A béketűrés s a küzdelem a rossz indulatok ellen
Részlet Kempis Tamás könyvéből:
KRISZTUS KÖVETÉSE
(3. könyv 12. fejezet)

A béketűrés s a küzdelem a rossz indulatok ellen

1. Uram, Istenem látom, nagy szükségem van a béketűrésre, mert az életben sok történik, ami nincsen kedvem szerint. Mert bármiként is törekszem békére, nincs és nem lehet az élet baj és háborúság nélkül.

2. Úgy van, fiam, de ne olyan békét keress, melyben ne legyen kísértés és ne érjen kellemetlenség. Hanem azt is tartsd békének, ha sok baj ér és sok kellemetlenség tesz próbára. Azt mondod: nem bírsz sokat tűrni. Hát akkor, hogyan viseled majd el a tisztítóhely tüzét?
     Két rossz közül mindig a kisebbet kell választanod. Hogy tehát az örökkévaló büntetéseket a jövőben elkerülhesd, törekedjél a jelen büntetéseket Istenért békés lélekkel elviselni.
     Azt hiszed talán, hogy a világ fiai semmit sem vagy igen keveset szenvednek? Ezt még azoknál sem tapasztalhatod, akik a legjobb sorsban vannak.

3. Hanem talán azt mondod: sok örömük van és kényük-kedvük szerint járnak s azért a bajokkal keveset törődnek.

4. Jól van, legyen úgy, mindenük megvan, amit csak akarnak. De mit gondolsz, meddig tart ez? Íme a világ hatalmasai úgy eltűnnek, mint a füst, s aztán az elmúlt örömöknek emlékezete sem marad meg.
     De még éltükben sem úsznak az örömökben keserűség, unalom és aggodalom nélkül. Mert ami dolog örömet nyújt, ugyanaz sokszor bűnhődésül is szolgál nekik. És valóban úgy kell nekik. Ne élvezzék örömeiket keserűség és megszégyenülés nélkül, hisz sokszor meg nem engedett módon keresték azokat és jártak utánuk.
     Ó! És mily rövidek, mily csalékonyak, mily rendetlenek s mily rútak mindez élvezetek! Azonban ittasságtól és vakságtól ezt nem látják be az emberek; hanem e romlandó életnek csekély élvezetéért oktalan állatok módjára rohannak a lelki halálba.
     Tehát, fiam, «kívánságaid után ne indulj és térj el akaratodtól». (Sir 18,30.) «Gyönyörködjél az Úrban s megadja neked szíved kívánságait.» (Zsolt 36,4)

5. Mert ha igazán akarsz élvezni és vigasztalásomban bővebben részesülni: Íme minden világi dolognak megvetése s minden alantas élvezetnek elkerülése lesz igazi áldás reád és vigasztalásomban is bőven részesülsz. S mennél jobban elkerülöd a teremtményektől származó vigasztalást, annál édesebb és erősebb vigaszt találsz bennem.
     Azonban kezdetben ez nem jár minden szomorúság és küzdelem nélkül. Ellenszegül majd régi szokásod; de ezt legyőzi az új, jobb gyakorlat. Zúgolódik majd a test, de ezt megfékezi a lélek buzgalma.
     Izgat és elkeserít majd a régi kígyó; ezt meg legyőzi imádságod s azonkívül a hasznos foglalkozás is elzárja útját.


Feltéve: 2014. január 19.


VISSZA


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra                              a KEZDŐLAPRA