Katolikus válás? Csak ne nevezzétek válásnak – Bergoglio Legfelsőbb Bírósághoz
(forrás: www.katholisches.info – 2015. január 24.)

A Sacra Rota Romana új törvénykezési évének kezdetén tartott ülésen január 23-án Bergoglio új irányvonalat írt elő a Vatikán Legfelsőbb Bírósága számára, ami a világ összes egyházi bírósága számára kötelező érvénnyel szabja meg az irányt. A beszéd tartalmát összefoglalva azt lehet mondani, hogy bár nincs szó katolikus válásról, de a most előírt gyakorlat világosan ehhez közelít.
     Bergoglio utasításai alkalmazkodnak ahhoz a progresszív házasságképhez, amit a válások és második házasság világi gyakorlata az egyházéval akar összhangba hozni. Bergoglio szerint a különböző „életkori kapcsolatok” számára a házasság szentségét és a házasság ehhez kapcsolódó felbonthatatlanságát dialektikusan át kell értelmezni.

Bergoglio az egyházjogi eljárások ingyenessé tételét követelte. E népszerű követelés mellett azonban más, a hitre nézve súlyosabb utasításai is voltak: Mostantól fogva az egyházi bíróságoknak a hiányos hitet és az elégtelen házasságfogalmat is világszerte fel kell venniük a semmisségi okok közé a Canon 1099 értelmében.
     Bergoglio arról beszélt, hogy az embereknek a házasságról való felfogásában „súlyos deficit” áll fenn. „Itt is szükség van egy lelkipásztori irányváltásra az egyházi struktúrákban”, mondta.
     Bergoglio szerint tehát az „egyházi struktúráknak” kell átalakulniuk. Ezek szerint az ő szavaiban a sok zátonyra futott házasság az egyház, nem pedig a házasfelek strukturális problémájává mutálódott. Arról viszont egyáltalán nem beszélt, hogy a papnak a jegyeseket alaposabban elő kellene készítenie és hitüket közelebbről meg kellene vizsgálnia, mielőtt házasodni engedi őket. Azt sem mondta, hogy a házasfeleknek kellene megváltozniuk.

Bergoglio a bírókhoz fordulva ezt mondta: „Az a ti súlyos feladatotok, csakúgy, mint az egyházmegyék összes bírájának, hogy az emberek üdvét ne zárjátok jogi szűkutcába.” Bergoglio egy szóval sem említette a házasság szentségéhez való járulás engedélyezésének nyilvánvaló csődjét, amire pedig joggal vezethető vissza, ha olyan sok tönkrement házasság az esküvő előtti hiányzó hitre és a házasságról alkotott téves elképzelésre vezethető vissza.
     Ezzel az egyházi bíróságoknak szóló utasításai olyan főcímet kapnak, mely a „válás” szót ugyan energikusan visszautasítja, de a gyakorlatot igencsak közelebb viszi az egyházi váláshoz.


Feltéve: 2015. január 26.


vissza

AZ IDŐK VÉGE oldalra                              a KEZDŐLAPRA