Egyedül kell megoldanunk a problémáinkat
Válasz egy katolikus hívőnek

Figyelem! E cikk feltétele óta megváltozott a honlap álláspontja. Lásd ezzel kapcsolatban a legújabb cikkeket, vagy a Helyesbítés a honlap néhány régi cikkével kapcsolatban című írást!


Már több ízben szó volt róla, hogy a Szentlélek működésének jele, tehát megbízható útmutatás, ha a hit dolgában a világ különböző tájain élő, eltérő korú, nemű, műveltségű, foglalkozású emberek egyszerre, egyidőben ugyanazt tanítják, ugyanarra a következtetésre jutnak. A legfeltűnőbb az időbeli megegyezés. Mintha a helyes utat Isten azzal is mutatná, hogy ezek a meglátások egyre inkább, egyre biztosabban szinte napra pontosan ugyanakkor jelennek meg.
     Így történt most is Maeßen atya legutóbbi véleményével, Williamson püspök úr június 29-i kommentárjával, G. atya megjegyzéseivel (különösen, amit a demokráciáról mondott, amit a bibliai „szajhával” azonosított) és a most következő levéllel, melyet a napokban kaptam, és amit részben idézek:

»Szeretném tudni, hogy van-e jelenleg valamilyen fórum, ahol a magyarországi hagyományhű hívek kommunikálhatnak egymással? Szeretném megkérdezni, hogy az Ön tapasztalatai alapján a budapesti FSSPX hívek közössége milyen szellemiségű?
     Amit már tudok:
     Az FSSP álláspontja elég tudathasadásosnak tűnik.
     Az FSSPX (legalábbis a vezetése) mostanában esett el a csatamezőn.
     Az „SSPX of the Strict Observance” és hasonló, az FSSPX-ből kidobott/kimenekült csoportok itthon tudtommal nincsenek jelen.
     Szóval nem egyszerű a helyzet. A lehetőségek közül még az FSSPX tűnik a leginkább elfogadhatónak, de szeretném megtudni, hogy mire számíthatok: Vajon Önhöz (és hozzám) hasonlóan Williamson pártiak, vagy netán Fellay pártiak, vagy esetleg megosztottak?«

A válaszom:
     »Tudtommal nincs ilyen fórum, de nincsenek olyan hívek sem, akiknek egy ilyenre szükségük lenne (lásd a régi fórum esetét), legalább is nem mutatkoznak ilyenek.

A magyarországi FSSPX-hívek túlnyomó többsége nem azt követi, nem azt gondolja, amit ez a honlap képvisel. Egy részük közömbös, tájékozatlan, érdektelen, más részük az engedelmességre (mint FSSPX-hívek!) hivatkozva Fellay-párti. Harmadik részük pedig „ügyködni” akar, vagyis a „fontos emberek között” akar maradni, és ezért követik vakon a vezetést. Azt hiszem minden korban, de ma, a média-korban különösen, ez az ördög legnagyobb kísértése, és a hit egyik legnagyobb megpróbáltatása.
     Még az olyan hívő is, aki korábban vadul támadta a Péter Közösség miséire való járást és mindenfajta „megalkuvást”, most „kiátkozással” fenyeget engem, és többek között azt az abszurdumot állítja, hogy Pater Schmidberger soha nem mondott Rómáról mást, mint most, és hogy nagyon helyes, hogy a „jó cél” érdekében Fellay püspök a zsidó titkosszolgálat és egyéb zsidó közösségek szolgálatait veszi igénybe. (Ez nem vicc, tényleg kaptam ilyen levelet.)
     Viszont nincs más lehetőségünk, mint az FSSPX miséjére járni, mert itt kapjuk csak meg az érvényes szentségeket. Maessen atya is csak ezt tudta mondani.

Valódi tradicionalista katolikus közösséget nem fog találni Magyarországon, mert nincs. Egyedül kell megoldanunk a problémáinkat. Csak egy papot ismerek, aki megfelelő lenne mind egy közösség kialakítására, mind a szentségek kiszolgáltatására, de ő eléggé messze lakik mindentől.
     Tökéletesen megértem a problémáját, hiszen az enyém is ez, másfelől nem tudok azon felül segíteni, hogy csinálom a honlapot, pont azért, hogy a Magához hasonlóaknak információt nyújtsak.«


Lásd e tárgyban még Williamson püspök úr legújabb kommentárját és Maeßen atya véleményét. Ha Williamson püspök úr, aki mind kizárása előtt, mind azóta bejárta a világot, erre a következtetésre jut: „már nincs elegendő katolikus büszkeség egy, a késő huszadik századi Pius Közösség stílusú katolikus közösség létrehozására”, akkor nem meglepő, ha Magyarországon sem lehet jobb helyzetről beszámolni.


Feltéve: 2013. július 5.

Helyesbítés:
Többen reklamáltak a levél e mondata miatt: „Viszont nincs más lehetőségünk, mint az FSSPX miséjére járni, mert itt kapjuk csak meg az érvényes szentségeket. Maessen atya is csak ezt tudta mondani.”

Én mindig abból indulok ki, hogy a honlapot olyanok olvassák, akik tájékozottak a tradícióban, ismerik Lefebvre érsek írásait, intelmeit, a tradíció állásfoglalását. De mivel ezt a mondatot még a tradícióhoz tartozók is furcsának tartották, helyesbítenem kell, illetve magyarázatot kell fűzzek kijelentésemhez.

A NOM elviselg érvényes (bár a gyakorlatban egyre gyakrabban nem az), de egy katolikusnak tilos részt venni rajta, mert protestáns elemek vannak benne, és aki rendszeresen oda jár elveszti a hitét, amit mi sem bizonyít jobban, mint a mai helyzet. lásd: Lefebvre érsek írásait.
Az FSSP és a Summorum POntificum motu proprio óta, annak égisze alatt bemutatott 1962-es misék érvényesek, de sokszor nem „valódiak”, mert nem elven, hanem külsőségen alapszanak, és ezért sokszor inkább hasonlítanak egy színházi előadáshoz, mint az igaz szentmiséhez.
Ezért marad egyedül az FSSPX-mise, amely érvényes is, elven, azaz az igazságon, a katolikus tradíción nyugszik, és nem színi előadás.

Helyesbítve: 2013. jűlius 10.


vissza

MAGYARORSZÁG oldalra                              a KEZDŐLAPRA