A keresztségben tett fogadalmak megújítása

Hiszek egy Istenben, az Atya, a Fiú és a Szentlélekben.
Hiszek Krisztus Jézusban, Istennek egyszülött Fiában, ki Isten és ember egyszersmind,
ki az emberi nemet szenvedése és halála által megváltotta.
Hiszem mindazokat, miket Isten kinyilatkoztatott, miket Krisztus Jézus és az ő szent apostolai tanítottak,
s a római katolikus Anyaszentegyház, hogy higgyük, elénkbe ad.
Ez Anyaszentegyháznak én is tagja lettem akkor, midőn a keresztkútnál megkereszteltettem,
ugyanennek ezután is tagja maradni óhajtok.
Midőn az eredeti bűntől a keresztkútnál megszabadultam, csecsemő levén, magam nem szólhattam,
hanem keresztszülőim tettek ígéretet nevemben;
most Isten kegyelméből már feloldatott nyelvem s megnyílnak ajkaim hitem vallására.
Magam teszek tehát ígéretet,
s teljes erőmből ellene mondok az ördögnek, minden kevélységnek, minden cselekedetének.
Ellene mondok minden bűnnek, minden tévelygő tanításnak.
Fölteszem erősen itt, a keresztkútnál, s ígérem Istenemnek,
hogy keresztény katolikus hitemről mindig kész leszek vallást tenni,
s e szent hitet cselekedeteimmel is gyakorolni;
továbbá, hogy parancsolatait megtartom, s minden bűnt és bűnre való alkalmat elkerülök.
Isten erősítsen e föltételemben, s adja szent malasztját,
hogy a keresztségben nyert ártatlanságot mindvégig megőrizzem.
Amen.


Feltéve: 2015. március 30.


VISSZA


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra                              a KEZDŐLAPRA