Ne hagyjuk, hogy Istenhez és embertársainkhoz való kapcsolatunkat végleg elvegyék tőlünk!

1.
Arra várnak, hogy az utolsó szál is elszakadjon testünk és lelkünk között
(forrás: www.summorum-pontificum.de – 2021. január 15.)

A konkvisztádorok idejéből – azaz a 16. és 17. században Dél-Amerika felfedezése és meghódítása alatti időkből – származik a következő különös elbeszélés.

A történet az Andokban játszódott le, amin az európai hódítók át akartak kelni. Vállalkozásukat erősen hátráltatta az indián őslakók közül kiválasztott és megfizetett teherhordók és öszvérhajcsárok viselkedése. Az európai tempóra kényszerített indiánok az ígérgetések és a korbácsütések ellenére egyre lassabban haladtak előre. Minél távolabb kerültek otthonuktól, őseik földjétől, annál erősebbé vált ellenállásuk, mígnem egy ponton végleg megálltak, és megtagadták a továbbhaladást.

Magyarázatuk, amit a tolmácsnak adtak, így szólt: „Napok, sőt hetek óta olyan gyorsan kellett masíroznunk, hogy a lelkeink nem voltak képesek követni bennünket. Most, ha akár csak egyetlen lépést is tovább mennénk, az utolsó szálak is elszakadnának testünk és lelkünk között, és ezért meg kellene halnunk.”

Mégha ez a történet nem is igaz, akkor is nagyon jól lett kitalálva. Kiváló és megdöbbentő képet ad a „talpasok”, azaz a köznép mai állapotáról a társadalomban és az egyházban, akiket az elit siralmas alattvalókként vet meg, és irgalom nélkül korbácsol tovább azon az úton, amit az ő „megvilágosult” tudatuk az egyetlen helyesnek jelentett ki. Előre hajszolnak bennünket, amíg a lelkükhöz kötődő utolsó szálak is el nem szakadtak, minden identitás a semmiben fel nem oszlott, és az ő őrületüknek teljesen szabad utat nem enged.

Próbáljunk meg azért is megállni, hogy lelkünk végre beérhessen bennünket, vagy még inkább, visszamenni lelkünkhöz, ahhoz a pontig, amikor még nem ez a tömény őrület vett körül bennünket. Akkor is, ha a korbácsot csattogtatók tovább üvöltenek, és az illuzionisták tovább ködösítenek és hazudnak körülöttünk.


2.
Az ellenség régi trükkje
Írta: Linda Noé
(forrás: www.kath.net – 2021. január 15.)

Egyre nehezebb ezt a mostani korona-őrületet kibírni – mégse essünk áldozatul az ellenség legősibb cselének.

Tegnap, fényképeim rendezése közben megint fájdalmasan ébredtem tudatára, hogy mennyire hiányzik, hogy olykor emberek között legyek, hogy közösen imádkozzunk, barátainkat átöleljük, rendezvényekre és koncertekre menjünk, egyszerűen olyan dolgokat csináljunk, melyek alig egy évvel ezelőtt is magától értetődők voltak. A körülmények nyomása sok mindent feltár az emberekben. Alapvető emberi igyekezetet, összetartást, de lázadást is, bizalmatlanságot, mély félelmeket, dühöt és tehetetlenséget.

Igen, mondják sokan, és joggal, hogy ez az idő az Egyház órája lehetne, melyben az embereknek reményt és erőt adhatna, és egy olyan realitásra mutathatna rá, ami nagyobb, mint az, amit szemeinkkel láthatunk. De hiába, vallási vezetőink cserbenhagyták a juhokat, elfutottak, így számunkra nem marad más, mint saját magunknak felvenni Istennel a kapcsolatot, és mindent rábízni.

Emberi kapcsolataink mesterséges szétzúzásával egyre nehezebb magunkat családként, csapatként, ugyanazon egy test tagjaiként felfogva a lelkek valóságos ellenségével szemben fellépnünk, akinek legrégibb stratégiája mindig a szakadások létrehozása volt: szakadást Isten és az emberek, és az embereknek egymás között. A korona nyilvánvalóan kiváló eszköz erre, már csak a fizikai elválasztás miatt is.

A hit, ami bennünket, keresztényeket meg kellene különböztessen másoktól, nem a tények és problémák ignorálása vagy tagadása, hanem egy sokkal mélyebb meggyőződés jelenléte. Annak tudata, hogy ebben a nehéz időben még sokkal többet kell merítenünk hitünkből, és még sokkal inkább hitünkből kell élnünk.

A Biblia és az egész üdvtörténet arról biztosít bennünket, hogy teremtő Istenünk mindenekelőtt egyet, a személyes kapcsolatot, és annak helyreállítását keresi nálunk. Nem csinál mindent maga, akkor sem, ha ez – ahogy mi gondoljuk – sokkal egyszerűbb lenne. Isten szereti a kapcsolatot. Ő maga a kapcsolat. Szereti kis lépéseinket, igyekezetünket. Ábrahámot a Biblia Isten barátjának nevezi. Ahogyan Mózest is: „Az Úr szemtől szemben beszélt Mózessel, ahogy az ember a barátjával beszél.” (Kiv 33,11) Jézus barátainak nevez bennünket: „Ha megteszitek, amit parancsolok nektek, a barátaim vagytok.” (Jn 15,14) – Tudjuk, hogy a bűn, mint legnagyobb problémát, az Istentől való elszakadást okozza.
     Emberként szociális lénynek, egymással kapcsolatban álló lényeknek lettünk teremtve: Istennel és embertársainkkal való kapcsolatra. Bátorság és remény ebből a kapcsolat-létből származik. [Nem véletlen, hogy most éppen ezt zúzzák szét, tiltják meg a legdrasztikusabb eszközökkel. A Sátán, és démonizált eszközei pontosan tudják, hogy mit miért rendelnek el, és mit miért rombolnak le.]

Mostani helyzetünkben inkább, mint bármikor eddig az életünkben, bármit is csináljunk, vitatkozzunk, fáradozzunk, dühöngjünk, küzdjünk, imádkozzunk, aggódjunk, az adott problémával való foglalkozásunk mellett figyelmünket elsősorban az Istenhez fűződő kapcsolatunkra kell irányítanunk. És próbáljuk meg fenntartani emberi kapcsolatainkat is, hiszen szükségünk van embertársainkra, most jobban, mint eddig bármikor. És bízzuk magunkat teljes egészében Urunkra, Istenünkre, aki így beszélt prófétája által:
     „Nézzétek, a szolgám, akit támogatok, a választottam, akiben kedvem telik. Kiárasztom rá lelkemet, hogy igazságot vigyen a nemzeteknek. Nem kiált majd, s nem emeli föl a hangját, szava se hallatszik az utcákon. A megtört nádszálat nem töri össze, a pislákoló mécsbelet nem oltja ki. Hűségesen elviszi az igazságot, nem lankad el, sem kedvét el nem veszti, míg az igazságot meg nem szilárdítja a földön.” (Iz 42,1-4)
     Az Ő erejében, az Ő igazságosságában bízunk. Nem a félelem és a zűrzavar lármázó szellemétől, hanem a Szentlélektől hordozva és támogatva tudunk csak minden bajt legyőzni. Nem egymástól elszakadva, hanem együtt az Ő Testének tagjaiként. Ne hagyjuk, hogy Istenhez és embertársainkhoz való kapcsolatunkat, amit vezetőink csaknem teljesen ellehetetlenítettek, végleg elvegyék tőlünk!


Feltéve: 2021. január 29.


VISSZA


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra                              a KEZDŐLAPRA