Az emberi psziché szisztematikus elpusztítása
(forrás: kenfm.de – 2020. november 27.)

Előszó Ullrich Mies-től
Amit a technokraták és a pszichopaták szervezett bűnöző és fasiszta elemei az emberiséggel tenni szándékoznak, az egyre világosabbá válik. Elpusztítják a gondolkodást az agymosás, a „mindcontrol” által. Megszervezik az ellenállók denunciálását és diszkreditálását, a maszkkényszer által eltorzítják viselkedésünket, erőszakkal és büntetéssel való fenyegetéssel kikényszerítik a behódolásunkat, a távolságtartás parancsával szétzilálják érzelmi világunkat, megkárosítják testi és lelki épségünket, félelmet gerjesztenek bennünk, és izolációba préselnek bennünket, lerombolják tudatunkat, és kétségbeesésbe, agresszióba, végül öngyilkosságba kergetnek minket. Legalábbis ez a céljuk. Egy új perverz valóságot teremtenek, halandzsáznak a szolidaritásról, miközben a társadalom összetartozását szisztematikusan ássák alá.
     Jelenleg ez a program fut világszerte. Az uralkodó orvos-üzemekben megjelennek a színen az új Mengele-k, akik az oltás-terrort propagálják.


Az emberi psziché szisztematikus elpusztítása
David Icke videó-üzenete

Ez csak egy rövid leírása annak a szisztematikus háborúnak, amit az egész világon az emberek pszichéje ellen folytatnak. Mind ezeket az ellentmondásos, egyértelműen nevetséges szabályokat, előírásokat és korlátozásokat politikai és bürokratikus butaságként, vagy hozzá nem értésként elintézni, nos, éppen ez az, amit a „fél-kritikus” embereknek gondolniuk kell. Holott az, amit most a világ egész népessége ellen elkövetnek, nem más, mint a kényszerítés, az erőszak és az agy átprogramozásának szisztematikus technikái, melyeket egyes személyeken már hosszú idő óta kipróbáltak. 1996 után több évig intenzíven foglalkoztam az ú. n. agykontroll módszerrel (mindcontrol, gondolat-kontroll, a gondolkozás kontrollálása) és a kormány katonai CIA-mindcontrol-operációival. Nem utolsósorban egy MKUltra nevezetűvel.
     Ez utóbbi az 1970-es években nyilvánossá vált, nagy botrányt kavart, majd eltussolt ügy: letagadták a létezését. Én azonban e program sok túlélőjével megismerkedtem, akik beszámoltak nekem a náluk alkalmazott technikákról, és arról is, hogy miért végezték el rajtuk ezeket. És most, 2020-ban pont ezek a technikák azok, melyek a világ népességénél alkalmazásra kerülnek. Egy túlélő, egy nő, akivel találkoztam, beszámolt arról, hogy miközben a MKUltra-programban fogva tartották, kétéves kislányát arra kényszerítették, hogy maszkot viseljen, hogy gyermeki, fejlődőben levő agyától elvonják az oxigént, ami az agy fejlődésére alapvetően káros hatással van, és amit azért csináltak, hogy kislányából saját személyiségének érzését kitöröljék.

A maszkkényszer az emberi psziché ellen vívott háború egyik központi eleme. A maszk elemberteleníti az embereket, arctalanná teszi őket, megakadályozza az individuális interakciókat. A maszkok szimbólumai annak, hogy az embereket elhallgattassák. De számtalan más oka is van annak, amiért a maszk viselését rákényszerítik a lakosságra.
     Mindazok a szabályok és előírások, melyeket a kormányok elrendelnek, és amiket állandóan változtatgatnak, sokak szerint teljesen ellentmondásosak, és értelmetlenek – csakhogy ez nincs így!!! Ez nem hozzá nem értés, még csak nem is politikai ostobaság. Ez egy gondosan kikísérletezett pszichológiai terv! Ezért van az, hogy ezeket az előírásokat nem az egészségügyi szakértők dolgozzák ki, hanem pszichológusok. Az a nő, aki Nagy-Britanniában a maszkkényszerért felelős, a kormánynak nem egészségügyi, hanem pszichológiai tanácsadója!

E tények ismeretében elengedhetetlen annak kiderítése, hogy mi is történik ma valójában a világban.

1956-ban egy Albert D. Biderman (1923-2003) nevezetű amerikai pszichológus és szociológus [aki az amerikai hadseregben dolgozott évekig, például a koreai háború idején is] kidolgozott egy programot, amit diagrammában ábrázolt, amit azóta a kényszerítés Biderman-diagrammájának neveznek. Ez egy alapmű azon módszerek bemutatására, melyekkel a hadseregek a hadifoglyoktól hamis vallomásokat kényszeríthetnek ki. A pszichológusok azon a véleményen vannak, hogy a tettesek különböző bűntettek elkövetésekor, például az otthoni és a gyermekekkel szembeni erőszaknál, ezeket a szisztematikus technikákat alkalmazzák, hogy az emberi szellemet, lelket és önmegbecsülést megtörjék. Ezért jelent az áldozatok ellenállása minden tettes számára túlzott kihívást. [Biderman egyik könyvének, ami 1961-ben jelent meg, ez a címe: The Manipulation of Human Behavior (1961) (Az emberi viselkedés manipulálása).]

Íme néhány módszer Biderman diagrammájából:
Elszigetelés, izolálás. Ez a célja a szociális távolságtartás elrendelésének; az embereket szétválasztani, rávenni őket arra, hogy egyedül éljenek, vagy csak nagyon kevés emberrel érintkezzenek, a további külvilággal való kapcsolat nélkül.
Az észlelés, érzékelés, megfigyelés egyoldalúsága, monopolizálása. Emiatt járatják le és cenzúrázzák a másképp gondolkodókat, akik a hivatalos híreket és magyarázatokat megkérdőjelezik. Az ember azon információk szerint alkotja meg a véleményét, melyeket kívülről kap, és amelyek alapján ítéletet tud alkotni. Aki tehát az információkat kontrollálja, az ítéleteinket és véleményünket is kontrollálja. Ilyen egyszerű ez.
     Valójában már ez a két pont kiválóan leírja, ami jelenleg az egész világon zajlik.

Kimerülés és legyengítés. Ez következik be, ha valaki fél vagy depressziós lesz – és mitől tudnák az emberek a mostani körülmények között ezeket az érzéseket elkerülni? – a munkahely elvesztése miatt, az állandó bizonytalanság érzése miatt, hogy mi következik még, egyszóval, azáltal, hogy a biztonság és a stabilitás minden érzése elvész. Aki ilyen érzelmi állapotba kerül, az elfárad és kimerül. És ez az érzelmi kimerültség a testre is átragad, hiszen az valójában csak az érzéseket tükrözi vissza.
Fenyegetések. A kezdetektől fogva folyamatosan fenyegetnek bennünket: Hordd a maszkot, különben…, tarts távolságot, különben…., ne találkozzál ennyi és ennyi embernél többel, különben…, stb. stb.
Alkalmankénti engedmények. Ha az embereken folyamatosan taposnak, ha állandóan erőszakot követnek el rajtuk, akkor olykor kis jelentéktelen jutalmakat is adnak nekik azért, hogy annyira szófogadóak. Ez a kutyaidomítás-szindróma, amit ma az egész világon bevetnek az emberekkel szemben.
A teljhatalom demonstrálása. Annak állandó demonstrálása, hogy bármit teszünk, kontroll alatt vagyunk, és ez ellen nem tudunk tenni semmit. Folytonos megalázásunk, például azzal, hogy csak egy rongydarabbal az arcunkon vagy egy szájkosárral mozoghatunk, mert egy nyakkendőt viselő kutya ezt parancsolta. Minden, amit hónapok óta átélünk, nem más, mint megalázás. Mi marad akkor az önbecsülésünkből?
Otromba követelések kikényszerítése szabályok formájában. Nem ezt látjuk történni most? Minél otrombább, minél nevetségesebb és ostobább a követelés, amit teljesítenünk kell, annál jobban lesz lelked, szellemed, emberi önbecsülésed és emberi méltóságod eltaposva.

Észrevesszük végre, hogy mire megy ki ez az egész? A terv kidolgozói, végrehajtói mindent elrabolnak az emberektől, ami lehetővé teszi számukra a kikapcsolódást, ami szórakoztató, mindent, ami lehetővé teszi, hogy másokkal találkozhassanak, együtt lehessenek, beszélgethessenek, bárokban, éttermekben, mozikban és koncerteken, színházakban; még a fitness-stúdiókat is bezárják, és minden más helyet, ami az embereknek megkönnyíti a mindennapi fáradalmak kipihenését, a gondok könnyebb elviselését [egyszóval, amit civilizált, kulturált életnek nevezünk]. Vajon miért pont a vendéglátás, és a szórakoztatóipart és az egészségügyi ellátást sújtják leginkább a tiltásokkal? Mert ezek a pszichológiai háború legfontosabb elemei!
     Miközben egyik kezükkel leütik az embereket, másikkal elzárják előlük a szabadsághoz vezető utat. Ezekkel az eljárásokkal csak növelik a depresszió lelki következményeit, annak a reménynek a teljes feladását, hogy az élet még egyszer valamikor másmilyen is lehet. És természetesen megtiltják a sportolást, no nem a televízióban mutogatott versenysportot, hanem azt, amit a gyermekek sportként űzhetnek, a játszótéri labdázásokat és hasonló programokat. Hiszen ezek örömet szereznek a gyermekeknek, nos akkor el vele, betiltani, lezárni a játszótereket, a sípályákat, bezárni a strandokat stb.!

Ez tehát a kényszerítés Biderman-diagrammája.
A tabella áttanulmányozásakor nem szabad elfeledkezni arról, hogy ez a diagramma azt mutatja meg, hogy miként lehet a hadifoglyokat megtörni. Olyannyira megtörni, hogy azok mindig azt tegyék, amit az elkövetők akarnak. És pontosan ez az a szcéna, ami most az egész világban lejátszódik. Tekintsük át még egyszer kicsit részletesebben a diagramma rubrikáit:

Az izoláció mindenfajta szociális támogatást elrabol az áldozattól, beleértve azt a segítséget, melyre az ellenálláshoz szüksége lenne. Helyette az áldozat egyre inkább magába fordul, ami egyre csak növeli a kínzójától való függőségét. Minél jobban tönkreteszi a gazdaságot és a független élethez való feltételeket a zsarnoki hatalom, annál inkább lesz az áldozat tőle függő. [Aki olvasott börtönnaplót, vagy beszélgetett volt foglyokkal, azok már hallottak ezekről a módszerekről, és arról is, hogy ezek mit váltanak ki az áldozatokból.] Teljes elzárás, teljes vagy részleges elkülönítés, csoportok izolálása, ezek a további variánsai az izolációs módszernek.

Az észlelés monopolizálásával a figyelmet egyetlen dologra terelik, fixálják: A rádióban, a televízióban mindenütt mindig, szünet nélkül ugyanarról beszélnek, ugyanazokat a rémhíreket, hazugságokat ismétlik. Miközben az információ-terjesztésből és -fogadásból hatalmi eszközökkel kizárják a másképpen gondolkodókat: Nem csak a szociális médiákon, de magán a Google-n és a YouTube-n is folyik a drasztikus cenzúra, ami mára már olyan méreteket öltött, melyet a 20. század diktatúrái sem értek el soha. Az összes Tech-konszern segít felépíteni az új fasizmust, ami meggátolja és bünteti a függetlenséget, a gondolkodást és az ellenállást.

Megalázás és lekicsinylés. Az ellenállás nehezebb, mint az engedékenység. A mostani helyzetben csak azzal tudják az emberek tudatosan gondolkozó részét rákényszeríti az együttműködésre, ha azok félnek az ellenállás következményeitől. Azáltal, hogy az egész világon egyformán és egyszerre vezetik be a diktatúrát, az emberek, jobban és több okkal, mint bármikor eddig a történelem folyamán, saját és családjuk puszta túléléséért is aggódnak, de félnek a megalázó büntetésektől, a bántalmazásoktól, a gúnytól, privát szférájuk megcsonkításától is.

A kimerültség csökkenti a szellemi és fizikai ellenálló képességet. Fenyegetések, félelem és kétségbeesés felkeltése: ezek a tettesek módszerei. És ezek állandósításával, növelésével az ellenálláshoz szükséges erőnek is egyre nagyobbnak kellene lennie, de helyette az átélt retorziók következtében ez egyre csak fogy. A hatalom taktikájához tartozik az is, hogy állandóan változtatják az őrült rendeleteiket. Ezt azért csinálják, hogy az emberek pszichéjét még jobban tönkretegyék, és ezáltal elérjék, hogy azok úgy viselkedjenek, mint a hadifoglyok.

Az alkalomszerű engedményekkel az emberek pozitív hozzáállását akarják elérni az együttműködéshez. Ez nagyon érdekes módszer, amivel azt gátolják meg, hogy az emberek képesek legyenek alkalmazkodni szabadságuk mindenkori korlátozásaihoz. Az ember értelme viszonylag hamar alkalmazkodni tud egy helyzethez, abban a lehetőséghez képest a legkönnyebben eligazodni. De a hatalom alkalmankénti pozitív ígéretei után az emberben megint feléled a remény, amivel ez a szellemi alkalmazkodás folyamata megszakad. De mihelyt ez megtörténik, egy újabb szigorítással újabb, még rosszabb tehetetlen ájultságba zuhan vissza.
     [Ez velem pont így történik: ahogy egy intézkedés után megpróbálom a magam kis kiútjait felépíteni, és magamat hozzászoktatni az új helyzethez, sőt, ahhoz a kicsiny örömhöz, hogy nálunk mégsem olyan rossz a helyzet, mint például Spanyolországban, jön a következő pofon: Így volt ez a maszkviseléssel: először megengedték a sál, kendő viselését, ezzel még csak-csak el lehetett lenni, aztán jött a beltéri maszkkényszer, még ezt is meg lehetett oldani azzal, hogy az ember nem megy többé sehova, aztán mégis megjött a szabadban is kötelező maszkviselés, ami Spanyolországban már a kezdetektől megvolt. Nem tudom, hogy ezt hogyan lehet még fokozni. Az mindenesetre nagyon feltűnő, hogy az összes szimulációban, az elmúlt 20-30 év összes programjában, melyeket egy lehetséges vészhelyzet esetére dolgoztak ki, a maszkviselés kényszerének bevezetése mindig szerepelt. Már akkor is, amikor járványról, vírusról még szó sem volt. Ami a Napnál is világosabban bizonyítja, hogy a maszkkényszer a megalázás elengedhetetlen kelléke, és semmi köze az egészségügyi védelemhez.]

A teljhatalom demonstrálása a foglyok felé az ellenállás értelmetlenségét szimbolizálja. Az ellenőrzés teljessé tétele, mindannak eldöntése, hogy a másik mit tehet és mit nem, mind az ájult tehetetlenség érzetét növeli az emberben. Ezért vezették be a világ legeldugottabb részein is ezt a korona-diktatúrát: Mindenki tudja, hogy ezúttal sehova sem menekülhet, sehova sem bújhat el. És ezzel az ellenállás még jobban elveszti értelmét.

Az áldozat feletti tökéletes kontrollálás demonstrálása. Az ember egész életén át utasításoknak engedelmeskedik: melyeket szüleitől, tanáraitól, munkaadóitól kap. És ott van még a kormány és a rendőrség, akik mindig előírják, hogy mit lehet tenni és mit nem. Ezt a tehetetlenség érzetet a teljesen értelmetlen intézkedések betartatásával most már az elviselhetetlneségig fokozzák.
     [Minél jobban távolodik egy társadalom Isten törvényeitől, annál több törvényt, rendeletet kell meghozni a közrend, a „békés” együttélés biztosítására. A Tízparancsolat minden egyes parancsa helyére törvények százait hozzák meg a modern államok, melyek azonban még így is elégtelennek és hatástalannak bizonyulnak a természet törvényeinek helyettesítésére.]

Bárhol, ahol a tudat kontrollálásának és az ellenálláshoz való szándék kiirtásának ezen módszereit látjuk, azt is felismerjük, hogyan kerülnek ezek ma alkalmazásra. Ez abba a helyzetbe vezet, melyben az embereket olyannyira engedelmessé és kezelhetővé teszik, hogy a szó szoros értelmében se saját értelmük, se saját érzékelésük, se saját véleményük nincs többé. És aki azt hiszi, hogy az, amit jelenleg megélünk, már tényleg a legrosszabb, akkor nem számol azzal, hogy mindezek után milyen lesz a következő generációk sorsa? – a bármiféle individualitás tökéletes kiirtása után ….
     Emberek, vegyétek észre, hogy rabszolgaságba döntésünkről van szó, nem másról, pszichológiai átprogramozásunkról, nem másról! Mindenki, aki engedelmeskedik, és nem mondja azt, hogy „ezt nem teszem meg”, részt vesz a zsarnoki világállam felépítésében, de legalábbis hozzájárul ahhoz a borzalomhoz, amiben neki és gyermekeinek most és a jövőben élniük kell.

Nem jutnak eszembe más definíciói az őrületnek. Ideje felébredni, hogy megértsük azt a realitást, amibe kerültünk. Az emberek egyik legnagyobb problémája – és megértem őket –, hogy vonakodnak a merő gonosz, a radikális gonosz – mely mindama mögött áll, amiben most vagyunk – nagyságát elismerni, mert ezt a gonoszt személyesen még soha nem tapasztalták meg. És ők – a kormányok, a most hatalmon levők – átkozott gonoszok, de a legtöbb ember még azt sem veszi észre, hogy azok. Mivel saját életükben még nem tapasztalták meg [mivel vallásilag teljesen analfabéták, soha nem hallottak se a gonoszról, se az Igazságról, se a bűnbeesésről, se a természet törvényeiről, egyáltalán az életről], ezért nem tudják elképzelni, hogy ez a gonosz létezik… pedig létezik.

Ha Isten nem jön segítségünkre, mert már egyedül csak Ő segíthet; ember, emberi ellenállás már kevés ahhoz, hogy ebből a helyzetből kimenekülhessünk, akkor a következmények abszolút rettenetesek, megsemmisítők lesznek.


E cikk forrása a 2020. november 18-án az internetre felkerült videó
https://youtu.be/Asi0XpTxi7E
https://www.wakenews.tv/watch.php?vid=2b6d8b204
német szinkron tolmácsolásának Ullrich Mies által lejegyzett szöveges változata.
     További link a Biderman-diagrammáról: https://www.strath.ac.uk/media/1newwebsite/departmentsubject/socialwork/documents/eshe/Bidermanschartofcoercion.pdf
Az interneten több magyar nyelvű cikk is található a MKUltra-programról.

Mindaz, amik e cikkekben olvashatóak, megtalálhatók más tanulmányokban is, melyek az elmúlt évtizedekben az emberek, az emberi tudat manipulálásáról készített programokat mutatják be. Ilyenek például Stephen Kinzer, Heiko Schöning, Paul Schleyer előadásai, könyvei. Az utóbbi előadása itt nézhető meg: https://youtu.be/SSnJhHOU_28
     Ajánlom még Dr. med. Gerd Reuther előadásait és könyvét, köztük leginkább ezt: https://youtu.be/b6-cb7rcUh8 - EZT A YOUTUBE IDŐKÖZBEN TÖRÖLTE! – DE A VIMEO-RA ÉS A FACEBOOK-RA ÚJRA FELTETTÉK: tehát az új linkek:
     Virenangst - Gefahr oder Geschäft - Dr. med. Gerd Reuther auf den Online-Gesundheitstagen der GGB [b6-cb7rcUh8]
     és a facebook-on ITT:    https://www.facebook.com/watch/?v=4312235585459976

A diagramma képére kattintva egy nagyobb felbontású kép jelenik meg


Feltéve: 2020. december 31.


VISSZA


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra                              a KEZDŐLAPRA