Az emberiség ellen elkövetett gaztett
Írta: Rüdiger Lenz
(forrás: https://kenfm.de/verbrechen-an-der-menschlichkeit-von-ruediger-lenz/ – 2021. augusztus 18.)
a szerző a cikk adatait a következő oldalakról vette:
https://unser-mitteleuropa.com/unfassbar-abgetriebene-babys-zu-corona-impfstoff-verarbeitet/
https://www.judicialwatch.org/documents/jw-v-hhs-nih-july-2021-records-00642/

Részletek

A piacon egy magzat ára jelenleg 50 és 70 dollár között mozog. Korunkban e magzatokat a gyógyszeripar az oltóanyagok és a kísérleti genetikai matéria – amit tévesen oltásnak, vakcinának neveznek – előállításához használja. Magzat – e szó hallatára mindenki azt gondolja, hogy abortált, vagyis halott magzatokról van szó. Csakhogy ez nem igaz. A modern "oltóanyagok" előállítására a gyógyszeriparnak élő magzatokra van szüksége, ezért asszonyokat, többnyire a társadalom szélén élő nőket, fizetnek meg, hogy előre meghatározott időben vetessék el magzatukat. A legfontosabb, hogy a magzat még éljen, amikor kiemelik az anya méhéből. De bizonyos ideig még ezután is életben kell tartani őket, mert csak az élő sejttenyészetet lehet oltóanyagként használni. De hogyan tartják a magzatokat életben? Úgy, hogy hűtőszekrényekbe teszik őket, egyiket a másik mellé. Ezen élő magzatokból aztán mindenféle érzéstelenítés nélkül sejteket vesznek ki, aztán visszateszik őket a jégszekrénybe. A lassú élveboncolás, szövet-elvétel hetekig is eltarthat, miközben az a fontos, hogy a magzatot minél tovább életben tartsák, hogy a "hozam" elég nagy és terjedelmes legyen.

A https://www.judicialwatch.org/documents/jw-v-hhs-nih-july-2021-records-00642/ nevű internetes oldal részletesen dokumentálja, miként költött Dr. Anthony Fauci [az amerikai kormány egészségügyi főtanácsadója, magyarul az amerikai állam "tiszti-főorvosa"] National Institute for Health (NIH = Nemzeti Egészségügyi Hivatal) nevű intézménye 10 éven keresztül hárommillió dollárt, hogy magzatok „májából, szívéből, ivarmirigyeiből, lábaiból, agyából, és urogenitális szerveiből, köztük veséből, húgyvezetékből és hólyagból” szöveteket vegyenek ki. A Pittsburgh-i egyetem megbízása szerint hetente legalább öt „6 és 42 hét közötti korban levő” élő magzatot kellett feldarabolniuk. A hivatalos akták szerint a szövetpróbákat közvetlenül a magzat „vértől meleg” élő testéből kellett kivenni.

Ez szinte felfoghatatlan, és mégis igaz! Ezek az emberek, akik a legmagasabb hivatalokban ülnek és onnan dirigálják a világot, a földön valaha látott legundorítóbb gonosztevőkhöz tartoznak. Akik mindig csak a velejéig romlott perverz érdekeiket tartják szem előtt, azok kiéléséért és érvényesítéséért szorgoskodnak, vetik be hatalmukat. Egy pszichopatának mindig az a célja, hogy érdekcsoportja élére kerüljön, mivel ott tudja a legkiterjedtebben és legeredményesebben munkálkodva, felderítetlenül, a legnagyobb szavahihetőséget élvezve, igazi célját megvalósítani.
     Ezen emberfajták egyik kedvenc projektje az embereken való kísérletezés; kiméreket barkácsolnak össze, állat-ember kereszteződéseket hoznak létre. Eközben nincs olyan gaztett, amit ne mernének elkövetni. Élve született bébiket beleznek ki, és pusztán a célból, hogy lássák, hogy magukra hagyva hogyan halnak meg, élő embriókat vesznek ki a nőkből.

És a Vatikán, azzal, hogy az embereken végzett génmanipuláló kísérleteket, amit korona-elleni oltásnak neveznek, „minden ember számára erkölcsi kötelességgé, a szeretet kötelességévé” írja elő [lásd Bergoglio augusztus 18-i videó-üzenetét], maga is a Sátán eszközévé vált.

Egy hívő keresztény, aki tudja, hogy csak és egyedül Isten ajándékoz életet, és ezek az emberek e tetteikkel Isten akaratának szegülnek ellen a leggyalázatosabb módon, egy ilyen áloltást, vagyis génmódosító kísérleti anyagot soha és semmilyen módon nem engedhet magába beoltani. Ez egy Isten-félő ember számára egyszerűen lehetetlen!
     Valójában arról van szó, hogy ezeket az embereket – akik mindig a hatalmasok köré csoportosulnak, mert maguk is részt akarnak kapni a hatalomból, ebben a tervezett-járványos időben is – csak egyetlen dolog érdekli: Istenhez akarnak hasonlókká válni. Vagy még inkább: Istent le akarják taszítani a trónjáról, és maguk akarnak istenek lenni. Gonosztevők ők, akik a történelem eleddig legnagyobb gaztettét követik el az emberiséggel szemben.
     [lásd a honlap számos cikke közül például ezeket:
     A korona-őrület nem más, mint Isten létezésének nyílt és durva tagadása”
     „A cél: Isten végleges trónfosztása

Nem csoda, hogy az összes vallások részt vesznek ebben a végjátékban, megalázkodnak a világi hatalmak előtt, és híveiket engedelmességre, a transzhumanizmus elfogadására szólítják fel. Hiszen Jézus és Isten már kiveszett belőlük, és a Sátán bújt beléjük. Másképp nem lehetséges azt megérteni, miképp képes maga a katolikus Egyház is a fenevadat imádni. Ezen emberi fenevadakban semmi sem szent már, semmi gaztettől sem rettennek vissza, csakhogy a világi hatalmasságok között lehessen a helyük.
     Ezt végre minden embernek meg kellene értenie: Háborúban állunk, és meg akarnak ölni bennünket, kísérletezni akarnak velünk, hogy könnyebben tarthassanak bennünket a ketreceikben. Az élő magzatok sejtjeiről úgy beszélnek, mint sejttenyészetek betakarításáról. Szünet nélkül aratnak, rajtunk is, vérünk és génjeinken keresztül, és ezekkel további kísérleteket végeznek.
     Ezeket az embereket nem fogjuk békeszlogenekkel legyőzni. Ők állig fel vannak fegyverkezve, és bármit megtehetnek velünk. ….

„Rájöttem, hogy a legboldogabb rabszolgák azok voltak, akik gondolkodás nélkül elfogadták a helyzetüket. A legboldogabb rabszolgának nem szabad a rabszolgaságban semmilyen ellentmondást felfedeznie. Azt a benyomást kell elnyernie, hogy a rabszolgaság helyes dolog. És erre csak akkor képes, ha feladja emberségét.” (Frederick Douglass)
     Mindig csak ugyanarról van szó: emberségünkről, értelmünkről, szívünkről, érzéseinkről, tudatunkról. És annak teljes kiéléséért és tudatosításáért, hogy egészen emberek vagyunk. A korlátok nélküli gondolkodásról és életről van szó, és arról, hogy mások mégis ketrecekbe akarnak zárni bennünket. Az ember saját embersége nélkül azon hölgyek és urak rabszolgája, akiknek szolgál. Aki így él, annak az élete nem ér semmit. A megoldás ez: Ne szolgálj nekik többet, töltsd ki te a saját életed emberségeddel. Csak akkor tűnnek el az emberi szörnyek és gaztetteik, ha nem követed őket, nem engedelmeskedsz nekik. Mert csak akkor tudnak szörnyekké válni, ha életedet nekik ajándékozod.
     Nem csak a bűn, de a bűnösök követése is a Sátán rabszolgájává tesz!


„A kapu záródik”

A kérdés, amit ma minden embernek meg kell válaszolnia, valójában így hangzik: Isten vagy a Sátán forgatókönyve szerint akarjuk-e leélni az életünket. Hogyan akarunk, próbálunk az emberiség történelmének mostani időszakában, nagy valószínűséggel e földi világ végének közelében, életünk felett dönteni.

E kérdés helyes megválaszolásához mai helyzetünk pontos ismerete elengedhetetlen: ehhez segít e két részlet is a fentebb ajánlott cikkekből:
     1. „Végül, ha már addig az állításig jutnak el, hogy a teremtmények maguk istenek, és isten csupán egy fogalom, ott vallási területen a panteizmus, politikai területen pedig a kommunizmus kerül hatalomra. És ekkor Isten, aki végül megelégeli mindezen istentelen káromlásokat, e tévedésektől uralta világban az embereket életre-halálra kiszolgáltatja az elvetemült és megvetésreméltó zsarnokoknak.” (Donoso Cortes, „A jelenkor fő tévedései eredetük és okaik alapján”)
     2. „Sokan úgy gondolják, hogy a Kommunista Kiáltvány felett eljárt az idő, hiszen a kommunizmus 1990 körül megbukott, felbomlott a Szovjetunió és az ú. n. szocialista táborhoz tartozó országok új államformában alakultak újjá. De ez csak a látszat: … a kommunizmus, mégpedig legaljasabb formájában soha nem látott mértékben uralja mai világunkat. … Ez az ideológia minden ízében hazugságot vall, és minden porcikájában Isten ellen lázad. Ebből az ideológiából ered minden baloldali mozgalom, minden lázadás, minden hazug elmélet és törvény, ami mára elvileg és gyakorlatilag is az egész világ összes országának életét meghatározza. … A baloldaliság tehát az, ami az igazsággal szemben áll, és a kommunizmus az, ami minden baloldaliságot, vagyis hazugságot összefoglal magában” („Ma már csak ez a kettő létezik: keresztények és antikrisztusok”)

Soós Péter augusztus 7-én megjelent videójában erről a döntésről és e döntés következményeiről beszélt. Beszédének legérdekesebb (és a katolikus vallással nem ellenkező) részei ITT hallhatók. Beszédének „A kapu záródik – Az idő nagyon közel! El ne késs! – Felkészülés Jézus jövetelére” címet adta a következő szentírási részekre hivatkozva: Lk 13,23-30; Mt 19,16-30; 22,1-14.

Lk 13,23-30: „Valaki megkérdezte tőle: "Uram, ugye kevesen üdvözülnek?" Ezt válaszolta neki: "Igyekezzetek a szűk kapun bejutni, mert mondom nektek, sokan akarnak majd bemenni rajta, de nem fognak tudni. A ház ura feláll és bezárja az ajtót, ti meg kint maradtok és zörgetni kezdtek az ajtón: Uram, nyisd ki nekünk! Akkor azt fogja nektek mondani: Nem tudom, honnan valók vagytok. Ti bizonygatjátok: A szemed láttára ettünk és ittunk, a mi utcánkon tanítottál. De ő megismétli: Nem tudom, honnan valók vagytok. Távozzatok egy szálig, ti gonosztevők! Lesz sírás és fogcsikorgatás, amikor Ábrahámot, Izsákot, Jákobot és a prófétákat mind az Isten országában látjátok, magatokat meg kirekesztve. Jönnek majd keletről és nyugatról, északról és délről, és helyet foglalnak az Isten országában. És íme, vannak utolsók, akik elsők lesznek, és vannak elsők, akik utolsók lesznek."”

Az említett beszédből és a szentírási idézetekből egyértelműen kiderül, hogy bár az ú. n. oltás – anyagának összetétele miatt – egyedül önmagában megtiltja minden katolikus számára, hogy beoltassa vele magát, a lényeg ennél több: A mostani koronaőrület és mindaz, ami ezzel jár sokkal több, mint az oltás-probléma, ami csak a következménye, de nem az oka és nem a lényege annak, hogy ez a mostani idő ízig-vérig sátáni világ: a földön megvalósuló pokol, mert minden részletében hazugságra és Isten tagadására épül és támaszkodik.
     Mindebből az következik, hogy az e világban való legcsekélyebb önkéntes részvétel egyet jelent az e világgal való közösség-vállalással, azaz a Sátán világában való részvétellel. Ez a döntő! Ennek tudata kell tetteinket, döntéseinket meghatároznia!
     Ahogy Soós Péter nagyon világosan rámutatott: a beoltást igazoló kóddal, a Sátán kódját kapja meg az érintett, „ami ugyan alakilag nem, de tartalmát és szellemiségét tekintve teljesen megfelel a Jelenések könyvében leírt Sátán bélyegének”. Nem csak az anyaga miatt, hanem mindaz miatt, ami mögötte meghúzódik, amiből és amiért létrehozták!
     A prédikációban Soós Péter elismétli, amire Jézus tanította az övéit: Mondjunk le mindarról, ami e világhoz köt bennünket, mégpedig Jézusért és a saját üdvösségünkért! Egy mai katolikus hite, kitartása, béketűrése, azaz testi, lelki és szellemi ereje össze sem hasonlítható, azaz sokkal-sokkal gyengébb az elmúlt kétezer év katolikusainak erejénél. Mégis, legalább próbáljunk meg kitartani, legalább akarjunk kitartani, hogy ezáltal Isten megadhassa kegyelmét, segítségét! Mert csak ha hajlandók vagyunk/leszünk lemondani minden földi javunkról, juthatunk be a szűk kapun Isten országába!

Urunk Jézus Krisztus mondta: „Az Emberfiának eljövetelekor úgy lesz, ahogy Noé napjaiban történt. A vízözön előtti napokban ettek-ittak, nősültek, férjhez mentek egészen addig, amíg Noé be nem ment a bárkába, s jött a vízözön, és el nem ragadta mindnyájukat. Ugyanígy lesz az Emberfiának megjelenésekor is.” (Mt 24,37-39) – Most lehet igazából megérteni, hogy mit értett Urunk e szavak alatt. „Ettek, ittak, házasodtak” – ez alatt Urunk azokat az embereket érti, akik mindig csak a saját evilági létükkel vannak elfoglalva, onnan nézik és ítélik meg az életet, minden más, távolabbra való kitekintés nyűg a számukra.
     Pedig a logika azt mondja, hogy minél közelebb a pusztulás, az embereknek annál jobban kinyílik a szeme, és annál többen igyekeznek a jó útra térni, menekülni a rossz befolyás alól. Ehelyett pont az ellenkezője történik! Minél nyilvánvalóbb a vég, az emberek túlnyomó többsége annál kevésbé hajlandó ezzel foglalkozni, idejét, erejét annál inkább evéssel, ivással, mulatozással akarja tölteni, csakhogy ne kelljen odafigyelnie, mi zajlik körülötte, és ne kelljen cselekednie, ne kelljen megtérnie. Ez a fajta viselkedés is e helyzet ördögi természetére utal. „A gonoszok és csalók viszont egyre mélyebbre süllyednek: tévúton járnak és tévútra vezetnek” (2 Tim 3,13)
     Pedig a világ eseményei évek, sőt évtizedek óta egyre fenyegetőbbé válnak, egyre inkább azt mutatják, hogy közeleg a vég, közeleg a nagy döntés ideje. 2011. márciusából való ez a levéltöredék, ami a régi fórum egyik bejegyzésével kapcsolatban íródott: „A végidő jön, amikor nem lehet többé langyosnak lenni. A Jóisten a hátramaradó időt arra tartogatja, hogy mindenki elé, jobban mondva csak a félig-meddig jók elé (a rosszak elé már nem tesz semmit) odategye a döntő kérdést: válasszatok végre, fehér vagy fekete, mert szürke többé nem lehet. Ezt egyre több embernél észre lehet venni, mármint azt, hogy a Jóisten feltesz nekik egy kérdést, és arra egyértelmű választ vár, nem pedig langyosat.”
     Dániel prófétánál olvassuk: „Sokat kiválasztanak, megtisztítanak és próbára tesznek, ám a gonoszok tovább folytatják gonoszságukat. A gonoszok közül senki se jut el a belátásra, de az értő szívűek meg fogják érteni.” (Dán 12,10)

Bármi is történjék még, bármi is vár ránk, az bizonyos, hogy Urunk második eljövetele közel van. És ezzel az az idő is, amit Szofoniás prófétánál így olvashatunk: „Nem hagyok meg belőled, csak egy szerény kis népet, amely az Úr nevében reménykedik.” (Szof 3,12)
     Az egyháztanítók szerint a végső időkben még jobban üldözni fogják a keresztényeket, mint az első évszázadokban. Az biztos, hogy a káosz, a pásztorok teljes hiánya, Krisztus Egyházának látszólag tökéletesen reménytelen állapota, Urunknak az Egyházának és a helytartójának adott ígéretének látszólag teljes meghazudtolása a megmaradt katolikusok hitére és bizakodására nagyobb megpróbáltatást jelent, mint a korabeli mártírok testi kínjai, de talán épp ez emelhet fel bennünket: ez adhat erőt, dacot a végsőkig való kitartásra: csak azért is hinni, minden látszat ellenére hinni, sőt biztosan tudni, hogy Isten a legmegfelelőbb pillanatban fog közbelépni, és rendet teremteni.
     De a Biblia bizonyságot ad: „Az emberfélelem kelepcét állít fel, de aki az Úrban bízik, védelmet lel. (Péld 29,25)


Feltéve: 2021. augusztus 19.


VISSZA


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra                              a KEZDŐLAPRA