Fellay Bergoglio-ról
(forrás: www.katholisches.info – 2014. május 30.)

Ezt a cikket azért teszem közzé, mert mintapéldája annak, hova juthat el valaki, aki letért a helyes útról, és ezt nem látja be (nem tér vissza, nem szolgáltat elégtételt stb,) És még azért is, mert a hozzászólások – ezekből csak az elsőt közlöm, mert az jellemző a többire – kiválóan alkalmasak annak bemutatására, hogy ma egy ateistának vagy protestánsnak jobban működik a vallási érzéke, és ezért hamarabb megtérhet, mint a NOM-os vagy az FSSPX ideológiájába temetkező ú. n. katolikusok.

A cikk a katholisches.info-n a következő címmel jelent meg: „Fellay: Ferenc pápa minden ellen van, amit mi reprezentálunk’. Erre a félrevezető címre utal majd a hozzászólás.


Miután a Bergoglio és Fellay püspök között létrejött találkozó ismertté vált [a honlapon a május 12-i szerkesztői üzenetekben számoltam be róla], további érdekes információk is napvilágra kerültek [a non-possumus spanyol blogon például].

Ezek szerint Fellay püspök május 11-én előadást tartott a franciaországi Fabregues-ben – „Hova tart az egyház? Hova tart a közösség?” címmel –, melyben néhány mondat erejéig Bergoglio-ról is beszélt.
     Ilyeneket mondott: A jelenlegi pápa [?] a gyakorlat embere. Amit egy személy gondol vagy hisz, az „végülis közömbös számára”. Neki csak az a fontos, „hogy ez a személy az ő számára szimpatikus-e, korrektnek-e tűnik-e – így lehet ezt mondani”. Lefebvre érsek életének történetét kétszer is elolvasta. Ez a Bernard Tissier de Mallerais segédpüspök által írt könyv tetszett a »Szentatyának«, mondta Fellay. „Ő mindaz ellen van, amit mi reprezentálunk, de mint élet tetszett neki.”

Fellay előadásának egy másik érdekes részlete Bergoglio azon kijelentése, amit az FSSPX ügyvédjének (!) tett – hogy a kettőjük közötti találkozó hogyan jött létre, nem tudni: „Ezek az emberek ott, ők azt hiszik, hogy én ki fogom őket közösíteni, de tévednek.” Majd tovább: „Nem fogom őket elítélni, és senkit nem fogok arról lebeszélni, hogy hozzájuk járjon.” Hogy ez alatt mit értett pontosan, nem tudni, ez Fellay előadásából sem derült ki. Mindenesetre a rendfőnök mindezek után azt mondta, hogy várják ki nyugodtan, mi történik.
     [Nagy valószínűséggel – a non-possumus cikke alapján is erre lehet következtetni – az FSSPX „ügyvédje” nem volt más, mint Krah úr, akinek barátai nagy részben megegyeznek Bergoglio barátaival. Krah úrral kapcsolatban lásd a honlap következő cikkeit:
     „Bevégeztetett”;
     A becsületsértés halálos bűn;
     Aki áll, vigyázzon, hogy el ne essék!
     Krah botrányos kijelentései egy katolikus püspökről
     és a krahgate.blogspot.com/ weboldalt.
Krah-ról a következő oldalakon lehet még fotókat találni:
     Krah a Tel Aviv-i Egyetem diákjai között (27.9.2010);
     Krah az izraeli különleges osztag, a Maglan kiképzőtáborában (14.4.2011);
     Krah a Mossad és az USA-cionisták közé tartozó kebelbarátai körében (15.6.2012).]

Fellay előadásában még arról is mesélt, hogy a közösség argentin disztriktjének [korábbi, most már a francia disztrikt] főnöke, Christian Bouchacourt atyának egyszer dolga akadt Buenos Aires korábbi érsekével, Jorge Mario Bergoglio bíborossal. Bouchacourt az érsektől egy adminisztratív jellegű szívességet kért – egy tartózkodási engedéllyel kapcsolatos kérdés megoldására. A baloldali argentin kormánynak a Vatikánnal között konkordátuma lehetővé teszi, hogy az FSSPX-t „elég komolyan zaklassa”, és ezt mondja nekik: „Azt állítjátok, hogy katolikusok vagytok, ezért ahhoz, hogy letelepedjetek ebben az országban, szükségetek van a püspök aláírására.” Ezért ment el Bouchacourt Bergoglio-hoz, akinek ezt mondta: „Van egy egyszerű megoldás, mégpedig, hogy a polgári jog értelmében független egyháznak jelentjük ki magunkat, de mi ezt nem akarjuk megtenni, mert mi katolikusok vagyunk.” Mire a bíboros így válaszolt: „Nem, nem, ti katolikusok vagytok, ez nyilvánvaló, segíteni fogok nektek.” És megírta a levelet a kormánynak a Pius Közösség érdekében.

Csakhogy ezalatt az állam előkaparta az apostoli nuncius egyik írását, amely ennek az ellenkezőjét állította, mesélte Fellay tovább. „Most ő a pápa [?], és ügyvédünknek alkalma volt vele találkozni. A találkozó alatt az ügyvéd elmesélte Bergoglio-nak [persze Fellay nem ezt a kifejezést használja róla], hogy az FSSPX problémája Argentínában még mindig fennáll, és arra kérte, hogy nevezze meg azt a püspököt, aki ezt a problémát meg tudná oldani. Fellay szerint Bergoglio erre így reagált: „Igen, ez a püspök én vagyok személyesen. Megígértem, hogy segítek, és ezt meg is fogom tenni.” Eddig ugyan nem történt semmi, fejezte be a történetet Fellay, de ez az, amit a »Szentatya« mondott.

Sebastian hozzászólása:
A cikk címe félrevezető és az ellenkezőjére fordítja Fellay püspök szavait. Valójában a püspök kijelentése igen bátorító. A pápa [?] ugyan nem tradicionalista, de neki tetszik. A pápa egy gyakorlatias ember, a közösség dogmatikus. Az egyiknek nem kell kizárnia a másikat. Mind az Freiburg-i kinevezés,mint Fellay kijelentése végülis reményre adnak okot. Ezt a pápát [?] a tradicionalistáknak bizonyára nehéz elviselni, de talán az ilyen nehézségek hasznosak. Mindenesetre a püspök ezen kijelentéséből semmi esetre sem lehet arra következtetni, hogy elutasítják a pápát [?].


És mindezek a kijelentések közvetlenül a botrányos „szentté avatások” és izraeli események után!!!!

Ezután következzen egy valóban katolikus írás Zaby atyától (mintegy a következő már korábban feltett cikk folytatásaként: „De hát ő az atya”, és válaszként Williamson püspök úr számtalan kommentárjára, melyekben a püspök mint egy papagáj, a szedisvakatizmus elleni „érveit” ismételgeti):
    Apák napi kiegészítés


Feltéve: 2014. június 3.


vissza

a HÍREK oldalra                              a KEZDŐLAPRA