Gyónási tükör papok számára
(forrás: www.summorum-pontificum.de – 2011. július 8.)

A római klérus-kongregáció nemrégen egy 70 oldalas brosúrát hozott nyilvánosságra, mely a papoknak és a lelki-vezetőknek akar segítséget nyújtani a gyónás és kiengesztelődés szentségének kiszolgáltatásához. A kiadvány előszava, melynek szerzője Piacenza bíboros, a kongregáció prefektusa, komoly szavakkal mutat rá a gyónás fontosságára.

Ha a kiengesztelődés szentségét újra felfedezzük, vagy úgy, hogy gyóntatunk, agy úgy, hogy magunk gyónunk, az az Isten megváltó működésében való igaz hit kifejeződése. Ez a működés világosabban mutatkozik a kegyelem erejében, mint emberi tervekben vagy lelkipásztori kezdeményezésekben, melyek olykor e fontos igazságot elfedik előlünk.

Mindazonáltal a kiadványban nem csak elvi fejtegetések találhatók, hanem egészen hagyományos módon gyakorlati útmutatások is. A függelék papok számára készült gyónási tükröt tartalmaz, mely mind formájában, mind tartalmában örömteli módon zsinatelőtti – egyetlen modern teológus gondolataitól nincs eltorzítva.

Részletek a gyónási tükörből:

2. „Ez az én testem” (Mt 26,26)
     A szentmise áll lelki életem középpontjában? Jámbor odaadással mutatom-e be a szentmisét? Elmondom-e a hálaimát a szentmise után? Napom középpontjában áll-e a szentmise hálával és dicsérettel Isten áldásáért? Az Ő jóságában keresek-e menedéket? Bocsánatot kérek-e és engesztelek-e a saját és az egész emberiség bűneiért?

3. „Emészt a házadért való buzgalom” (Jn 2,17)
     A szentmisét azon rítus és azon rubrikák szerint mutatom-e be, melyeket az Egyház előír? Helyes szándékkal és a hivatalosan jóváhagyott liturgikus könyvek szerint mutatom-e be a szentmisét? Gondosan vigyázok-e a tabernákulumban őrzött szent alakra és megfelelő időközökben megújítom-e? A szent edények iránt a nekik kijáró tiszteletet tanúsítom-e, és rendszeresen gondoskodom róla, hogy mindig jó állapotban legyenek? Méltó módon viselem-e az Egyház által előírt liturgikus öltözetet? Tudatában vagyok-e annak, hogy Krisztus, a fő személyében cselekszem?

A további fejezetek a napi zsolozsmára és a Legszentebb Oltáriszentség előtti napi elmélkedésre, a keresztény szegénység és egyszerűség szeretetére, és az Isten által adott hierarchiába való beilleszkedésre vonatkoznak, eme emlékeztetővel:
     „Készségesen követem-e az ordináriusomat, imádkozom-e gyakran a Szentatyáért? Teljes közösségben állok-e tanításával és szándékaival?”

A dokumentum több nyelven is elérhető az interneten.


2011. augusztus 18.


VISSZA


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra                              a KEZDŐLAPRA