A semmibe vett üzenet
Részlet a „Marxizmus - szabadkőművesség - új világrend - Fatima” című cikkből
Írta: Inge M. Thürkauf
(forrás: St. Athanasius Bote – 2016. június)

Isten a mostani időkre Mária Szeplőtelen Szívét adta az embereknek mentőeszközként a végszükségben. A 17. században Urunk saját Szentséges Szívét ajánlotta fel a francia királyság megmentésére a szabadkőművesség térhódításával és a forradalom veszélyeivel szemben.
     Jézus 1689. június 17-én látomásban jelent meg Paray-le-Monial vizitációs kolostorban Margareta Maria Alacoque nővérnek (1647-1690), és megmutatta neki Isteni Szívét azzal az utasítással, hogy üzenetben közölje a francia királlyal, hogy Franciaországot ajánlja fel Szentséges Szívének. A XIV. Lajos királynak küldött levélben találjuk a következő mondatokat:
     „Add tudtára Legszentebb Szívem legidősebb fiának (a királynak): miként természetes születését az én szent gyermekségem érdemeiért tartott áhítatnak köszönheti, úgy fogja a kegyelemre és az örök üdvösségre való születését megszerezni akkor, ha magát imádnivaló szívemnek ajánlja fel, ami az ő saját szíve és az ő közbejárásának segítségével e világ nagyjai felett akar uralkodni. Szívem az ő palotájában akar uralkodni, ezen kívül azt akarja, hogy a zászlókra őt fessék fel, a fegyverekbe őt véssék be, hogy minden ellensége ellen győztessé tegye és mindezen gőgös és elbizakodott főt a lába alá vesse, hogy az Anyaszentegyház minden ellensége felett győzedelmeskedjen.” (forrás: Heilige Margareta Maria Alacoque, Leben und Offenbarungen, Freiburg/CH 1994)
     Azonban a fenyegető veszélyek tragikus félreismerése miatt a Napkirály vonakodott teljesíteni az Úr kérését, amivel eljátszotta Franciaország újkori kiemelkedő szerepét, nevezetesen, hogy mint az Egyház legidősebb leánya ennek őrzője és védelmező hatalma legyen.

Napra pontosan 100 évvel e látomás után, 1789. június 17-én lázadt fel a Harmadik Rend a király ellen, mely nap a francia forradalom kezdetének számít, ami megpecsételte a királyság bukását, amivel a pápaság is elvesztette egyik legfontosabb védelmezőjét.
     Nicolas Gomez-Davila kolumbiai filozófus ezt az eseményt így foglalja össze: „XVI. Lajos kivégzése kevésbé tartozik Franciaország politikai eseményei közé, mint Európa vallási történelmébe. A királygyilkosságok új szövetséget pecsételtek meg egy galád áldozás vérében.” (forrás: Nicolas Gomez-Davila: Scholien zur Demokratie)

250 évvel a látomás után, 1931. augusztus 29-én Krisztus látomásban ezt közölte Fatimai Lucia nővérrel, és ezzel a 20. század pápáival: „Add tudtára szolgáimnak (tehát a pápáknak): Mivel Franciaország királyának példáját követik és kérésem teljesítését halogatják, a szerencsétlenségben is őt fogják követni.” (forrás: Frére Francois de Marie des Anges: Fatima, Joie Intime, Événement Mondial 1993.)
     Ezek titokzatos szavak. Mi volt Franciaország királyának szerencsétlensége? Királyságának elvesztése. Mi lesz Krisztus szolgáinak szerencsétlensége a 20. és a 21. században? A pápaság elvesztése? [ford. megj.: A szerzőnő az FSSPX hűséges követője, aki a zsinati szekta elöljáróit, beleértve Bergogliot is, Krisztus földi helytartóinak tartja még ma is.]
     Nem sokkal később Jézus megint megjelent Luciának, és ezeket mondta: „Nem akartak hallgatni a követelésemre. … Miként Franciaország királya, úgy fogják ezt megbánni – bár végül teljesítik, de akkor már késő lesz. Oroszország addigra az egész világon elterjeszti tévtanait, amivel háborúkat és az Egyház üldözését idézi elő.” (forrás: Frére Francois de Marie des Anges: Fatima, Joie Intime, Événement Mondial 1993.)
     És valóban: a marxizmus-leninizmus az egész világot meghódította, azokat az országokat is, melyek az ú. n. hidegháború alatt magukat a kommunizmus ellenségeinek kiáltották ki. Az új ember, a régi homo szovjeticus bélyegével, a jelenleg legbefolyásosabb ideológiával, a genderizmussal akarja létrehozni a politikailag korrekt új világrendet az ehhez tartozó új világvallással.

A nagy döntések évei

[lásd a honlap két korábbi írását is: „1417 – 1517 – 1717 – 1917 – 2017” és „A természettel való harmónia sem több, sem kevesebb, mint az érzékek kielégítése”.]

1917 októberét nem csak a Fatimai jelenés és az orosz forradalom tette jelentőssé az emberiség történelmében, hanem egy másik mélyreható esemény is: A szabadkőművesek ekkor ünnepelték fennállásuknak 200 éves évfordulóját, mégpedig Rómában. Istent-gyalázó dalokkal és transzparensekkel – melyeken ilyen feliratok álltak: Sátán fog a Vatikánban uralkodni és a pápa az ő szolgája lesz [megj.: mennyire igazuk volt!] – vonultak végig az Örök Városban egészen a Szent Péter bazilikáig.


Feltéve: 2016. szeptember 2.


VISSZA


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra                              a KEZDŐLAPRA