„Amint a csorda a kötelező oltásba beletörődik, a játszmának vége!”

A Svábhegyi Csillagvizsgáló munkatársa, Dr. Kiss Áron Keve december 20-án vasárnap este élő előadást tartott a december 21-i bolygó-együttállásról (lásd a honlap Betlehemi csillag 2020-ban? című cikkét). (Az előadás témája: „Mi lehetett vajon a Jézus születését és a karácsony közeledtét jelző híres Betlehemi csillag? Mi késztette a babiloni bölcseket arra, hogy felkerekedjenek, és másfélezer kilométert vándoroljanak egy istállóban fekvő kisgyermekhez?”)

A nagyon érdekes, magas színvonalú és keresztény szellemiségben megtartott előadás végén Dr. Kiss Áron Keve a nézők előadás közben feltett kérdéseire válaszolt. Az egyik kérdező azt szerette volna tudni, hogy a kaldeus bölcsek számára miért volt olyan fontos egy különleges égi jelenség, a csillagok szokatlan feltűnése, hogy ezért ekkora utat, fáradtságot vállaljanak magukra. És miért adtak a csillagok állásának olyan nagy jelentőséget?
     Dr. Kiss Áron Keve nagyon határozottan válaszolt: Az akkori emberek, pláne a csillagászattal foglalkozó bölcsek számára a világ legtermészetesebb dolga volt, hogy az eget és a földet egy egységnek tekintsék. Számukra az volt a legnyilvánvalóbb valóság, hogy az égiek üzennek a földnek, hogy a természetfeletti részt vesz a föld történéseiben, hogy beleszól az emberek életébe, a történelem folyásába.

Nos, ha létezik valami, ami a mai embert a legélesebben elválasztja elődeitől, az pont ez: a mai emberben – elenyészően kicsiny kivételtől eltekintve – fel sem merül annak gondolata, hogy az anyagon kívül más is van az univerzumban. Hogy olyasmi, mint természetfeletti szellemi erő létezik. Hogy van Isten, van túlvilág, és Isten nem csak megteremtette ezt a világot a semmiből, de minden pillanatában Ő tartja fent.
     [Erről a napokban kellett ismét nagyon szomorúan meggyőződnöm: Telefonon beszélgettem egy nagyon régi – értelmiségi, két egyetemet, tudományos munkát is végzett – ismerősömmel, akit katolikusnak kereszteltek, katolikus esküvője volt, gyermekét megkereszteltette, megbérmáltatta, mielőtt anyagi okokból kilépett a katolikus egyházból – ez Németországban történt, ahol a világon egyedülálló módon az – igen magas – egyházi adót az állami adóhivatal hajtja be. Ismerősöm 75 év körül van, eléggé beteg, de kérdésemre, hogy szerinte mi vár rá, ha meghal, abszolút határozottan azt válaszolta, hogy semmi: a halál után nincs semmi, eltemetik, aztán elporlad. Hiába emlékeztettem egykori katolikus voltára, nem értem el vele semmit: ragaszkodott ahhoz a véleményéhez, hogy a halál után a semmi van.]

És ami a mai katolikust a legélesebben elválasztja a korábbi katolikusoktól, az ez: a régi katolikusok egész valójukkal, szívükkel, idegeikkel hittek Istenben. Egy ma élő katolikus, bármennyire is mélyen hívő, akkor is elsősorban csak az agyával hisz, nem pedig az idegeivel, a szívével. Ugyanakkor nagyon valószínű, hogy erről elsősorban nem ő tehet.
     Jézus nem csak azért alapította meg Egyházát, hogy az megkeresztelje, szentségekkel ellássa és tanítsa az embereket, hanem azért is, hogy megvédje juhait a farkasoktól, a tévtanítóktól és a tévtanításoktól. Az Egyház e feladatát évszázadokon keresztül híven teljesítette, egészen addig, amíg a liberális gondolkodás meg nem fertőzte. Ettől kezdve egyre jobban idomult a világhoz, és egyre kevésbé tudta elviselni, hogy bigottnak, elmaradottnak csúfolják. Ennek következtében egyre több és veszélyesebb tévtanítást hagyott szó nélkül; vagyis hagyta magára híveit abban a nehéz feladatban, hogy az egyre vadabb és Isten-ellenesebb tévtanok terjedése közepette helyesen tájékozódjanak.
     Az Egyháznak Istentől rendelt alapvető kötelessége lett volna, hogy az egyre agresszívebben fellépő és terjeszkedő tévtanoktól megvédje övéit. Különösen a 19.-20. századi ipari és technológiai forradalmak idején az egész közvéleményt átható és befolyásoló, az isteni rendet alapjaiban felforgató, sőt egyenesen tagadó tévtanokkal kellett volna a legnagyobb szigorral szembeszállnia. A katolikusság akkor kapta a haláldöfést, amikor az Egyház vezetői lemondtak juhaik megvédelmezéséről.
Ez volt az első lépés az ú. n. II. Vatikáni Zsinathoz, melyen már csak mindazt a rombolást kellett hivatalosan is rögzíteni, amit az előtte levő másfél évszázad elkövetett. Jelenünk csak egyenes következménye mindannak az áltudományos blöffnek, ami több mint kétszáz éve mindenféle ellenállás nélkül elárasztja, és hatalmában tartja a világot. És aminek egyik legvadabb állomása az evolúciós elmélet tudományos rangra való emelése, és a közéletben való százszázalékos elterjesztése volt. Innen már nem sok hiányzott ahhoz, hogy az ősbumm-elméletet maga egy pápa (XII. Pius) hirdesse ki a világnak. És ami egyenesen vezetett oda, hogy ma az emberben csupán egy veszélyes vírushordozó testet lásson a világ.

Az Egyháznak első lépésben egyesével el kellett volna elítélnie minden tévtant, mégha azok a tudományosságnak minden látszatát is magukon hordták, második lépésben pedig prédikációkban, körlevelekben folyamatosan fel kellett volna készíteni a híveket ezek veszélyességére, mégpedig ugyanolyan intenzitással, mint amilyennel ezeket a hazugságokat a világ terjesztette. A világi médiában naponta százszor elhangzó hazugságok ellen a prédikációk százainak igazmondásával kellett volna felvenni a harcot. Ha ezt teszik, akkor ezek a hazugságok nem itathatták volna át teljesen, szinte jóvátehetetlenül az emberek agyát és idegeit.

Dr. Reiner Fuellmich német ügyvéd egy december 22-én vele készített interjúban – LIVE - Interview mit Dr. Reiner Fuellmich - Update der aktuellen Lage – (aki július óta vezet egy parlamenten kívüli korona-bizottságot, melynek ülésein szakértők tucatjait hallgatták meg), az oltóanyaggal kapcsolatban azt mondta, hogy mindazok után, amit ezeken az üléseken erről hallottak, tudomásul kell venni mindenkinek, hogy ezt a korona-oltást soha többé nem lehet meg nem történtté tenni. Ez egy genetikus beavatkozás, amit se a beoltott testéből, se – ha lesznek – utódaiból nem lehet többé kitörölni. – Majd azt is megemlítette, hogy azt sem lehet biztosan tudni, hogy ezt az újfajta oltási módszert és vele a most piacra dobott oltóanyagot nem kezdték-e el már az ú. n. koronajárvány kitörése előtt kidolgozni. Mert ha ez így volt, akkor a korona csak azért kellett, hogy egy eleve elkészített oltóanyagot az általa keltett pánik révén a világ egész népességének beadhassák.

Ha tudjuk, hogy az a nemzetközi elit, melynek tagjai a ma megvalósuló forgatókönyvet kidolgozták, az eugenika és a neo-malthusianizmus (népességcsökkentés) híve, és ha például elolvassuk Henry Kissinger-nek a WHO Tanácsa előtt az eugenikáról 2009. február 25-én elmondott beszédének egy részletét, akkor azt is tudjuk, hogy mi az elit célja ezzel az egész őrülettel:
     „Amint a csorda a kötelező oltásba beletörődik, a játszmának vége! Mindent el fognak fogadni, aminek a vérhez és a donor szervekhez köze van, mint jótett. A gyerekeket genetikailag meg fogjuk változtatni és sterilizáltatni a jó cél érdekében! Kontrolláld a birka gondolatait, és kontrollálod a csordát! Az oltóanyag-gyártók – sokan közülük itt vannak a teremben – milliárdokat fognak keresni, csakúgy, mint az invesztorok is. Ez mindannyiunknak egy win-win szituáció! Kihasználjuk a csordát, a csorda meg fizet azért, hogy kiszolgál minket! – Nos, mi van ma ebédre?!”
     Bill Gates-nek e témában még 2017-ben készített, magyarul aláírással ellátott videója itt látható: https://youtu.be/kq09r6mREUI
     Az www.orvosokatisztanlatasert.hu oldalra a napokban tettek fel egy cikket, ami a mostani oltóanyag gyártójának, a Pfizer-cégnek Afrikában elkövetett egyik gaztettéről számol be: a több halálos esettel és egész életen át tartó károsodásokat okozó, kisgyermekeken végzett kísérleteikről.

Mindezek ismeretében nem alaptalan azt feltételezni, hogy ennek az egész koronaőrületnek tulajdonképpeni célja az emberek rabszolgasorba való taszításán túl, a népesség drasztikus csökkentése. Az oltóanyag nagy valószínűséggel végez az idős betegekkel, és a fiatalokat meddővé, nemzőképtelenné teszi. És akkor bekövetkezik az, amit a minap feltett cikk tárgyalt: Kihal a régi nemzedék, és megszületik az új, ha csak …. Urunk Jézus Krisztus nem könyörül meg rajtunk és el nem jön újra, hogy kimentsen bennünket a vadállat kezeiből.


Feltéve: 2020. december 31.


VISSZA


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra                              a KEZDŐLAPRA