Az Evangélium öröme – az MTI jelentése a Magyar Kurír honlapjáról
A Magyar Kurír beszámolójában az MTI jelentését is bemásolta

Az Evangélium öröme 220 oldalon, 288 paragrafusban foglalja össze Ferenc pápa programját. Megfogalmazása szerint az apostoli buzdítás „az egyház következő évekre szóló útját” tartalmazza. Ebben az egyházfő nyitottabb, a mai világ kihívásaihoz alkalmazkodó, a társadalom peremén élőket segítő missziót szorgalmaz, s az egyház szerkezetének a reformját. Az apostoli buzdítás szerint „nem lehet úgy hagyni a dolgokat, ahogy most vannak”. A dokumentum hangsúlyozza, hogy a működés eddigi túlzott centralizációja „komplikálttá tette az egyház életét és a missziós szolgálat lendületét”.

Ferenc pápa az egyház testületi vezetését, az egyházmegyék autonómiájának erősítését említi. Hozzáteszi, „amit kérek, engem, a pápaság átalakítását is érinti”.

A pápa hasonló fordulatot remél a gazdasági-pénzügyi piactól. A szegénység szerkezeti okainak megoldása nem várhat többé. Amíg nem oldódnak meg a szegénység gondjai, nem oldódnak meg a világ problémái – írja a pápa, aki bírálja a globális gazdasági rendszert és a „pénz idealizálását”. Egyben felszólítja a világ vezetőit, szálljanak szembe a szegénységgel és az egyre növekvő egyenlőtlenséggel. Arra kéri a politikusokat, hogy biztosítsanak minden embernek „méltóságteljes munkát, oktatást és egészségügyi ellátást”. „Hogy lehet, hogy manapság az a hír, ha két pontot esik a tőzsde, viszont az nem hír, ha egy idős hajléktalan megfagy az utcán” – teszi fel a kérdést a pápa. A tízparancsolat első pontjára (Ne ölj!) utalva kijelenti: nemet kell mondani a kirekesztésen és az egyenlőtlenségen alapuló gazdaságra, mert „az ilyen gazdasági rendszer öl”. Hozzáteszi, tudja, hogy van, akit zavar a gazdasági reformok sürgetése, a világméretű szolidaritás hangoztatása, a javak igazságos elosztása, a munkahelyek védelme. Az egyháznak és a politikának azonban figyelmet kell fordítania a szegénység és az elesettség új formáira, közöttük a hajléktalanokra, drogfüggőkre, menekültekre, az egyre magányosabb idősekre.

Az apostoli buzdításban Ferenc arra kéri a muzulmán országokat, biztosítsák a vallásszabadságot a keresztényeknek, „tekintettel arra a vallásszabadságra, amelyet az iszlám hívők élveznek a nyugati országokban”. Ferenc pápa aggodalommal szólt az „erőszakos fundamentalizmus epizódjairól” [!!!! A katolikus papok lefejezése, a keresztények kegyetlen legyilkolása „epizód” a számára?], ugyanakkor a „szégyenletes általánosítás” elkerülésére intett, „mert az igazi iszlám (...) szemben áll minden erőszakkal” [ez minden józan észt felülmúl! Soha nem olvasott bele a Koránba? Vagy nem olvasta megtért muzulmán imámok beszámolóit? Ha nem, miért nem?].

A dokumentum kitér a születendő gyermekek védelmére, mely „nem ideológia, hanem az emberi jogok védelme” [én eddig azt hittem, Isten parancsa]; a nőknek az egyházban való szerepére és az egyházi házasság után elváltaknak a szentségekben való részesítésére is, melyről az apostoli buzdítás szerint a jövő évi rendkívüli szinóduson születhet döntés.

Az Evangelii Gaudium Ferenc pápa első saját dokumentuma. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy Ferenc pápa a nyáron spanyol nyelven írta meg az apostoli buzdítást, mely az evangelizációról tavaly októberben rendezett vatikáni püspöki szinódus témáit is tartalmazza. (MTI)

(A fenti fotó a Magyar Kurír beszámolójából való, és kiválóan tükrözi az egész dokumentum tanítóhivatali és katolikus komolyságát)

További cikkek a dokumentumról:
     Ferenc, a pápa [?], aki felszámolja a pápaságot
     „A gyengéd szeretet forradalma”

Feltéve: 2013. november 27.


vissza

AZ IDŐK VÉGE oldalra                              a KEZDŐLAPRA