„Az emberiség Krisztus keresztje körül a világ végéig két táborra oszlik”

2012. szeptember 14-én volt 65. évfordulója a Mindszenty bíboros által vezetett, a Városmajor-i templomtól a Máriaremete-i Mária-kegyhelyig tartott 1947. évi zarándoklatnak, melyre a Mária év alkalmából került sor. Idén, egy nappal később, szeptember 15-én, szombaton tartották meg a 65 évvel ezelőtti esemény emlékére a 14 kilométeres zarándoklatot, melyen – örvendetes módon – nagyon sokan vettek részt.

Akármilyen is volt a mostani zarándokok hite, vallási lelkülete, az igaz katolikus hithez való viszonya, ez a Mária-zarándoklat már csak létrejötte által is óriási pofon volt a világ fejedelme, a Sátán számára. Az a tény, hogy a Szűzanya képét végighordozták fél Budán, megint bebizonyította, hogy a Gonosz győzelme – még ideiglenesen – sem lehet teljes, amíg csak egy ember van, aki ellenáll neki azzal, például úgy, hogy az őt legyőző Menny Királynőjéhez, a Világ Úrnőjéhez fordul segítségért.

Mindszenty bíboros „Emlékirataim” című könyvében nem csak megemlékezik az 1947-es zarándoklatról, de beszédének egy részét is leközli. És milyen a Gondviselés: a bíboros is a Sátánról, a természetfeletti erők harcáról és a széthúzás törvényszerű meglétéről beszél (ahogy Williamson püspök úr szeptember 15-i kommentárjában): „Az emberiség Krisztus keresztje körül a világ végéig két táborra oszlik.”

Részlet Mindszenty bíboros úr könyvéből:


A Mária-év

1947. június 13-án indultam el Kanadába, hogy ott részt vegyek az ottawai Mária Világkongresszuson. … A tenger felett, hazatérőben, átgondoltam nyugodtabban az ottawai Mária-kongresszuson támadt gondolatomat: egy megrendezendő magyar Boldogasszony-év tervét. … 1947. augusztus 15-re tüztük ki Esztergomban a megnyitó ünnepségeket.

A püspöki kar ajánlatára a lelkipásztorok népes zarándok-csoportokkal keresték fel a Mária-évben az ősi Mária-kegyhelyeket. Három megható adatra emlékszem az 1947-es én nyarától: augusztus 15-én az ország kegyhelyeire másfél millió, szeptember 8-án pedig 1 768 000 hívő zarándokolt el.

Magam vezettem 100 000 fővárosi férfi zarándoklatát szeptember 14-én Máriaremetére. A 14 kilométeres utat gyalog tettük meg; a szentmisét és szentbeszédet is én mondottam. Szent Kereszt ünnepe lévén, arra mutattam rá, hogy az emberiség Krisztus keresztje körül a világ végéig két táborra oszlik, majd így folytattam:

„És amikor majd utoljára húzódik le a világtörténelem függönye és megjelenik az ember Fia, és feltűnik majd az Ő jelvénye, a Kereszt, akkor majd ugyanez a Szent Kereszt megszünteti a búzának és konkolynak, vagyis a szeretetnek és gyűlöletnek az együttesét. Addig pedig a világtörténelem, vagy egyes népek története is, időről-időre gyengébb vagy erősebb siralomvölgye, könnyek világa. Addig a gonosz bitorolja természetfeletti erővel a szédítő hatalmat az emberek világa fölött, amelynek tulajdonosa a bukott angyaloknak a legerősebbje és legnagyobbja: a Sátán.

Erről a Sátánról nem kell azt gondolnunk, hogy puszta képzelet lenne, vagy hogy a bűnnek és a rossznak a megszemélyesítője, mint ahogy a hitetlenek azt gondolják. A Sátán élő valóság. A Szentírás ezt írja róla: Ő a gonosz, ő a hazug, ő a csaló és ő az embernek tönkretevője. Szent Pál apostol egyik levelében ezt írja a Sátánról: A Sátán veszi magának a bátorságot, hogy beleül az Isten templomába és úgy mutatja magát, mintha ő volna maga az Isten. És az Éden-kertnek a fái között azt mondotta az ősszülőknek: Olyanok lesztek, mint maga az Isten. Tehát egy hatalmi lendületet mutat az emberi nem felé a Sátán. És ez a hatalmi lendület annyit jelent az ő táborának az ajkán, hogy mi senkinek nem szolgálunk, de mindenek felett uralkodni akarunk.

A Sátánnak az a célja, hogy Istentől emancipálja, „felszabadítsa” az embert. És amikor az ember megszédülve elhiszi már, hogy ő a szédítő nagy hatalomnak a birtokosa és ő, az ember csinálja már a törvényt embertársának, akkor veszi észre, hogy a tömeg mélyén a rabszolgák között van, ő az ember.
     Aki eddig Isten trónjától függetlenül akart magának emberi méltóságot és hatalmat, az mindig lebukott a rabszolgaság színvonalára. Aki meghajol Isten hatalma és fensége előtt, az emberi méltósággal magasodott mindig. Én az emberi méltóságot az Istentől sohasem féltem. Inkább féltem az embert magától az embertől, mert írva vagyon a Szentírásban: „Átkozott, aki emberben bízik.”


Feltéve: 2012. szeptember 21.


VISSZA


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra                              a KEZDŐLAPRA