Betlehemi csillag 2020-ban?
avagy
„Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek”

(forrás: www.kath.net – 2020. november 27.)

FIGYELEM – ÚJ HÍR: A Svábhegyi Csillagvizsgáló internetes oldalán hosszú cikk jelent meg a december 21-i bolygó-együttállásról, mégpedig keresztény szemszögből. Egy nappal e nagy esemény előtt, vasárnap este online előadást tartanak a témában, melyre jelentkezni lehet. A link: https://www.svabhegyicsillagvizsgalo.hu/termek/a-betlehemi-csillag-titka-csoda-vagy-valosag/


A német cikk forrásául szolgáló videó ITT látható

2020. december 21-én olyan égi jelenségnek lehetünk szemtanúi, mely legközelebb néhány évszázad múlva lesz látható, és ami utoljára 1623-ban lépett fel: Az ú. n. Jupiter-Szaturnusz-együttállás. Ez azt jelenti, hogy a két bolygó 0,1 fokra közelíti meg egymást, és ezzel a Földről nézve látszólag egyetlen nagy fényes csillaggá olvadnak össze.
     Ebben a konjunkcióban az a különleges, hogy e két bolygó utoljára 1623-ban volt ilyen közel egymáshoz, de akkor olyan közel voltak a Naphoz, hogy a Földről alig lehetett őket látni.

Johannes Kepler már a 17. században úgy vélte, hogy ez a bolygó-együttállás lehetett a Betlehemi csillag. Kepler 1603. decemberében Prágában figyelt meg egy konjunkciót a Jupiter és a Szaturnusz között, ami alapján visszaszámlált, és arra a tézisre jutott, hogy a Krisztus előtti 7. évben ugyanilyen konstelláció állt fenn e két bolygó között. A másik adat, ami ezt a tézist megerősíti, az, hogy a Jupitert abban az időben királybolygónak hívták. A Szaturnusz pedig a zsidó nép bolygója volt, miként az akkori Hal csillagkép a Szentföld szimbólumának számított. A fényes csillag láttán a három napkeleti bölcs tehát csakis erre a következtetésre juthatott: egy király született Izraelben.

„Amikor a júdeai Betlehemben Heródes király idejében Jézus megszületett, bölcsek jöttek napkeletről Jeruzsálembe és kérdezősködtek: "Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten s eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat."” (Mt 2,1-2)


[Fordító megjegyzései:
1) Az internetről ingyen letölthető Stellarium programmal meg lehet nézni a december 21-i égboltot. Budapestről nézve, aznap kevéssel 16 óra után lesz olyan sötét, hogy a két csillag láthatóvá váljon, előbb a Jupiter (kb. 16:10), aztán a Szaturnusz (kb. 16:12), de mintegy 15 perc múlva a két csillag, amik teljesen fedik egymást, eltűnik a látóhatárról (lebukik, mint nem sokkal korábban a Nap). Ugyanakkor a fenomén nem csak ekkor, hanem pár nappal 21-e előtt, és pár nappal 21-e után is megfigyelhető lesz, amikor a két bolygó, ha már nem is teljes fedésben, de még mindig elég közel állnak egymáshoz ahhoz, hogy egy nagy fényes csillagnak látszódjanak.

2) December 21-i Szent Tamás apostol ünnepe, a hitetlen Szent Tamásé, akinek Urunk Jézus Krisztus ezt mondta: „Hittél, mert láttál. Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek.” (Jn 20,29)

3) Nem régen volt szó a honlap egyik cikkének végén az Antikrisztus, jobban mondva, Urunk Jézus Krisztus újraeljöveteléről: „A Bibliából tudjuk, hogy az Antikrisztus három és fél évig fog uralkodni. Nos, nem lehet teljesen elvetni azt a vélekedést, hogy az Antikrisztus korában élünk. Ha ez igaz, akkor ahhoz, hogy tudjuk, mikor lesz ennek vége, azt kellene tudni, hogy mikor kezdődött? 2017. szeptemberében bejárta az internetet a 23-i különleges csillag-állásról szóló hír. Lásd erről a honlap „Astra regent homines, sed reget astras deus” című írását. Ha akkor kezdődött a három és fél év, akkor annak 2021. márciusában lenne vége.” – A most feltett másik cikkben Dr. Peer Eifler is felveti annak lehetőségét, hogy akár már a vége felé is járhatunk annak a három és fél évnek, mely ideig a Jelenések Könyve szerint az Antikrisztus uralkodása tart. Ez a december 21-i esemény, különösen Szent Tamás apostol ünnepén, nagyon jól illik ebbe a képbe.]


Feltéve: 2020. november 28.


vissza

AZ IDŐK VÉGE oldalra                              a KEZDŐLAPRA