Az Isten-elleni lázadás újabb brutális állomása

Napjainkban az ú. n. tradicionalisták elsősorban korunk egyik legfőbb pogányának, Bergoglionak a legújabb produkciójával – az ú. n. tridenti misét korlátozó motu propriojával – vannak elfoglalva, azt szedik darabokra, amiatt siránkoznak. Mivel arra nem hajlandók, hogy végre tiszta vizet öntsenek a pohárba, és belássák, hogy egy nyilvános eretnek nem lehet a római szent katolikus Anyaszentegyház feje, e dilemmából kiutat keresnek a maguk számára: Az egyik ilyen kiút az, hogy Ratzingert dicsőítik, és sírják vissza, miközben azt teljesen figyelmen kívül hagyják, hogy a mostani helyzetet létrehozók között minden Bergoglio előtti római fehérruhás aktívan vett részt, és Bergoglio csak azt hajtja most végre, amit közvetlen elődei évtizedek előtt eltervezett.
     A másik kiútjuk az, hogy a pápai tévedhetetlenség dogmáját tagadják, ócsárolják, mert szerintük az vezette be a hyperpapalizmust, ami az egész mostani baj okozója. Ezzel végképp megszűnnek katolikusok lenni, hiszen katolikusnak lenni egyet jelent a rendes Tanítóhivatal feltétel nélküli elfogadójának lenni: azaz hit és erkölcs és egyházi fegyelem dolgában fenntartás nélkül a mindenkori pápa – aki személyében egyenlő a rendes Tanítóhivatallal – tanítását és parancsait követni.

Mindeközben a világ többi része zavartalanul készül tovább a végítéletre. A következő cikk borzalmában talán még fel is múlja a minap a szerkesztői üzenetekben ajánlott cikket, melynek linkjét itt is megadom:
     „Az új ember” jövője – Az isten-Egy uralma
     – német nyelven: https://katholisches.info/2021/07/13/die-zukunft-des-neuen-menschen-die-herrschaft-des-gott-einen/
     – az elérhető legjobb gépi magyar fordítás: https://translate.google.hu/translate?hl=hu&sl=de&u=https://katholisches.info/2021/07/13/die-zukunft-des-neuen-menschen-die-herrschaft-des-gott-einen/&prev=search&pto=aue


Őssejtkutatók ember-állat keveréklényt akarnak létrehozni
(forrás: kath.net/LifeNews/jg (https://kath.net/news/75742) – 2021. július 16.)

Az International Society for Stem Cell Research (ISSCR – magyarul: Nemzetközi Őssejtkutatási Társaság) az "alkalmazott [fogyasztói] embriókutatás" nagymérvű liberalizálását vezette be, amikor 2021. május 26-án meghozott döntésével megváltoztatta eddig érvényes irányelveit. A frissítés a folyamatos fejlődéseket tükrözi, többek között az őssejt-alapú embriómodelleket, az emberi embriókutatásokat, kimérákat, organoidokat és a genomszerkesztést.

Az eddig érvényes szabályok szerint az emberi embriókon csak a megtermékenyítés utáni 14 napig szabadott kísérleteket végezni. A most elfogadott irányelvek már nem adnak meg időbeli határokat a kutatásra. E könnyítésen felül az őssejt kutatás céljaira állatból és emberből készített keveréklények létrehozását is engedélyezik. A jövőben a laboratóriumban genetikusan megváltoztatott emberi embriók és embriómodellek előállítását is tervezik.

A több mint 65 országból csaknem 4000 taggal rendelkező Nemzetközi Őssejtkutató Társaság (ISSCR) az „őssejtkutatással foglalkozó kiemelkedő globális, interdiszciplináris, tudományalapú szervezet”. Az ISSCR küldetése az őssejtkutatás, és az elért eredményeknek az emberi egészség számára történő alkalmazásának az elősegítése. A Társaság világ összes országában elő akarja segíteni, támogatni és megkönnyíteni az őssejtkutatást. Irányelveit maga írja elő a saját maga számára, azaz kutatásának területét és korlátait önmaga szabályozza.

Az ISSCR irányelvek 2021. évi frissítése kétéves együttműködés eredményeként jött létre nemzetközi szakértőkkel és az őssejt-tudomány, az etika és a jog területén elismert vezetőkkel. Az új irányelveket kidolgozó 11 tagú munkacsoport az újítások bevezetésének szükségességét az emberi embriók kultiválása terén és az embrióknak őssejtekből történő előállításában elért jelentős eredményeivel indokolta meg. A munkacsoport tagjai Kanadából, Nagy-Britanniából, USA-ból, Ausztriából, Japánból és Kínából jött tudósok. Az új irányelveket 14 ország tudósai és etikusai vizsgálták felül.
     Az új szabályozás részletei nyilvánosak, és elérhetők az isscr.org/guidelines oldalon.

A világ tudósai, kutatószervezetei és a tudományos folyóiratok már régóta támaszkodnak az ISSCR irányelvekre, mint az őssejtkutatás tudományos és etikai szigorúságának, felügyeletének és átláthatóságának nemzetközi szabványára. Az irányelvek alapot nyújtanak az új szabályozási keretek végrehajtásához azokban az országokban is, ahol nincsenek felügyeleti rendszerek.

„Ez egy jelentős frissítés” – mondta Christine Mummery, PhD, az ISSCR elnöke és a fejlődésbiológia professzora a hollandiai Leideni Egyetem Orvosi Központjában. „A frissítések az alapvető biológiai folyamatok megértésének új módszereivel foglalkoznak, amelyek végső soron a legyengítő betegségek és rendellenességek enyhüléséhez vezethetnek.”
     Az embrió-modellek csak az emberi fejlődés modelljei, nem „valódi emberi életek”, állítják a kutatók. Az új irányelvek meghozatala különben is régóta esedékes volt, mert számos tudós évek óta agresszíven átlépte már az eddigi lehetőségek határait.

Az őssejtkutatásról további információk találhatók az "A Closer Look at Stem Cells" oldalon, amit a Társaság azért hozott létre, hogy tájékoztassa a nyilvánosságot az őssejtkutatásról, és annak lehetőségeiről az emberi egészség javításában. (v. ö.: www.isscr.org).
     Az oldalon többek között ilyen témában adnak felvilágosítást: „ISSCR irányelvek az emberi pluripotens őssejtek és közvetlen származékaik átviteléhez az állatokba”.

A témában további információk itt találhatók:
     – Német nyelven: Internationale Gesellschaft für Stammzellforschung: https://www.drze.de
     – https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/124142/Internationale-Leitlinie-fuer-mehr-Freiheit-bei-Embryonenforschung

– Angol nyelven: The ISSCR Releases Updated Guidelines for Stem Cell Research and Clinical Translation – 26 May, 2021
     – https://www.isscr.org/news-publicationsss/isscr-news-articles/article-listing/2021/05/26/the-isscr-releases-updated-guidelines-for-stem-cell-research-and-clinical-translation


Feltéve: 2021. július 21.


VISSZA


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra                              a KEZDŐLAPRA