Válaszok égető kérdéseinkre – II.
Pater Noel Barbara írásai

Nemrég hívtam fel a figyelmet Weinzierl és Zaby atyák tanulmányaira, melyek ismeretét elengedhetetlennek tartom ahhoz, hogy ma egy katolikusnak megmaradni akaró hívő ehhez a helyes utat megtalálja. Most egy újabb tanulmánykötetet teszek közzé – sajnos megint csak német nyelven: ezen írások P. Noël Barbara 1979 és 1981 között megjelent prédikációit, illetve írásait tartalmazzák.

P. Noël Barbara Lefebvre érsek kortársa és 1979-ig harcostársa volt. Weinzierl és Zaby atyák tanulmányaikban nagy részben az ő írásaira támaszkodtak, melyek nem csak teológiai tisztánlátásuk miatt, hanem azért is nagyon fontosak, mert P. Barbara tanúja volt azon eseményeknek, melyekről ír.

P. Noël Barbara 1911-ben született. Pappá szentelése után Algériában a Constantine egyházmegyében volt plébános, majd az ottani megyéspüspök titkára lett. Ezt követően novíciusként belépett a franciaországi Chabeuil-i kolostorba. Amikor ez a kolostor is átvette a zsinati reformokat, ő és a rendfőnök, P. Barielle kilépett a rendből. [P. Barielle az Econe-i FSSPX szeminárium spirituálisa lett.]
     P. Barbara megalapította a FORTES IN FIDE újságot [amelyből a most közzétett tanulmányok is valók]. 1973-ban Rómában sajtókonferenciát tartott, melyben VI. Pált szakadással, eretnekséggel és hitehagyással vádolta meg. Előadásokat tartott Baselben, Straßburgban és Münchenben, hogy a különböző azonos gondolkodású csoportokat összehozza. Fáradozása, hogy még hithű püspököket találjon, eredménytelen maradt. P. Barbara egyike volt azon papoknak, akik Lefebvre érsek híres Lille-i szentmiséjére egész Franciaországból híveket toborzott. 1979-ig támogatta Lefebvre érsek munkáját. Miután azonban 1979-ben Lefebvre érsek tárgyalásokba kezdett Rómával egy kiegyezés céljából, és emiatt három francia papját és egy tanárát kirúgta a közösségből, elváltak az útjaik.
     P. Barbara többek között jó kapcsolatban volt Guérard des Lauriers atyával, aki korábban a Lateráni Pápai Egyetemen volt professzor, és aki a híres Ottaviani intervenciót írta, és aki később Econe-ban volt professzor. G. des Lauriers atya szintén 1979 táján szakított Lefebvre érsekkel az érsek elvtelen és teológiailag teljesen hibás nézetei miatt. G. des Lauriers atyát Thuc érsek 1981. május 7-én püspökké szentelte. Ugyancsak ő szentelte püspökké a mexikói Carmona-Rivera atyát, aki később P. Barbara-nak felajánlotta, hogy püspökké szenteli, de ő ezt visszautasította. P. Noël Barbara 2002. október 10-én 91 éves korában hunyt el.
Forrás: http://www.einsicht-aktuell.de/index.php?svar=5&artikel_id=515&searchkey=Barbara

A most feltett válogatásból a legfontosabb írások idővel – remélem – magyarul is olvashatók lesznek.


A teljes szöveg (összesen 182 oldal + tartalom) letöltése ITT

A füzet tartalma:

     – Prédikáció 1979-ból
     – Einige Klarstellungen über die Sünde der Häresie und über jene des Schismas (Az eretnekség és a szakadás bűneiről) – 1979.
     – «Welche Übereinkunft zwischen Christus und Belial?» (2 Kor 6,15) (Mi köze van Krisztusnak Beliálhoz) – 1979.
     – Die Revolution in der Kirche I. (Forradalom az Egyházban 1.) – 1980.
     – Weitere Konsequenz der Öffnung zur Welt: Der Ökumenismus (További következmények: az ökumenizmus) – 1980.
     – Die Hypothese einer traditionellen Auslegung von Vatikanum II (A II. V. Zs. tr. megfelelő értelmezésének hipotézise) – 1980.
     – KONZIL, MESSE, PAPST – WAS WIRKLICH IN FRAGE STEHT (Zsinat, mise, pápa - Az igazi probléma) – 1980.
     – Unsere Stellung gegenüber Monseigneur Lefebvre (Lefebvre érsekkel szembeni álláspontunk) – 1981.
     – Das 2. Vatikanum oder DIE KIRCHE DER WELT I. (A II. V. Zs. vagy a világ egyháza I. rész) – 1981.
     – Das 2. Vatikanum oder DIE KIRCHE DER WELT II. (A II. V. Zs. vagy a világ egyháza II. rész) – 1981.
     – Das 2. Vatikanum oder DIE KIRCHE DER WELT III. (A II. V. Zs. vagy a világ egyháza III. rész) – 1981.
     – Die Intelligenz unter dem Gehorsam gegen Christus (Az intelligencia a Krisztussal szembeni engedelmesség alatt) – 1982.
     – Die Bischöfe und die Kirche (A püspökök és az Egyház) – 1982.
     – Der Ökumenismus: eine Häresie (Az ökumenizmus: eretnekség) – 1982.
     – EINE FRAGE DES GLAUBENS (A hit kérdése) – 1982.

P. Noel Barbara 1979-1983-ig megjelent írásai, azaz a FORTES IN FIDES egyes cikkei angolul is olvashatók a következő oldalon:
    www.the-pope.com/fif.html


Feltéve: 2014. július 24.


VISSZA


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra                              a KEZDŐLAPRA