Pogány fényjáték a Vatikánban
Irgalmasság és klímaváltozás Bergoglio tálalásában a Szeplőtelen Fogantatás ünnepén

(forrás: www.katholisches.info – 2015. december 9.)

A klímahisztéria – mely a világkormány alatt egyesült új-világot készíti elő – teljes erővel tombol, nem csak Párizsban, hanem a Vatikánban is. Bergoglio klíma-„enciklikája” és klíma-nyilatkozatai után 2015. december 8-án, a Szeplőtelen Fogantatás ünnepén, fényjátékkal örvendeztette meg elvbarátait és a „katolikus” világot.

A katholisches.info beszámolójában részleteket közöl Pete Baklinski a LifeSiteNews-ban megjelent kommentárjából.
     „A katolikus Egyház, amit Urunk Jézus Krisztus azért alapított, hogy világosságát elvigye a világba, most meghívta a világot, hogy az szó szerint vett értelemben a saját világosságával árassza el az egyházat.” Bergoglio meghívta az ember-okozta klímaváltozás híveit és a népességkorlátozás védelmezőit, hogy „közös természetes világunk képeiből néhányat a római Szent Péter bazilika kupolájára és homlokzatára vetítsenek”. Az ezzel közvetített üzenet „a klímaváltozás kontextusában végrehajtandó életmódváltozásra való felszólítás” volt.
     A fényjáték kitalálói a „közös házunk megvilágítása” (Illuminating Our Common Home) címet adták az eseménynek, melynek vatikáni felelőse és szóvivője Rino Fisichella kúriai „püspök”, az Újevangelizáció Pápai Tanácsának elnöke. Fisichella „püspök” a december 4-i sajtókonferencián a látványosságot „a maga nemében egyedülállónak” nevezte, „azért is, mert először mutatják be ilyen fontos felületeken. Ezek a fényjátékok az irgalmasság, az emberiség, a természetes világ és a klímaváltozás képeit fogják megmutatni”, mondta.
     Fisichella szerint a fényjáték Bergoglio „Laudato Si” öko-„enciklikájának” a párizsi COP21 világklíma-konferenciához való kapcsolatát akarja megteremteni. Vagyis egy olyan konferenciához, melynek előfeltevései a szakmában igencsak vitatottak, de amit a Vatikán ennek ellenére teljes vállszélességgel támogat.
     Mint Bergoglio irgalmasság „szentéve” megnyitójának befejező aktusa, ez a fényjáték az irgalmasság „pápai” üzenete és a klímaváltozás elleni politikai (és erkölcsi) harc közötti összefüggést is megteremtette.

A december 8-i látványosságot „korunkbeli kulturális eseményként” prezentálták, amit egy csomó „olyan szervezet szponzorált, melyek neve pogány istenek nevét viseli, és programjuk feltűnő módon nincs összefüggésben a katolikus tanítással, melyek sok országban az abortuszt támogatják”.
     A fő szponzor a Washingtonban székelő világbank volt, mely régóta támogatója az abortusznak és a fogamzásgátlásnak a „szegénység felszámolása” és „a jólét támogatása” címszavak alatt. Az abortusz ellenes szervezetek a világbank e programját, mint a népesség-korlátozás alig álcázott politikáját bírálják, aminek az a célja, hogy a népességnek a nyugati elittől „nem kívánatosnak” minősített részét eliminálják.
     A fényjáték támogatói között volt a Vulcan Inc., amit Paul G. Allen alapított 1986-ban Seattle-ban, és aminek „a konvencionális gondolkodás leküzdése által elérhető új jövő megalakítása” a célja. Az alapító a társaság internetes honlapja szerint azért választotta közösségének Vulcanus nevét, mert „az a feladata, hogy a világ nagy változásaira alkalmas megoldásokat találjon”.
     Egy másik támogató, az Okenaos, egy 2007-ben alapított környezetvédelmi alapítvány, melynek saját adatai szerint az a feladata, hogy „a különösen a mai generációk által a klíma ellen elkövetett bűnök ellen harcoljon”.
     A résztvevő szervezetek között van még a San Francisco-i Obscura Digital cég, mely saját szavai szerint „mély tapasztalatokat kínál, melyek megváltoztatják azt a módot, ahogy te a téged körülvevő világot elképzeled”. Az UNO mellett egy csomó világcég is az Obscura ügyfeleihez tartozik, mint például az Apple, Google, Facebook stb.

„Az esemény és a szponzoráló szervezetek mögött sötét és fenyegető szimbolika áll, mely bizarr módon áll kapcsolatban az okkult és pogány rítusokkal, a természet-kultúrával és az abortuszokkal és népességkorlátozással végrehajtott emberáldozatokkal”, írta Pete Baklinski.

A fény-show hivatalos neve így hangzott: „Fiat Lux: Illuminating Our Common Home”. „Legyen világosság”, ez Isten első teremtői aktusa a világ kezdetén. „Miközben Jézus Krisztus Egyháza világosságként hirdettetik a világnak, a pogány nevű világi szervezetek faszcináló fény-látványosságukkal szabályosan elsötétítik az egyházat”, folytatja Pete Baklinski utalva Szent Pál apostolnak a korintusiaknak írt második levelére (2 Kor 11,14: „hiszen a sátán is a világosság angyalának tetteti magát”). „Úgy tűnik, mintha a szervezők szimbolikusan Isten helyére lépnének, hogy ex novo egy második világot teremtsenek a saját képmásukra”, írja Pete Baklinski. „A fény-show sok jelet és csodát tartalmazott. A katolikusokon áll, hogyan interpretálják ezeket”, fejezi be Pete Baklinski [utalva az Antikrisztusra, aki sok jelet és csodát fog véghezvinni, hogy megtévessze az embereket, lásd Jel 11,13: „Nagy csodajeleket vitt végbe, még tüzet is bocsátott le az égből az emberek szeme láttára. A föld lakóit megtévesztette a csodajelekkel, amelyeket a vadállat előtt véghezvihetett”].


Megjegyzés:
1 Jn 4,3: „S minden lélek, amely nem vallja meg Jézust, nem az Istentől való, hanem az antikrisztusé, akiről hallottátok, hogy eljön, és most már a világban is van.”
     Látva a képeket őszintén szólva nem tudom, hogy még mit kellene tennie Bergoglio-nak és társainak ahhoz, hogy jobban hasonlítsanak az antikrisztushoz. János apostol szerint az a lélek, aki nem vallja meg Jézust, antikrisztus. Nos, Bergoglio nem csak, hogy nem vallja meg Jézust, de folyamatosan letagadja, rágalmazza. Ennyi blaszfémia és eretnekség és a lelkek megtévesztése után, mint amit Bergoglio és társai eddig elkövettek, egyetlen olyan embernek, „katolikusnak” sincs már mentsége, aki még mindig Krisztus helytartójának tartja őt.
     De nem csak őt, hanem (zsinat-utáni) elődeit is, akik mind az ő útját – azaz a pápaság megszüntetését – készítették elő. A legtöbb ú. n. „tradicionalistát”, akiket irritál Bergoglio, ez csak arra készteti, hogy egyre jobban „dicsőítsék” Ratzingert. Azt az embert, akinek nagyobb biztonsága van, mint Obamanak és Putyinnak együttvéve, akit senki nem kényszeríthetne, hogy részt vegyen Bergoglio ámokfutásában, ha nem értene vele egyet: De ő az első, aki követi, aki lejáratva a katolikus vallást, hitet, állandóan kibújik odújából, hogy jelenlétével megzavarja a lelkeket, és tüntetően támogassa Bergoglio ténykedéseit – mint tette ezt december 8-án is.
     A mostani pogány látványosság már önmagában elképesztő, de ha meggondoljuk, hogy minderre az Egyháznak egyik legfenségesebb, a Szent Szűz egyik legnagyobb ünnepén, Szent és Szeplőtelen Fogantatásának évfordulóján, a mi megváltásunk számára sorsdöntő napon került sor, már csak a sátáni jelző felelhet meg ennek a bomlott agyú szüleménynek. Akár Bergoglio a várt Antikrisztus, akár nem, számomra egyike azoknak az antikrisztusoknak, akikről János apostol azt írta, hogy „most már a világban is van”.

Áldott legyen Krisztus felséges Anyja, a Boldogságos Szűz Mária!
Áldott legyen az Ő Szent és Szeplőtelen fogantatása!


Feltéve: 2015. december 9.


vissza

AZ IDŐK VÉGE oldalra                              a KEZDŐLAPRA