Pápai üzenet a régi mise híveihez: El kell ismernetek az új misét
(forrás: www.kath.net – 2012. november 5.)

Ahogy arról már korábban hírt adtam (a „Vajon miért nem a pápa celebrálja a régi misét, ha úgyis akkor misézik a bazilikában?” című cikkben, „november 3-án a Szent Péter bazilikában a római rítus rendkívüli formájában bemutatott főpapi misére kerül sor a „tradicionalisták” római zarándoklatának záró akkordjaként. A zarándoklatot a Coetus Internationalis Pro Summorum Pontificum nagy nehézségek között szervezte meg.”

A szentmisét végül az Istentiszteletek Kongregációjának prefektusa, Antonio Canizares Llovera bíboros celebrálta. Egyes tudósítások több ezer, a summorum-pontificum.de egy résztvevő beszámolójára támaszkodva ezerötszáz hívőről beszél, akik körmenetben vonultak be a Szent Péter bazilikába, majd részt vettek a szentmisén.
     A most következő hírről a kath.net-en kívül egyetlen internetes oldal sem tesz említést, pedig azt hiszem az egész eseménynek ez volt a legérdekesebb mozzanata, hiszen ez mutatja a legjobban, hogy mi a helyzet a Rómában. A pápa üzenetét olvasva, igen valószínűnek tűnik, hogy az valójában nem az éppen ott jelenlevő közösségeknek szólt, hiszen azok birítusúak, hanem a Szent X. Pius Papi Közösségnek. Ezért egyre kevésbé érthető, hogy Fellay püspök min gondolkozik még? Miért nem küldi el a „Nem” választ?
     Azt hiszem, hogy ez a halogatás két célt szolgál: 1) Megnyugtatja a kiegyezést ugyan nem helyeslő, de magukat nyugtatgató tagokat, hogy nem is lesz kiegyezés. 2) Húzza az időt, ami arra kell, hogy lassan mindenki beleszokjon – vagy belefásuljon – a gondolatba, hogy nem is olyan nagy baj az a kiegyezés.

Még egy megjegyzés: A ma katolikus vezetők – bárhova is tartozzanak – állandóan a külvilággal foglalkoznak. Minden tevékenységük arra irányul, hogy a nem-katolikusaknak valami elfogadható, nekik tetsző dologgal álljanak elő. Pedig soha nem volt ennyire fölösleges a világgal, a hitetlenekkel foglalkozni, mint most: A pogányok megtérítése „emberi”, azaz katolikus feladat volt, hiszen a misszionáriusoknak nem kellett mást tenniük, mint a pogányok fejében, lelkében a bálványaik helyére az igaz Istent helyezni. De ma, az anyagiasságba belefulladt emberekhez kinek a hangja juthat el? Ahelyett tehát, hogy a katolikusokkal törődnének, folyton kifelé kacsintgatnak, a materialista újpogányok szintjén prédikálnak.
     Ez a beállítottságuk a mostani hírrel kapcsolatban ebben a mondatban nyilvánul meg: „A hit évében, melyben az Egyház a II. Vatikáni Zsinat megnyitását ünnepli, minden hívőnek különleges módon kell a hitben való egységet kifejezésre juttatni.” – Kinek kell az egységet mutatni? A külvilágnak? Annak minek? Attól talán katolikus lesz, belátja istentelen tetteit és megtér? A tájékozott katolikusok úgyis tudják, hogy nincs egység, teljes zűrzavar van az Egyházban. A tájékozatlanoknak pedig teljesen mindegy, azok nem törik ilyesmin a fejüket.


Tarcisio Bertone bíboros-államtitkár a régi mise híveit a pápa nevében arra szólította fel, hogy a katolikus Egyház liturgiájának mai formáját fenntartás nélkül fogadják el. „Jó dolog azokat a kincseket, melyek az Egyház hitéből és imájából nőttek ki, megőrizni és a nekik illő helyet megadni”, áll a Bertone által a pápa nevében aláírt üzenetben. Ugyanakkor mégis „tökéletesen el kell ismerni” a rendes rítus „értékét és szentségét”, idéz az Osservatore Romano az üzenetből.

A pápa a „Summorum Pontificum” motu proprioval azon katolikusok elvárására reagált, akik el vannak kötelezve a liturgia korábbi formái iránt, áll tovább a szövegben. „A hit évében, melyben az Egyház a II. Vatikáni Zsinat megnyitását ünnepli, minden hívőnek különleges módon kell a hitben való egységet kifejezésre juttatni”, áll a franciául megfogalmazott üzenetben. Csak így lehet a hitet meggyőzően hirdetni.

Az üzenet a régi rítus híveinek szólt, akik a nemzetközi zarándoklatra érkeztek Rómába. A szervezők katolikus csoportok és mozgalmak tagjaiból állt, akik a „Coetus Internationalis Pro Summorum Pontificum”cím alatt gyűltek össze. A szentmisét a Szent Péter bazilika katedra-oltáránál Antonio Canizares Llovera bíboros celebrálta [2011 májusában itt mutatott be régi rítusú szentmisét a 2010-ben bíborossá kreált Brandmüller – lásd a honlap cikkét].

Fotók a november 3-i eseményről a következő linken találhatóak:
http://wdtprs.com/blog/2012/11/the-procession-and-mass


2012. november 6.


vissza

a HABEMUS PAPAM oldalra                              a KEZDŐLAPRA