Tanmese arról, hogy milyen útra nem szabad tévedni

Krah úrról utoljára a Williamson püspök úr elleni bírósági tárgyalás során volt szó. Korábban több ízben felhívtam a honlap olvasóinak figyelmét az interneten található Krah-életrajzokra, melyek annak a különös fenoménnak próbálnak utánajárni, hogyan kerülhetett Krah úr a Pius Közösségben ilyen magas pozícióba.

Nos, a következő blog szerzője:
http://mauricepinay.blogspot.hu/2012/11/the-rothschild-gutmann-money-behind.html
tovább folytatta kutakodásait és az internetről összeszedett egy csomó adatot Krah úr és a Pius Közösség kapcsolatáról. A bejegyzés címe: The Rothschild-Gutmann Money behind the SSPX Kosher Imperative (Pinay, 1. November 2012)

Nos, a történet a Pius Közösség számára ott kezdődik, hogy 1985-ben Rosa von Gutmann a Brazíliában lakó osztrák bárónő jaidhofi (Alsó-Ausztria) romos kastélyát meghatározatlan időre bérbe adta a Szent X. Pius Papi Közösségnek. A kastélyt, mely a Gutmann család birtokában volt, a háború után az oroszok használták, akik igen rossz állapotban hagyták hátra. A tetőn kívül az egész épületet a közösségnek kellett rendbe hoznia, lakhatóvá tennie.
(forrás: http://www.jaidhof.at/index.php?channel=113&content=1513)
     1990-től 1996-ig az osztrák disztrikt vezetője Pater Stephan Maeßen atya lett, aki már 1995-ben arról beszélt, hogy szerinte a kastély kápolnája valamikor a szabadkőművesek rituális találkozójának színhelye volt. Mindenesetre elég furcsán hatott az is, hogy a kastélytól nem messze szabadkőműves múzeum található.

Rosa von Gutmann 2003. novemberében meghalt, és a kastélyt, valamint egy jelentős összeget a Pius Közösség osztrák kerületére hagyott. Különböző okokból az örökséget nem közvetlenül a Pius Közösség, hanem a közösség helyi vezetői és az általuk kiválasztott pár hívő által alapított alapítvány vette át, így ez az alapítvány lett az egész öröklött pénz tulajdonosa, elsősorban azzal a céllal, hogy az teljes terjedelmében az osztrák kerületnél maradjon. Ezért az alapítvány kuratóriumának tagjai olyan osztrákok voltak, akik ezt a célt támogatták.
     Nagy valószínűség szerint Krah úr ekkor lépett színre, az ő segítségével harcolta ki Menzingen, hogy a pénzből ne csak az osztrákok, hanem az egész közösség részesedjen. Ennek érdekében az osztrákokból álló kuratórium tagjait Menzingen sorra leváltatta, kiléptette, majd helyükre saját embereit, élükön Krah úrral töltötte fel.

Maurice Pinay még a következő adatokra derített fényt:

Krah, a Remnant, amerikai Piuszos lapnak adott interjújában ezt nyilatkozta:
     „Van egy ausztriai család, amely adakozni kívánt a Közösség számára, de ezt nem akarta direkt módon tenni. Egy, a közösséget támogató alapítványt szerettek volna létrehozni. Minden alapítványnak szüksége van kurátorokra. Ez egyfajta bizalmi állás, és én vagyok az egyik ezek közül, az alapító család választása alapján. Az alapítvány a Közösséget támogatja a család által adományozott pénzből. Például hozzájárul a virginiai új szeminárium megvalósításához is.” [Krah úr nem mond igazat, az alapítványt nem a család hozta létre, hanem az osztrák disztrikt vezetője. És nem a Gutmann-család, mint család, hanem annak egyik tagja, a nem-zsidó Rosa von Gutmann támogatta a Pius Közösséget. Állítólag, de erre nincs bizonyítékom, a család feje be is perelte a Pius Közösséget édesanyja öröksége miatt.]

Ezután a blog szerzője a Gutmann család történetének járt utána:

„A Gutmann családról, és vagyonuk eredetéről a Rothschild család archívumában lehet információt találni.
     Csehszlovákia »acél-szíve« egy időben az osztrák Rothschildek tulajdonában volt, akik társultak a Gutmann testvérekkel (Wilhelmmel és Daviddal). Salomon von Rothschild volt az, aki 1844-ben megvásárolta az acélműveket és megalapította a Vitkovicei Egyesült Szénbányákat és az Osztrák-Magyar Acélkohó Társaságot. Angol unokatestvérei segítették tőkével a De Beers létrehozásában 1887-ben.”
(forrás: http://www.rothschildarchive.org/ib/?doc=/ib/articles/vitkovice)

„A Zsidó Enciklopédiában megtalálható a Salomon Rothschilddel társuló Gutmannok nevei:
     GUTMANN, WILHELM RITTER VON: 1853-ban David nevű testvérével megalapította a céget, amely az 1859-60-as háborúban a nehézségek ellenére, pénzügyi kockázatok közepette szénnel látta el a birodalom összes vasútját, minden nagy gyárát, és Bécs, Budapest és Brünn városait. A Gutmann testvérek bérbe vettek a Rothschild családtól néhány szénbányát 1865-ben, néhány sziléziai, galíciai és magyar széntermelő létesítményt pedig teljes egészében megvásároltak. A szén és az acélgyártás közötti szoros kapcsolat arra bírta a Gutmannokat, hogy érdekeiket vonják össze a Vitkowitz Acélművel, amit ezek után Rothschildékkel, Larisch és Andrássy grófokkal közösen birtokoltak. Kuffnerrel felépítették Ausztria első cukorgyárát 1871-ben.”
(forrás: http://www.jewishencyclopedia.com/articles/6962-gutmann-wilhelm-ritter-von)

„A Zsidó Enciklopédiában megtalálható az is, hogy Wilhelm von Gutmann a Rothschildekkel közösen finanszírozta a bécsi Rabbinikus Szemináriumot.
     IZRAELITA TEOLÓGIAI TANINTÉZET: Rabbinikus és tanári szeminárium Bécsben. Wilhelm és David von Gutmann javaslatára és Albert von Rothschild, valamint Freiherr von Königswarter segítségével alapították 1893-ban. Ugyanazon év október 15-én nyílt meg. Támogatói voltak Ausztria kormánya, a bécsi, prágai és lembergi zsidó hitközség és a csehországi zsidóság.”
(forrás: http://www.jewishencyclopedia.com/articles/8305-israelitisch-theologische-lehranstalt)

Wilhelm von Gutmann egyik, Moritz nevű fiának gyászjelentéséből megtudható, hogy rokonságban állt a bécsi Rothschildekkel.
     „Báró Moritz von Gutmann, bécsi zsidó és szénmágnás meghalt. (A báró rangot Ferenc József császár adományozta a családnak.) Bécs, 1934. július 13. Báró Moritz von Gutmann (†62), Bécs zsidó szénmágnása és a bécsi Rothschildek rokona a mai napon elhunyt. Ő volt a család utolsó zsidó tagja. A többi családtag nem-zsidókkal házasodott össze.”

A blog-író annak is utánajárt, hogy a Gutmann család mai feje, Guntard Gutmann (aki ma is a kastélyt körülvevő uradalomnak birtokosa), mivel foglalkozik. Nevére az „Európa Intézet” honlapján bukkant rá. A cikkből kitűnik, hogy „Guntard Gutmann tanácsadóként működik az intézetnél politikai, kutatási ügyekben. Sok éves tapasztalattal rendelkező nemzetközi bankárként mutatják be. Az Európa Intézet kapcsolatban van az Acton intézettel, ami a katolikusok rablógazdasághoz és neokonzervatív politikához való hozzászoktatását szolgálja. Élükön az a Sirico atya áll, aki az USA első homo-»házasságánál« végezte az »egyházi szertartást«.”
(forrás: http://www.europainstitut.at/mitarbeiter/mitarbeiter_detail.php?ID=31)

A honlapon található jaidhofi fénykép, illetve az újság fényképet tartalmazó cikkében ez áll:
(forrás: http://www.meinbezirk.at/krems-an-der-donau/chronik/jaidhof-hat-neue-park-kapelle-d182795.html)

„Jaidhofnak új parki kápolnája van
Fellay püspöknek és Pater Truttnak már régóta vágya volt, hogy Szent Józsefnek köszönetül egy kápolnát építsenek a kastély parkjában. A döntés és az ötlet hamar megszületett, de Theodorus barát nagy munkájának és kitartásának köszönhető, aki Hans és Jano segítségével az áhítat e helyét létrehozta.
     Köszönettel tartoztak a nagyvonalú adakozónak, az elhunyt Rosa von Gutmann asszonynak, valamit Jaidhof községnek, az ő állandóan segítő polgármesterével.
     A képen láthatók: Franz Aschauer polgármester a feleségével, az alapítvány két tagja, Dr. Nikolaus Ankershofen és Dr. Maximilian Krah, Cathrin Gutmann kislányával, Pater Helmut Trutt, Dr. Guntard Gutmann szüleivel, Gerhard és Elisabeth Presenhuber-rel és Monika Ernst.” [Alig pár hónapja, hogy a jaidhofi kastély közvetlen szomszédságában a polgármester és a község testülete támogatta Európa legnagyobb buddhista centrumának a felépítését. Szerencsére a lakosság népszavazáson elvetette a tervet.]

Hogy mi ebben a tanmese? Nos, a rossz alapokra épített ügyek szétrohasztanak mindent maguk körül. Ahogy egy katolikusnak tilos egy abortusz-kórházban dolgoznia, úgy nem kellene egy igaz katolikus közösségnek olyan adományokra építeni, melyeknek eredete kétséges. Ha mégis ezt teszi, akkor ne csodálkozzon, ha művükön nincs meg Isten segítő áldása. A Szent X. Pius Papi Közösség erkölcsi széthullásának Krah úr személye és tevékenysége nagymértékben részese és okozója. Ha nincs a Gutmann vagyon és örökség, akkor nincs Krah úr sem, akkor pedig talán a szakadás, az erkölcsi bukás, sőt, a kiegyezés is elmarad.


Feltéve: 2013. február 4.


VISSZA


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra                              a KEZDŐLAPRA