„Egységesen kell keresni a megoldást a családpasztoráció kihívásaira”
(forrás: Magyar Kurír – 2013. október 10.)

[A katolikus újegyház felszámolásának újabb fordulója]

A 2014-es rendkívüli püspöki szinódus: az egyháznak egységesen kell keresnie a megoldást a családpasztoráció kihívásaira, mint amilyen az elváltak és újraházasodottak esete – mondta Federico Lombardi SJ válaszul a freiburgi egyházmegye lelkipásztori hivatala „Nyújtsunk kezet!” címmel kiadott dokumentumára, amely az elváltak és újraházasodottak pasztorációjával foglalkozik.

Amint arról már hírt adtunk, Ferenc pápa meghirdette a püspöki szinódus III. rendkívüli közgyűlését, „A családpasztoráció kihívásai az evangelizáció összefüggésében” címmel. A szinódust a Vatikánban 2014. október 5. és 19. között tartják.
     Federico Lombardi SJ nagy jelentőségűnek nevezte a rendkívüli szinódus meghirdetését. A Szentatya kifejezi abbéli szándékát, hogy a világ különböző részeit képviselő püspökök részvételével mélyítse el a család kérdését. Helyénvaló, hogy az Egyház együtt elmélkedjen és imádkozzon, valamint közös lelkipásztori intézkedéseket hozzon a legfontosabb témákban – mint amilyen a családpasztoráció –, a pápa és a püspökök irányításával. A rendkívüli szinódus meghirdetése világosan ebbe az irányba mutat – mondta a szóvivő.
     Lombardi, utalva arra a dokumentumra, amelyet a freiburgi egyházmegye egyik lelkipásztori hivatala adott ki az elváltak és újraházasodottak kérdésére vonatkozóan, megjegyezte: Ebben az összefüggésben zavart okozhat olyan lelkipásztori megoldások felvetése, amelyek egyes személyek vagy helyi intézmények részéről fogalmazódnak meg. Hangsúlyozni kell az egyházi közösség teljes egységben való előrehaladásának jelentőségét. [Tehát egy szó sincs arról, hogy a freiburgi dokumentum – mely lényegében engedélyezi az újraházasodott elváltak megáldoztatását – Isten-ellenes, katolikus tant – a házasság felbonthatatlanságát – tagadó szentségtörő iromány, hanem csak arról, hogy a szentségtöréseket az egész egyházzal egységben szabad követelni és elkövetni.]

Ferenc pápa több ízben felhívta a figyelmet a család témakörének jelentőségére, különösen, ami a házasságok semmissé tételét [!!!] és a második házasságokat illeti. Ezt a problémát már XVI. Benedek pápa is a szívén viselte – emlékeztetett rá maga Ferenc pápa szeptember 16-án, amikor találkozott a római papsággal.
     Szabad-e áldozniuk vagy sem? A kérdést nem lehet így leegyszerűsíteni, mert aki ezt teszi, az nem érti a probléma lényegét – figyelmeztet Ferenc pápa. Az Egyház felelősségének súlyos kérdése ez, amellyel az érintett családoknak tartozik. Az Egyháznak most tennie kell valamit, hogy megoldja a házasságok semmisségének problémáját. Ez a lét valódi perifériája – jegyzi meg a pápa. [Irgalom mindenáron az esküszegőkkel, a hazugokkal szemben, és árulás Istennel szemben – ez az újkatolikus doktrína.]

2014 októberében lesz tehát a családpasztoráció kihívásaival foglalkozó nagy egyházi esemény, a püspöki szinódus III. rendkívüli közgyűlése. Az elsőt 1969-ben tartották a püspöki konferenciák és a püspöki kollegialitás témájáról. A második 1985-ben zajlott, akkor azt vizsgálták meg, miként sikerült átültetni a gyakorlatba a II. Vatikáni Zsinat intézkedéseit.

A püspöki szinódus rendes illetve rendkívüli közgyűléseinek összehívását a szinódusi szabályzat negyedik pontja határozza meg. Eszerint akkor hívnak össze rendkívüli közgyűlést, ha a tárgyalandó téma gyors megoldást sürget, míg rendes közgyűlést az Egyház javával közvetlenül kapcsolatos ügyekben tartanak.
     A rendkívüli szinóduson részt vesznek: a keleti katolikus egyházak pátriárkái, nagyérsekei, sui iuris metropolitái, valamint az egyes nemzeti püspöki konferenciák elnökei, a több nemzetet egybefogó püspöki konferenciák elnökei (amelyeknek nincs saját nemzeti püspöki konferenciájuk), három szerzetes a klerikusi szerzetesi intézmények képviseletében, akiket a legfőbb szerzetesi elöljárók uniója választ meg, továbbá a Római Kúria dikasztériumainak vezetői.


Feltéve: 2013. október 15.


vissza

AZ IDŐK VÉGE oldalra                              a KEZDŐLAPRA