„Elvesztettük erkölcsi iránytűnket”
(forrás: www.kath.net – 2015. augusztus 31.)

John Rhys-Davies brit színész (aki a Gyűrűk urában Gimli törpét alakította) Adam Carolla amerikai műsorvezetőnek egy interjúban a nyugati államok politikai és erkölcsi állapotát bírálta: „Tökéletesen elvesztettük erkölcsi iránytűnket”, mondta a 71 éves színész, aki hozzátette, hogy attól tart, hogy a nyugati európai civilizáció el fog tűnni.

Közép-Keleten és Afrikában fizikailag kiirtják a kereszténységet. Embereket vetnek rabszolgasorsba vagy ölnek meg, csak azért, mert keresztények. „És az ön és az én kormányom nem tesz ez ellen semmit.”

Majd hozzátette: A társadalom elvesztette józan ítélőképességét. Nincs többé abban a helyzetben, hogy ítélni tudjon, még azok felett sem, akik emberek fejét vágják le, embereket gyújtanak fel vagy iskoláslányok arcába savat öntenek.


Megjegyzés:
Morris professzor írásait újraolvasva, de egyáltalán az elmúlt 200 év eseményeit átgondolva – következetes katolikus szerzők művein keresztül –, és nem utolsósorban a mostani kétségbeejtő helyzetet nézve, az elmúlt 500 év fő szellemi vonalát egyetlen mondattal lehet jellemezni: „A valóság mindenáron való, konok, folyamatos, állandó tagadása.” Ezt lehet cifrázni is: a józan ítélőképesség, a józan paraszti ész, a tapasztalat tényeinek makacs, megmásíthatatlan, folytonos és állandó tagadása. A sajtó teljhatalmának és diktatúrájának védelme alatt makacs ragaszkodás a valóság teljes félremagyarázásához, és helyette dajkamesék és agyrémek terjesztéséhez.

Z. atya véleménye szerint mindazok, akik a mai helyzetet előidézték, vagy azzal, hogy kitervelték, vagy azzal, hogy végrehajtották a tervezők parancsait, sátánisták. Úgy működtek, ahogy a katolikus Egyház tagjainak kellett volna működniük: Évtizedek, évszázadok óta minden „katonájuk” konokul tette a dolgát, abban a biztos tudatban és bizonyosságban, hogy ha ő már nincs, mások folytatják a munkát, szívósan követik a célt: a Sátán teljes uralmának megvalósítását. [lásd Malachi Martin A végidő előjelei.]
     Európának vége, a mostani helyzetre nincs megoldás, ez teljes gazdasági, szociális összeomlásba, majd véres polgárháborúkba torkollik. De a tervezőknek ez is a céljuk, mert így jön létre az a világméretű káosz, ami lehetővé teszi az Antikrisztus fellépését. Aki P. Z. szerint, az egyházatyák többségének véleményét elfogadva, igenis személy lesz. Bergoglio szerinte túl „vacak” erre a szerepre, de ő biztos benne, hogy már antikrisztusi időben élünk, szerinte ez akkor is így van, ha maga az Antikrisztus még nem született meg – hiszen egyre nyilvánvalóbban, sőt most már erőszakos módon minden az ő, a Sátán emberének az eljövetelére történik, azt készíti elő.

Valaki azt mondta minderre, hogy elég a mának a maga baja, nem kell még ilyesmivel is elfoglalnunk magunkat. Nem mondom, hogy nincs igaza, hiszen a mindennapi szokványos, de elmaradhatatlan teendőink végzéséhez egyszerűen szükségünk van valamiféle „süketségre”. Csakhogy a tényekkel szembe kell nézni és bármilyen fájdalmasak is ezek – pláne a magyarságnak –, tudomásul kell venni, hogy Európát, a civilizációt ma már emberi eszközökkel nem lehet megmenteni. Dehát a mi valódi hazánk nem is ezen a világon van… ezt nem szabad elfelejtenünk, és azt sem, hogy nem szabad ragaszkodnunk a földi dolgokhoz, nem csak a kicsiny tárgyakhoz, személyekhez, de még ehhez a földdarabkához sem.
     A katolikus Egyház tanítása szerint a túlvilágon csak az egyes személyek ítéltetnek meg, a nemzetek nem. Ezért a nemzeteknek, népeknek még itt a földön meg kell kapniuk jutalmukat vagy büntetésüket. Nos, ki mondhatja, hogy Európa nem érdemelte ki a sorsát, a legsúlyosabb büntetést?
     A „fejlett” országok erkölcsi állapotát látva, szinte el se lehet képzelni, mi lehetett még ennél is rosszabb? Vajon mik lehettek az özönvíz előtt élt népek bűnei, amiért Isten haragja oly súlyosan rontott rájuk. De annak az ítéletnek a nagysága is felülmúlja az emberi képzeletet, ami a ma élő emberekre vár mindazok a szentségtörések, aljasságok, gonoszságok után, amit Teremtőjük és Uruk ellen elkövettek! Hiszen az özönvíz előtti emberek már csak a tárgyi lehetőségek okán sem követhettek el ilyesmiket!
     Az is a katolikus Egyház tanítása, hogy Isten a gonoszság megbüntetését egy még gonoszabbal hajtatja végre. Vagyis az iszlám hordák kiválóan alkalmasak arra, hogy a dölyfös, pogányoknál is rosszabb ú. n. civilizált országokat eltüntesse a föld színéről, illetve porig alázza. Aztán Isten eme eszközeire is Isten ítélete vár…
     Nekünk csak az marad, hogy irgalomért fohászkodjunk, és vezekeljünk saját és hozzátartozóink bűneiért.

[Egy érdekesség: Malachi Martin fent említett könyvében A végidő előjelei nemcsak a cikkben szereplő eseményekről, számol be, hanem fő témája valójában a vatikáni sátánisták céljának, illetve az e célhoz vezető út szakaszainak a bemutatása: Ezek egy olyan világszervezet létrehozásán munkálkodnak, illetve a pápaságot olyan állapotba akarják hozni, hogy az eljövendő világszervezetben is az övé legyen a vezető szerep. Nos, a www.katholisches.info honlap 2015. augusztus 13-án Bergoglio „mint egy új kommunista és pápista internacionálé vezetője” című cikkében arról számolt be, hogy 2015. március 13-án Buenos Aires-ben az argentin kultuszminiszter által megszervezett nemzetközi fórumon, amit „az emancipáció és egyenlőség” kivívásáért tartottak, megjelentek a baloldal nevezetes személyiségei. Többek között Leonardo Boff, a felszabadítási teológia harcosa, volt szerzetes, most a „Földanya vallás” híve; Gianni Vattimo olasz filozófus, bevallott homoszexuális, a „gyenge gondolkodás” poszt-modern anti-metafizikai elmélet képviselője; és az argentin kuriális „bíboros”, Marcelo Sanchez Sorondo, a Tudományok Pápai Akadémiájának kancellárja, Bergoglio jelenlegi elsőszámú tanácsadója.
     Vattimo frenetikus tapsvihar közepette egy új kommunista és egyúttal „pápista” internacionálé megalapítását követelte. A mellette ülő Sanchez Sorondo „bíboros” láthatóan igen megelégedetten és helyeslően bólogatott. Ha ehhez a hírhez még hozzátesszük, hogy egyre több ateista éceszgébertől lehet mostanság a nyilvánosság előtt hallani, hogy Bergoglio „milyen okosakat mond, és rá kellene hallgatni”, akkor a fenti követelés nem is tűnik olyan hihetetlennek.
     Maga a honlap szerkesztője e cikket így fejezte be: Aki nem hiszi, az megnézheti videón Vattimo beszédét (a kérdéses rész valahol a vége felé van): https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=UXVixgBeXfA


Feltéve: 2015. augusztus 31.


VISSZA


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra                              a KEZDŐLAPRA