Válaszok égető kérdéseinkre
Zaby és Weinzierl atyák tanulmányai

Mint már sokszor említettem a Zaby és Weinzierl atyák által működtetett www.antimodernist.org/am és http://zelozelavi.wordpress.com/ weboldalakon a hitét komolyan vevő mai katolikus szinte minden kérdésére kimerítő, egyházatyák, pápák tanításával alátámasztott válasz megtalálható, illetve folyamatosan felkerül. A két volt Piuszos pap már évtizedek óta kutat és ír korunk égető kérdéseiről, és most ezeket a régi, valamint a jelenleg kidolgozott tanulmányaikat teszik fel honlapjukra.

Amennyire meg tudom ítélni, jelenleg ezen írások a legjobbak, a legalaposabbak, a leghitelesebbek, ráadásul a laikusok számára is érthetők – legalábbis azok számára, akik tudnak németül.

Sajnos, az írások terjedelme és a bennük levő egyházi iratokból vett idézetek sokasága miatt lefordításuk igen nehéz, és valószínűleg nem is megoldható.
     Mivel az ilyen fontos és hosszú dolgozatokat olvasni a legtöbben – még mindig – csak nyomtatásban tudnak, elkészítettem az eddig feltett cikkekből egy négy füzetre való összeállítást, nem a megjelenésük dátuma, hanem inkább témájuk szerint csoportosítva őket. E négy dokumentum egyesével kinyomtatva és összefűzve igen kitűnő olvasmány, amelyből világos válaszokat kapunk kérdéseinkre.


Az első füzet négy pdf fájlból áll, ezek tartalma:

1-1. rész: (Az alapproblémák egyike, és a következmények): Letöltése ITT

     – Ist der Gott des Urknalls der Gott der Katholiken? (Az ősrobbanás istene valóban a katolikusok Istene ) – 2007, április 30.
     – Darwin und die Kausalität (Darwin és az okság) – 2007. március 2.
     – Alter Mythos gegen ewige Wahrheit (Régi mítosz az örök igazság ellen) – 2013. július 6.
     – Der heilige Thomas und der Urknall (Szent Tamás és az ősrobbanás) – 2013. június 6.
     – Der Modernismus und die modernen Wissenschaften (A modernizmus és a modern tudományok) – 2013. november 17.
     – Signum magnum apparuit – 1. Teil (Pillantás a Máriás végső időkbe I.) – 2013. november 26.
     – Signum magnum apparuit – 2. Teil (Pillantás a Máriás végső időkbe II.) – 2013. december 7.
     – Signum magnum apparuit – 3. Teil (Pillantás a Máriás végső időkbe III.) – 2013. december 13.
     – Das Geheimnis Mariä (Mária titka) – 2014. május 1.
     – Apostel der Letzten Zeiten (A végső idők apostolai) – 2014. május 3.
     – Dilexit Ecclesiam (Dilexit Ecclesiam) – 2013. augusztus 19.
     – Kirchengeschichte oder Lügengeschichten? (Egyháztörténelem vagy hazug történetek?) – 2014. március 2.

1-2. rész: Letöltése ITT
     – Der Modernismus als Philosophie und die Folgen (A modernizmus mint filozófia és következményei ) – 2007.

1-3. rész: Letöltése ITT
     – Die Unfehlbarkeit der Kirche bzw. des Papstes bei Heiligsprechungen (Az Egyház, illetve a pápa tévedhetetlensége a szentté avatásoknál) – 2008. augusztus

1-4. rész: Letöltése ITT
     – Die Frage nach der Gültigkeit der Priester- und Bischofsweihen nach dem Ritus von Paul VI. (A VI. Pál rítusa szerinti pap- és püspökszentelések érvényességének kérdése)


2. füzet tartalma: (Főleg a „tradícióval” kapcsolatos írások)

     – Wahrheit oder Ideologie? (Igazság vagy ideológia) – 2013, augusztus 19. – időközben már magyarul is olvasható ITT
     – Katholische Laien (Katolikus laikusok) – 2013. október 26.
     – Ungläubiger Glaube (Hitetlen hit) – 2013. október 22.
     – Schlage den Hirten… (Verdd meg a pásztort) – 2013. december 21.
     – Revolution der Sinnlichkeit (Az érzékiség forradalma) – 2013. december 6.
     – Auf dem Weg zur Welteinheitskirche (Úton a világ-egység-egyházhoz) – 2013. december 4.
     – Gedanken eines revolutionären Reaktionärs (Egy reakciós gondolatai) – 2014. január 21.
     – Unser Anteil bei der „Bekehrung Roms“ (A mi részünk „Róma megtérésénél”) – 2013. szeptember 26.
     – Modernismus in der Tradition (Modernizmus a tradícióban) – 2014. január 7.
     – Sedisphobe Argumente (A szedis-fóbia érvei) – 2014. február 3.
     – Komm, wir spielen Kirche! (Gyere, játszunk egyházat) – 2014. március 28.
     – Prinzipien-Streit (Az elvek vitája) – 2014. március 12.
     – „Glaube ist mehr als Gehorsam“? (A hit több mint engedelmesség?) – 2013. november 24.
     – Brief von Pater Bernhard Zaby (P. Zaby levele paptársaihoz 2012 szeptemberében)
     – Ist die „Piusbruderschaft“ ihrem Papst gehorsam? (Engedelmes-e a Pius Közösség a pápájához?) – 2013. szeptember 12.
     – Von “Harten” und “Weichen” (A keményekről és a puhákról) – 2014. január 17.
     – Wahre Kirche und falsche Kirchen (Igaz Egyház és hamis egyházak) – 2013. augusztus 19.
     – 95 Prozent (95 százalék) – 2014. január 13.
     – Widerstand in der Sackgasse? (Zsákutcában az ellenállás?) – 2014. február 22.
     – Papa benedicens vel Papa innuens? (Áldást osztó vagy integető pápa) – 2013. szeptember 6.
     – „Traditionalisten“ in Gefahr („Tradicionalisták” veszélyben) – 2013. június 13.

Az egész második füzet letöltése ITT


3. füzet tartalma: (A katolikus Egyház egészét érintő írások)

     – Monster Church I. (Szörnyszülött egyház I.) – 2013, augusztus 19.
     – Monster Church II. (Szörnyszülött egyház II.) – 2013. szeptember 1.
     – „Siamesische Kirchen“ („Sziámi” egyházak) – 2013. november 28.
     – Liturgische Metamorphose – 1. Teil (Liturgikus metamorfózis I.) – 2013. november 21.
     – Liturgische Metamorphose – 2. Teil ( Liturgikus metamorfózis II.) – 2013. december 2.
     – Liturgische Metamorphose – 3. Teil ( Liturgikus metamorfózis III.) – 2014. január 9.
     – Liturgische Metamorphose – 4. Teil ( Liturgikus metamorfózis IV.) – 2014. február 11.
     – Die Kirche und ihre Tradition (Az Egyház és tradíciója) – 2014. január 27. – időközben már magyarul is olvasható ITT
     – Wunschpäpste (Vágy-pápák) – 2014. január 24.
     – Reform ohne Ende (Reform vég nélkül) – 2013. december 11.
     – Fortschritt durch Rücktritt (Fejlődés visszalépés által) – 2013. november 30.
     – Novus Ordo Missae – 1. Teil (Novus Ordo Missae I.) – 2014. január 2.

Az egész harmadik füzet letöltése ITT


A negyedik füzet – ami a zsinatutáni „pápákról” szól – két pdf fájlból áll, ezek tartalma:

4-1. rész: Letöltése ITT
     – Vom Lehramt zum Leeramt I (A Tanítóhivataltól az üres hivatalig I. – Roncalli)

4-2. rész: Letöltése ITT

     – Vom Lehramt zum Leeramt II (A Tanítóhivataltól az üres hivatalig II. – Montini) – 2014. március 5.
     – Vom Lehramt zum Leeramt II (A Tanítóhivataltól az üres hivatalig III.) – 2014. március 15.
     – Vom Lehramt zum Leeramt IV.1 (A Tanítóhivataltól az üres hivatalig IV.1 – Wojtyla) – 2014. április 21.
     – Vom Lehramt zum Leeramt IV.2 (A Tanítóhivataltól az üres hivatalig IV.2 – Wojtyla) – 2014. április 25.
     – Vom Lehramt zum Leeramt V (A Tanítóhivataltól az üres hivatalig V. – Ratzinger) – 2014. május 22.
     – Der Mißkannte (Ratzinger II.) (A félreismert – Ratzinger) – 2014. május 25.
     – Menschenmachwerkskirche (Az ember-csinálta-egyház) – 2013. november 16.


Feltéve: 2014. május 31.


vissza

KÖNYVTÁR                              a KEZDŐLAPRA