Bergoglio tanácsadója korrigálja Jézust, és eltörli a poklot és a tisztítótüzet
(forrás: www.katholisches.info – 2013. november 18.)

München-Freising érseke [Ratzinger is itt volt érsek, mielőtt a Vatikánba került, és ő volt az is, aki Marx püspököt ide helyezte és bíborossá kreálta], Reinhard Marx bíboros pokol és tisztítótűz nélküli kereszténységet hirdet, mondhatjuk egy wellness-kereszténységet. Marx bíboros tagja annak a 8 tagú bíboros bizottságnak, amit Ferenc április 13-án nevezett ki, mint olyanokat, akik az egyház vezetésében segítenek neki. Marx bíboros Európát képviseli ebben a bizottságban. Marx az EU-ban a püspök konferenciák bizottságának elöljárója, és 2014 tavaszán neki van a legnagyobb esélye, hogy Zöllitsch érsek után a német püspöki konferencia új elnöke legyen.

Marx bíboros november 9-én a bajor Erding városban előadást tartott a „feltámadás” témájában. Ekkor mondta: „Minden ember Isten egyszeri, örök gondolata, akit végig kell gondolni, és aki nem eshet szét a semmiben. … Ha Isten minden embert az örökkévalóságtól kezdve akart és szeret, akkor a halállal nem lehet mindennek vége.”
     Majd így folytatta: A feltámadásban való keresztény hit azzal függ össze, „hogy mi Istent elképzelhetőnek tartjuk”. – Marx szerint tehát Isten létezése pusztán egy „lehetőség”!!!
     Ezután a bíboros ezeket mondta: Ha Krisztus szavainak bizalmat adunk, „akkor a remény jogos, hogy a halál nekünk valami szétrombolhatatlanba vezető kaput nyit meg”.
     Ma, mondta a bíboros, sokaknak „görcsös kapcsolata” van a halálhoz és a feltámadásban való hit „gyenge lett”. „Mindent látnunk kell, mindent meg kell fognunk, hogy megértsük.” Ezen állapottal szemben az egyháznak „erős rítusokat és szimbólumokat” kell szembehelyeznie, … „ezzel az egyház tanúsíthatja, hogy a halálban egy átalakulás történik, és nem valami hideg semmi előtt állunk”, mondta Marx.
     Az egyház gyakorlatának láthatóvá kell tennie a feltámadás reményét, írja az érsekség a bíboros előadásáról szóló beszámolójában.

A feltámadáshoz azt mondta a bíboros, hogy Isten ígéretet tett nekünk, hogy az Ő segítségével átalakít minket és a tökéletességbe vezet, „de felemelt mutatóujj nélkül és kínpad, börtön és sistergő kályha nélkül”. Az egyház a tisztítótüzet és a poklot ábrázoló képekkel félelmet keltett, és ezért az egyháznak „vezekelnie kell”, mondta szó szerint Marx bíboros, Ferenc egyik fő tanácsadója.

Mert Jézus nem akarta a bűnöket felsorolni, hanem minden embernek üdvöt és menedéket adni. „Az egyháznak ki kell űzni a félelmet.” Annak elképzeléséhez, hogy mi jön a halál után, az embernek képekre van szüksége, „de ezeknek a bizakodás, a remény képeinek kell lenni, melyek segítenek nekünk és tovább vezetnek bennünket, akkor is, ha nem tudnak végleges választ adni”.

G. Nardi, a katholisches.info újságírója a bíboros-érsek e szavaihoz a következőket fűzte: A pokol és a tisztítótűz tagadása Krisztus és a hívek elárulása. Aki a „mindenki meg van váltva” tant prédikálja, az az embereket tévútra vezeti és hagyja, hogy elveszítsék örök üdvüket. Aki a halált a mennybe való garantáltan biztos útnak mondja és ezzel még a tisztítótüzet is tagadja, a halottaktól lopja el azt a kegyelmi eszközt, amit az élők nekik az egyház közvetítésével megszerezhetnek. Ez is megtévesztés, a tisztítótűzben levő lelkek elárulása.

Marx bíboros – és társai – a híveknek egy maga fabrikálta wellness-kereszténységet hirdet, ami ráadásul egy téves kiindulópontra épít: az emberek ma nem az örök kárhozattól való félelemben szenvednek, hanem a keresztény tan hirdetésének hiányától.


Feltéve: 2013. december 19.


vissza

AZ IDŐK VÉGE oldalra                              a KEZDŐLAPRA