogy bárki is komolyan veszi? Hogy bárkit is érdekel, kiváltképp a robbantgatókat. A Németországban élő német származású muzulmánok azt hirdetik, hogy addig nem állnak meg, amíg az iszlám zászlót a Vatikánra, a Szent Péter bazilikára ki nem tűzik.
     Peter Scholl-Latour német iszlám szakértő nyilatkozta, hogy az egész ú. n. „arab tavaszt” Szaúd-Arábiából pénzelték, a választásokat is. Szaúd-Arábiának világos a célja: mielőtt kifogy az olaja, és már nem tud zsarolni senkit, mohamedánná tenni az egész világot.
     Mindez nem zavarja az elvált „katolikus” német államfőt, aki nemrégen azt mondta, hogy az iszlám hozzátartozik a német kultúrához, most pedig karácsonykor arra figyelmeztette a németeket, hogy legyenek még vendégszeretőbbek az idegenekhez.

A média, a keresztény vallási közösségek összes szereplője arról papol napok óta, hogy karácsony a család, a béke, a nyugalom, de legesleginkább a szeretet ünnepe. Valóban az?

Jézus ezt mondja: „Azt hiszitek, azért jöttem, hogy békét hozzak a földre? Nem azt, hanem – mondom nektek – széthúzást. Ezentúl, ha öten lesznek egy házban, megoszlanak egymás közt: három kettő ellen, és kettő három ellen. Szembeszáll az apa a fiával és a fiú az apjával, az anya a lányával és a lány az anyjával, az anyós a menyével és a meny az anyósával.” (Lk 12,49-53)
     Alig pár verssel később pedig, amikor azt hozzák neki hírül, hogy Pilátus sok zsidót kivégeztetett, nem úgy reagál, hogy elrohan és a halálítélet ellen demonstrál, de még azzal sem, hogy beszédet tart a megszállók ellen, hanem így: „De ha nem tartotok bűnbánatot, épp úgy elvesztek ti is. Vagy az a tizennyolc ember, akire rádőlt Siloámban a torony és agyonzúzta őket, azt hiszitek, hogy bűnösebbek voltak, mind Jeruzsálem lakói közül bárki? Mondom nektek: nem! De ha nem tartotok bűnbánatot, épp úgy elvesztek ti is mindnyájan.” (Lk 13,3-5)

Más helyütt pedig ezt mondja: „Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja.” (Jn 14,27) – „Ha gyűlöl majd benneteket a világ, gondoljatok arra, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. Ha a világból valók volnátok, mint övéit szeretne benneteket a világ. De mert nem vagytok a világból valók, hanem kiválasztottalak benneteket a világból, gyűlöl benneteket a világ.” (Jn 15,18-19)

Az Evangéliumban tehát nincs szó arról, hogy Jézus azért testesült volna meg, hogy evilági békét hozzon, hogy az embereket nagy békességben egyesítse. Ehelyett kifejezetten arról van szó, hogy aki Őt követi, azt ez a világ gyűlölni fogja, mind a szűkebb, mind a tágabb környezete.

Mikor 1995. március 2-án először beszéltem Maeßen atyával, Tissier püspök nem sokkal korábban megjelent interjújára utalva, azzal kezdtem kérdéseimet, hogy engem – a püspök állításával ellentétben – zavar, hogy a hivatalos egyházon kívülinek tartanának, ha piuszos lennék. Miután Maeßen atya elmagyarázta a lényeget, ez a problémám természetesen gyorsan megoldódott, és egészen mostanáig nem is jött többé elő. Most viszont Msgr. Ocariz tanulmányát olvasva (amire Williamson püspök úr írt kommentárt), aki leegyszerűsítve tényleg azt mondta, hogy aki nem fogadja el a „szent zsinatot” (idézet Barsi Balázstól), az nem katolikus, újra megrohant annak kellemetlen érzése, hogy egyházon kívüli vagyok.
     El is döntöttem, hogy még az eddigieknél is jobban igyekszem a kétezer éves katolikus tanítást olvasni, abból töltekezni. És mindig arra gondolni, amit Williamson püspök úr mondott: a mostani hivatalos katolikus egyház nem a katolikus Egyház, hanem az újegyház újvallása. Az az újvallás, akinek feje és papjai, mint a tűztől úgy félnek attól, hogy Jézus szavait idézzék, hogy valóban a katolikus tant hirdessék, hogy egyáltalán katolikusok legyenek. Nem, ezek az emberek se Istenért, se Jézus megígért belső békéjéért, se a rájuk bízott lelkek üdvösségéért nem vállalják, hogy katolikusok legyenek, és katolikus módra viselkedjenek.

Mert ha katolikusok lennének, szüntelen Jézust idéznék az egész világnak: „Ha nem tartotok bűnbánatot, elvesztek ti is” – Ez az az üzenet, amit a betlehemi jászolban fekvő gyermek, aki a világ Ura, nekünk erre a földre hozott.

2011. december 26.


VISSZA


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra                              a KEZDŐLAPRA