Martin Mosebach: A püspöki konferencia intézményét el kell törölni!
(forrás: www.kath.net – 2014. március 13.)

Az ismert német író, Martin Mosebach [a Häresie der Formlosigkeit című könyv szerzője] a Deutschlandfunk-nak adott interjújában a püspöki konferenciák [szintén a II. Vatikáni Zsinat egyik találmánya] eltörléséért szállt síkra.

Mosebach véleménye szerint a püspöki konferenciák lebontották a püspöki hivatalt, és olyan módon elkorcsosították, hogy az Egyháznak a püspöki hivatalról kialakított képéből alig maradt meg valami. A püspöki konferenciákkal egy nemzeti egyház illúzióját hozták létre, aminek a katolikus hagyományban egyáltalán nincs helye.

Az Egyháznak nincs szüksége grémiumra. „Ami a püspöki konferenciánál győz, az a bürokrácia, aminek az egyházjogban alapjában véve nincs helye”, állapította meg Mosebach, aki ezt követően különösen a püspöki konferencia titkári tisztségét bírálta, ami szerinte önállósította magát.

Arra a kérdésre, hogy a hívek kihez orientálódjanak, Mosebach azt válaszolta, hogy a püspökhöz. A „hagyományos katolicizmusban” a püspök a legfontosabb referenciaszemély. „És ez a püspök manapság egyházmegyéjében be van szorítva a szinódusi grémiumok egész sorába, melyeket egymás után hoznak létre, és a püspöki konferenciába, és ezért alapjában véve már egyáltalán nem tud szabadon működni.”

Németországban a püspököknél ez a tézis érvényes: „együtt gyengék vagyunk”. A püspöki konferencia a „meggyengítettek gyülekezete”.


Feltéve: 2014. március 18.


vissza

a HÍREK oldalra                              a KEZDŐLAPRA