Litánia Krisztus Urunk kínszenvedéséről

Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz, nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
Mennybeli Atya Isten, irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiú Isten, irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úr Isten, irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten, irgalmazz nekünk!

Jézus, ki érettünk harminc ezüst pénzért eladattál, irgalmazz nekünk!
Jézus, ki érettünk apostolaid lábaihoz lehajoltál, irgalmazz nekünk!
Jézus, ki érettünk a kertben halálos szomorúság által környeztettél, irgalmazz nekünk!
Jézus, ki érettünk vérrel verejtékeztél, irgalmazz nekünk!
Jézus, kit Júdás csókkal elárult, irgalmazz nekünk!
Jézus, kit a hóhérok megkötöztek, irgalmazz nekünk!
Jézus, kit tanítványaid elhagytak, irgalmazz nekünk!
Jézus, kit Annás és Kaifás főpapok kicsúfoltak, irgalmazz nekünk!
Jézus, kit szolga arcul vert, irgalmazz nekünk!
Jézus, kit hamis tanúk igazságtalanul vádoltak, irgalmazz nekünk!
Jézus, kit arcul köpdöstek, irgalmazz nekünk!
Jézus, kit Péter háromszor megtagadott, irgalmazz nekünk!
Jézus, kit egész éjen át csúfoltak, irgalmazz nekünk!
Jézus, kit megkötözötten Pilátushoz hurcoltak, irgalmazz nekünk!
Jézus, kit Heródes megvetett és kigúnyolt, irgalmazz nekünk!
Jézus, kit Barabás latornál kevesebbre becsültek, irgalmazz nekünk!
Jézus, kit meztelenül oszlophoz kötöztek, irgalmazz nekünk!
Jézus, kit kegyetlenül megostoroztak, irgalmazz nekünk!
Jézus, kit gonoszságaink miatt megsebesítettek, irgalmazz nekünk!
Jézus, kit bíborruhába öltöztettek, irgalmazz nekünk!
Jézus, kit érettünk tövisekkel koronáztak, irgalmazz nekünk!
Jézus, kit ártatlanul a keresztnek csúfos halálára ítéltek, irgalmazz nekünk!
Jézus, ki vállaidon a nehéz keresztet hordoztad, irgalmazz nekünk!
Jézus, kit mint szelíd bárányt halálra vezettek, irgalmazz nekünk!
Jézus, kit érettünk ruháidtól megfosztottak, irgalmazz nekünk!
Jézus, kit érettünk kínosan megfeszítettek, irgalmazz nekünk!
Jézus, kit a kereszttel a földről fölemeltek, irgalmazz nekünk!
Jézus, ki a keresztfán ellenségeidért imádkoztál, irgalmazz nekünk!
Jézus, kit érettünk latrok közé számítottak, irgalmazz nekünk!
Jézus, kit a keresztfán is csúfoltak, irgalmazz nekünk!
Jézus, ki a töredelmes latornak irgalmazni méltóztattál, irgalmazz nekünk!
Jézus, ki a kereszt alatt álló szent anyádról gondoskodni méltóztattál, irgalmazz nekünk!
Jézus, kit érettünk epével s ecettel itattak, irgalmazz nekünk!
Jézus, ki érettünk a keresztfán kínosan meghaltál, irgalmazz nekünk!
Jézus, kit érettünk lándzsával átvertek, irgalmazz nekünk!
Jézus, kit a keresztfáról levévén, eltemettek, irgalmazz nekünk!

Légy irgalmas!
Kegyelmezz nekünk Jézus!
Légy irgalmas!
Hallgass meg minket Jézus!

Minden gonosztól, ments meg Uram minket!
Minden bűntől, ments meg Uram, minket!
A rosszra való kísértéstől, ments meg Uram, minket!
Hirtelen és véletlen haláltól, ments meg Uram, minket!
Az ördög incselkedésétől, ments meg Uram, minket!
Döghaláltól, éhségtől, s minden háborútól, ments meg Uram, minket!
Fajtalan lélektől, ments meg Uram, minket!
Az örök haláltól, ments meg Uram, minket!
A szent véred iránt való hálátlanságtól, ments meg Uram, minket!
Minden világi dicsvágytól, ments meg Uram, minket!
Júdás árulásától, ments meg Uram, minket!
Péter tagadásától, ments meg Uram, minket!
Keserves kínszenvedésed által, ments meg Uram, minket!
Fájdalmaid és gyötrelmeid által, ments meg Uram, minket!
Szentséges lelkednek mennyei Atyád kezeibe ajánlása által, ments meg Uram, minket!
Kínos halálod által, ments meg Uram, minket!
Szent szíved átdöfése által, ments meg Uram, minket!
Szent véred kiontása által, ments meg Uram, minket!
Vért csepegő öt szent sebed által, ments meg Uram, minket!

Mi bűnösök, kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy nekünk megbocsátani méltóztassál, kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy irántunk kegyes lenni méltóztassál, kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy minket igaz penitenciára vezérelni méltóztassál, kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy anyaszentegyházadat kormányozni és oltalmazni méltóztassál, kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy apostoli helytartódat, és az egész egyházi rendet a szent vallásban megőrizni méltóztassál, kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy az anyaszentegyház ellenségeit megalázni méltóztassál, kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy a keresztény királyoknak és fejedelmeknek békességet és egyességet adni méltóztassál, kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy szenvedésed és halálod állandó emlékét szívünkben megtartani méltóztassál, kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy minket szent kereszted ereje által minden ellenségtől megóvni méltóztassál, kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy minket keserves kínszenvedésed érdemeiben részesíteni méltóztassál, kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy szent halálodnak minden tisztelőit kegyelmedben megtartani méltóztassál, kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy halálunk óráján irántunk kegyelmes lenni méltóztassál, kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy minden kimúlt híveknek örök nyugodalmat engedni méltóztassál, kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy minket meghallgatni méltóztassál, kérünk Téged, hallgass meg minket!

Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk!
Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket!
Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!

5 Mi Atyánk, 5 Üdvözlégy

Imádunk Krisztus, és áldunk Tégedet, mert szent kereszted által megváltottad e világot.
Uram, hallgasd meg könyörgésemet. És az én kiáltásom jusson elődbe.

Könyörögjünk
Úr Isten, ki egyszülött Fiadat e világra küldted, hogy bűneinkért az irgalom és kiengesztelés áldozata legyen, add, kérünk, kegyelmedet, hogy a bűnnek meghalván, az igazságnak éljünk; erősíts minket az érettünk fölfeszített szent Fiad parancsolatainak hű teljesítésére, s üdvözíts minket ugyanazon közbenjárónk, Jézus Krisztus által, ki Veled él és uralkodik a Szentlélekkel egyetemben, Isten, mindörökkön örökké, Amen.


Feltéve: 2014. július 6.


VISSZA


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra                              a KEZDŐLAPRA