Bergoglio: „Isten egylényű velünk”
(forrás: www.poschenker.wordpress.com – 2013. december 20.)

Bergoglio 77. születésnapján, 2013. december 17-én a Santa Marta vendégházban celebrált reggeli nyilvános miséjében a prédikációjában ezt mondta:

»És Jézus egy lényű az Atyával, Istennel, de anyja, egy nő lényével is. Isten egylényű velünk. .. Súlyos bűnöket elkövető emberek, és Isten történelmet csinált velük. Bűnösök, akik nem mindenben feleltek meg annak, amit Isten tőlük akart. Gondoljunk Salamonra. De Isten mégis vele volt. És ez a szép, nem? Történelmet csinál velünk. Még ennél is többet: Amikor Isten mondani akarja, hogy ki ő, ezt mondja: „Én vagyok Ábrahám, Izsák és Jákob Istene.” De milyen családi neve van Istennek? A mienk. Az, ami nekünk van. Veszi a nevünket, és abból csinálja a maga családnevét. Én vagyok Péter Istene, Marietta Istene, Armony Istene, Marisa Istene, Simone Istene, mindenkié! Isten családi neve minden egyes ember saját családi neve.«


A honlap tulajdonosa ezek után arra kérte blogjának olvasóit, hogy mondják el Bergoglio szavairól a véleményüket. Természetesen minden megszólaló itt is azt a kérdést járta körül, hogy most aztán „végleg” lebukott-e Bergoglio, vagy sem, azaz szavai kimerítik-e az eretnekség „szakmai” jellemzőit?

Az első hozzászóló szerint Bergoglio ezzel kiközösítette magát, „ez az istengyalázása már nem csak eretnekség, de egyenesen sátánizmus”!
     A második óvatosságra inti, és azt írja, hogy ez „tipikus Bergoglio megnyilvánulás, bár kétes, de nem egyértelmű”.
     A válasz erre a blog-tulajdonostól: „Tévedés! Isten Krisztusban sem egylényegű velünk. Krisztus mint ember ugyan egylényegű velünk, de Krisztus, aki Isten Fia, megtestesülése óta mindörökre ember és Isten, soha többé nem csak az egyik vagy a másik!

További hozzászólások:
Stephan: Bergoglio úr intenciója elég világos lesz itt. Az ember (nem egyedül Jézus, hanem mindenki) illetve az emberiség maga isten. … Isten valóban Ábrahám, Izsák és Jákob Istene, de azért, mert ők igazhitűek. Isten természetesen minden teremtmény Teremtője. De Isten az itt tárgyalt értelemben csak azok Istene, akik hisznek benne: és nem csak úgy általában hiszik, hogy létezik valamilyen isten, hanem ahogy Jézus Krisztus mondja: Őt az igazságban imádják. Ebből következően Bergoglionak nyilvánvalóan egy másik istene van, és ez nyilván az ökumenizmus és a „mindenki meg van váltva tan” modernista bálványa.
     Bergoglio ezt mondja: „Isten családi neve mindegyikünk saját családi neve.” – Mindenkié! Ez pontosan úgy hangzik, ahogy a kánon szavainak eretnek elferdítése. Jézus ezt mondta: „sokakért”. Isten minden teremtmény Teremtője, de a fenti értelemben nem mindenki Istene, hiszen a többség tudatosan elveti.
     Hogy volt ez például a zsidókkal? Bár mint egész nemzet ők voltak a kiválasztott nép, Jézus közülük a nem-értőknek illetve nem-akaróknak mégis ezt mondta: „A sátán az atyátok (és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság.)” (Jn 8,44) És ezt Ő mondta, holott Ő maga természetesen minden teremtmény Teremtője – tehát a megszólítottaké is. De mivel az általa kiválasztott nép nem akart az igazságban hinni Benne, ezt mondta nekik: „A sátán az atyátok.” – Ki akkor ezek alapján Bergoglio atyja?

Hans-Peter: Isten tehát minden emberből áll össze. Nem megy ez már a panteizmus irányába? És Isten történelmet csinál velünk. És hogy magát megnevezze, Istennek embernevekkel kell magát ékesítenie. Önmagát tehát a történelemben az emberek által bontakoztatja ki? Hegel üdvözletét küldi!

Josua: Mi az értelme Bergoglio úr fejtegetéseinek? Bergoglio úrtól láthatóan nem várható el más, mint semmitmondó és értelmetlen vacak.

Hans-Peter: Sajnos, ön téved. Az, amit itt Bergoglio úr közöl, semmiképpen nem érdektelen vacak, ellenkezőleg. Világosan megvallja a zsinati szekta hitét: Az ember isten. Ezért kellett a zsinati szektának új misét bevezetnie. Lex credendi lex orandi. Egy áldozat bemutatása egy magasabb, az emberen kívül létező Lénynek, akinek neve Isten, e szekta hitével nem egyeztethető többé össze.
     Bergoglio fenti szavaival ritka világosan fejezte ki a lényeget, melyben a katolikus hit a modernista tévhittől különbözik. Az a probléma, hogy a legtöbb katolikus nem tudja, hogy a zsinati szekta és a „tradicionalisták” közötti egész színház nem a helyes rítusért vagy a gregorián korálért folyó vita, hanem itt két alapvetően különböző vallás áll egymással szemben úgy, ahogy a tűz és a víz nem összeegyeztethető.


Feltéve: 2013. december 23.


vissza

a VATIKÁN oldalra                              a KEZDŐLAPRA