50 év Nostra aetate

Urunk Jézus Krisztus szavai:
„Azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt, én is megvallom majd mennyei Atyám előtt. De aki megtagad az emberek előtt, azt én is megtagadom mennyei Atyám előtt.” (Mt 10,32-33)

„Aki ez előtt a házasságtörő, bűnös nemzedék előtt szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja, amikor majd eljön Atyja dicsőségében a szent angyalokkal.” (Mk 8,38)

„Aki ugyanis szégyell engem és szégyelli tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja, amikor majd eljön a maga és az Atya meg a szent angyalok dicsőségében.” (Lk 9,26)
„Mondom nektek, hogy aki tanúságot tesz mellettem az emberek előtt, azt majd az Emberfia is magáénak vallja az Isten angyalai előtt. Aki azonban megtagad az emberek előtt, azt én is megtagadom Isten angyalai előtt.” (Lk 12,8-9)


1.
„Vallások-közti” audiencia Bergoglionál 2015. október 28-án
(forrás: www.katholisches.info – 2015. október 29.)

A pápák általános audienciái előre meghatározott módon zajlanak, ez eddig még Bergoglio alatt sem volt másképp. Keresztvetéssel kezdődnek, ezt követi a Szentírásból egy részlet felolvasása különböző nyelveken. Ezután következik az audiencia fénypontja, a pápa hittan tanítása, amit Bergoglio e szavakkal szokott bevezetni: „Kedves testvéreim, jó napot”.
     Majd jön a bejelentett zarándokcsoportok saját nyelvükön való köszöntése. Mivel Bergoglio nem olyan nyelvzseni, mint elődei voltak, ezt a feladatot és a katekizmus rövid összefoglalását mások végzik el helyette.

Az audienciák állandó része a latinul és közösen elénekelt Miatyánk és a pápai apostoli áldás a jelenlevők és ezek rokonai számára, valamint a zarándokok által elhozott kegytárgyak megáldása, különösen a rózsafüzéreké, gyertyáké, szobrocskáké.

A 2015. október 28-i audiencián [tehát Bergoglionak az egyház decentralizációjáról szóló 17-i és 24-i beszéde után, és a Nostra aetate zsinati dokumentum kihirdetésének 50. évfordulóján] azonban sok minden másképp zajlott le. Bergoglio az audienciát nem a keresztvetéssel kezdte, hanem e szavakkal: „Kérjük az Urat, kérjük Istent, hogy Isten ezen az audiencián legyen velünk.” Ezután Tauran „bíboros” a Nostra aetate zsinati nyilatkozat kihirdetésének 50. évfordulójáról beszélt, és elmondta, hogy más vallások képviselői is jelen vannak az audiencián, akik az ezekben a napokban a Nostra aetate-ről a római Gregoriana-n tartott konferencián vesznek részt. [A Nostra aetate nyilatkozattal kapcsolatban lásd a honlap ezen írását: A Nostra Aetate zsinati dokumentum félrevezetése a nem-keresztény vallásokkal kapcsolatban]

És hogyan végződött az október 28-i audiencia? Az orgona rázendített a Miatyánkra, de alighogy elkezdte, félbeszakították. A latinul közösen énekelt Úr imádsága helyett Bergoglio ezt mondta: „Nos, a mostani audiencia befejezéseként mindenkit felszólítok, hogy halkan imádkozzon, mindenki a saját vallási tradíciója szerint. Kérjük az Urat, hogy egymás között még jobb testvérekké tegyen bennünket, és a leginkább rászoruló testvéreink számára még jobb szolgálókká. Imádkozzunk halkan.”
     Az apostoli áldás helyett Bergoglio félhangosan maga elé mormogta: „Áldjon meg mindannyiunkat az úr”, ami értelem szerint németre fordítva viszont így szólt: „Segéljen mindannyiunkat az úr”.

A Secretum meum mihi internetes oldal egy 80 éves zarándok asszonyról számolt be, aki egyszer az életében látni akarta a „pápát”, és aki egy másik kontinensről zarándokolt el Rómába, hogy részt vehessen a szerdai audiencián, hogy megkapja saját maga és övéi számára az „apostoli” áldást. Előtte több rózsafüzért is vásárolt, hogy megáldva otthon rokonainak és ismerőseinek ajándékozhassa őket. Csakhogy mindebből semmit sem élt át, mivel Bergoglio valamely másvallásúak iránti tiszteletből, hogy ezek érzékenységét ne sértse meg, inkább a jelenlevő katolikusok érzékenységét sértette meg. A 80 éves asszony csalódottan jegyezte meg: „Most megértettem, mit értenek »juh szagú pásztor« alatt.”

Tauran „bíboros” beszédében ezeket mondta: A Nostra aetate megmutatja az utat, mely „a saját identitás szilárd tudatában a másvallásúakkal szemben nagy tiszteletet” tanúsít.
     Ebből október 28-án, ha nem is általános identitás-vesztés, de mindenki számára látható és érezhető identitás-lemondás lett. Még a magától Krisztustól tanított imát is kiszorította a teljes csönd. Csakhogy az ilyen általános csöndet csak nagyon kevés választja el a teljes ürességtől.
     Bergoglio már uralkodása kezdetén hasonlót tett, amikor a választására érkezett újságírókat nem áldotta meg, hogy különböző meggyőződésüket respektálja.

A katholisches.info-n videók is láthatók az audienciáról

[Utószó: Miközben Bergoglio és az egész római vezérkar ország-világ előtt szünet nélkül dokumentálja hitehagyását, a világ számos helyén azért gyilkolnak le kegyetlenül embereket, mert nem tagadják meg keresztény voltukat. Ezt a kettőt Bergoglio vajon hogyan egyezteti össze a lelkiismeretével? És vajon hogyan egyeztetik össze ezt a kettőt lelkiismeretükkel azok, akik Bergogliot még mindig Krisztus helytartójának, Szent Péter utódának tartják?]

A hírrel kapcsolatban lásd még a honlap ezen cikkét: Bergoglio és társai elrejtik mellkeresztjüket „idősebb” testvéreik jelenlétében


2.
Parolin államtitkár: „Az irgalmasság évében fontos lenne egy Assisi-4 vallások közötti találkozó”
(forrás: www.katholisches.info – 2015. október 29.)

Bergoglio az október 28-i első vallások közötti „pápai” audiencián kijelentette, hogy a vallásoknak nem szabad a fundamentálisokat követni, hanem együtt kell dolgozniuk a szegényekért.

Ennél is érthetőbben fejezte ki magát Pietro Parolin a Gregoriana Pápai Egyetemen az „50 év Nostra aetate zsinati nyilatkozat” nevű, 400 különböző vallási képviselő részvételével megrendezett konferencián: „Az irgalmasság évében fontos lenne egy Assisi-4 vallások közötti találkozó megtartása.”
     Egyúttal kijelentette, hogy a „katolikus egyház” az 1965-ös Nostra aetate nyilatkozattal a világ más vallásaival való kapcsolataiban „új pozíciót” vett fel. A következő Assisi-találkozóra 2016 szeptemberében vagy októberében kerülhet sor.

A vallások közötti találkozó a Szent Egyed közösség kezdeményezésére jött létre. Minden évben megrendezik, de eddig csak három ilyen találkozón vett „pápa” személyesen részt (Wojtyla kettőn, Ratzinger, mint „pápa” egyen). Bergoglio a Szent Egyed közösség 2014-es vallásközi találkozóján videóüzenetben szólt a résztvevőkhöz.


3.
A summorum-pontificum.de internetes oldal október 28-i cikkében:
50 év Nostra aetate,
nyilvánosságra hozta a háromnapos római konferencián felszólalók listáját

E szerint beszédet mondtak a zsinati egyház részéről Koch és Tauran bíborosok, Paul Gilbert jezsuita és Bruna Costacurta filozófus (az utóbbi kettő a Gregoriana tanárai). A további szónokok a következő intézményekből jöttek: Olaszország iszlám kulturális központja, American Jewish Committee, Szent Egyed közösség, Sri Lanka-i Buddhista Templom. Izraelből egy rabbi szólalt fel, Iránból egy irodalomtörténész professzor, és egy indiai vita-fórum képviselője.

A cikk első részében tárgyalt „pápai” audiencián ezek szerint miattuk maradt el a Miatyánk, a keresztvetés, az áldás.


Feltéve: 2015. október 30.


vissza

AZ IDŐK VÉGE oldalra                              a KEZDŐLAPRA