Bergoglio megtapsolta a rabbi-barátja egyház-rágalmazását
(forrás: www.katholisches.info – 2013. május 14.)

Ferenc az argentin Pápai Katolikus Egyetem rektorát érsekké kreálta. A kinevezés meglepetésként hatott. A Pontificia Universidad Católica Argentina „Santa María de los Buenos Ayres“, röviden UCA, rektorát a pápa [?] Tiburnia tituláris érsekévé nevezte ki.
     Victor Manuel Fernandez, az UCA rektora, különösen közel áll Bergoglio-hoz, aki most meg akarja erősíteni őt rektori hivatalában. Az egyetemen jelenleg 20 ezer diák tanul.

Fernandez rektor 1962-ben született, és 1986-ban szentelték pappá. 1991-től 2007-ig a lelkipásztorkodásban vett részt, azután az UCA teológiai fakultásán tanított. 2003-től 2005-ig a Rio Cuarto egyházmegye ökumenizmus-felelőse volt. Bergoglio elsősorban a karizmatikus mozgalomból ismeri őt. Fernandez volt a Movimiento de Renovacion Carismatica lelki asszisztense.
     Fernandez 2007-ben az argentin püspöki konferencia szakértőjeként vett részt az ú. n. Aparecida konferencián, Latin-Amerika és a Karibik-szigetek 5. általános püspöki konferenciáján. A záródokumentum – melyet az akkori Buenos Aires-i érsek vezetése alatt dolgoztak ki – megfogalmazásában mértékadóan részt vett. 2009-ben Bergoglio bíboros volt az, aki Fernandez rektori kinevezését a konzervatívok ellenkezése ellenére keresztül vitte.

Fernandez rektorátusa alatt az egyetemen megalakítottak a társadalomtudomány fakultást. Fernandez a Coordinacion de Compromiso Social megalakításával elindította az egyetemnek a város (beleértve a városszéli szegénynegyedet) szociális hálójába Bergoglio érsek által kívánt bevonását.

Ugyanakkor az is a rektorátusához tartozik, hogy amikor 2012. október 11-én az egyetemen Buenos Aires akkori érsekének, Bergoglio bíborosnak, az ország apostoli nunciusának és a pápai ház prédikátorának, Raniero Cantalamessa páternek jelenlétében a II. Vatikáni Zsinat megnyitójának 50. évfordulójára rendezett megemlékezésen egy rabbi megrágalmazta az egyházat, nem tiltakozott.
     Bár a megemlékezés a legújabb katolikus egyháztörténelem egyik központi eseményének szólt, mégis egy vallásközi ünnep keretében bonyolították le. Ezen az ünnepen Bergoglio bíboros javaslatára Buenos Aires rabbiját, Abraham Skorka rabbit, Bergoglio személyes jóbarátját, akivel 2010-ben közös könyvet jelentettek meg, az egyetem díszdoktori címével tüntették ki. Skorka rabbi Argentínában a homo-„házasság” egyik védelmezője és szószólója.

„A pápai egyetemen méltatlan színjáték zajlott le, melyet a katolikus egyház legmagasabb méltóságai a zsidóság legmagasabb képviselőjétől hagytak elkövetni”, írta a Pagina Catolica. A rabbi köszönő beszédében a katolikus egyházat, mely éppen a legmagasabb akadémiai méltósággal tüntette ki, a nemzetiszocializmussal hasonlította össze, és annak antiszemitizmusát kifejezetten a katolikus teológia produktumának nevezte („tuvo raíces en la teología que se fue desarrollando en la Iglesia Católica“). És ez ellen a jelenlevők közül senki nem tiltakozott. A beszéd végén mindenki tapsolt. Fernandez rektor, Bergoglio bíboros, a jelenlevő nuncius, Pater Cantalamessa és Buenos Aires mostani érseke, Mario Poli, akit Bergoglio nemrég nevezett ki, mind tapsolt a katolikus díszdoktorsággal kitüntetett rabbinak.

Fernandez püspökké szentelésére június 15-én kerül sor. A főcelebráns Mario Poli lesz, akit Ferenc nem csak Buenos Aires új érsekévé, de utódaként az egyetem főkancellárjává is megtett.


Feltéve: 2013. május 15.


vissza

a HABEMUS PAPAM oldalra                              a KEZDŐLAPRA