„Feljött a halál az ablakba” (Jer 9,21) – „Válaszd az életet” (5 Móz 30,19)
Soós Péter előadása 2021. január 3-án

Aki szereti az igazságot, az keresi és kutatja az igazságot

Korunk egyik legnagyobb tragédiája a pásztorok hallgatása. Jobban mondva, az a mára már minden kétséget kizáró tény, hogy a katolikus híveknek egyáltalán nincsenek már pásztoraik, csak béreseik.
     [Évekig nem értettem, hogy mi a lényeges különbség pásztor és béres között, amíg egyszer meg nem kérdeztem lovászunkat, hogy mit csinálna ő, ha látná, hogy gyanús alakok közelednek a tanyánk felé. Ő azonnal rávágta: Abban a pillanatban átugrana a kerítésen, és futna, amilyen messze csak tud. A kérdést azért tettem fel, mert sokszor gondolkodtam azon, hogy mit kell tennem, ha egy ilyen eset előfordulna: Milyen telefonszámot hívjak, mit próbáljak bezárni stb. – ilyen és hasonló dolgokon törtem a fejem: az elfutás soha nem jutott az eszembe. Lovászunk válasza viszont nem csak megértette, hanem meg is éreztette velem végre a pásztor és a béres közötti óriási különbséget: A pásztor magáénak érzi a nyájat, ezért nem hagyja magára, hanem próbálja menteni (a tanya, a tanyán levő állatok, tárgyak az enyéim voltak, ezért próbáltam védeni őket); a béresnek semmilyen érzelmi kötődése nem volt se az ott lévő állatokhoz, se a tárgyakhoz, eszébe sem jutott tehát, hogy megvédje őket).]

Korunk egyik legfontosabb kérdése, hogy mostani állapotunk mennyire végzetes. Magyarul: milyen messze jutottunk el a végidőben? Mert, hogy a végidőben vagyunk, ahhoz már évek, sőt lassan már évtizedek óta nem fér kétség: De az még válaszra vár, hogy mostanra e végidőnek vajon melyik szakaszába értünk már el?

Jézus ugyan azt mondja, hogy csak az Atya tudja, hogy mikor jön el újra az Emberfia (Mt 24,38 és ApCsel 1,7), de azért több ízben is hasonlatokkal írja le ezt az ismeretlen jövőben bekövetkezendő nagy eseményt:
     „Az Emberfiának eljövetelekor úgy lesz, ahogy Noé napjaiban történt. A vízözön előtti napokban ettek-ittak, nősültek, férjhez mentek egészen addig, amíg Noé be nem ment a bárkába, s jött a vízözön, és el nem ragadta mindnyájukat. Ugyanígy lesz az Emberfiának megjelenésekor is.” (Mt 24,37-39) – Az a tény, hogy Jézus Noé idejéhez hasonlítja az Emberfiának, azaz saját újraeljövetelének idejét, azt bizonyítja, hogy eljövetelekor lesznek még élő Istenhez hű emberek. (Billot kardinális Paruzia című könyvében azt állítja, hogy Jézus újraeljövetelekor már nem lesz élő ember a földön, és ezzel a véleményével feltehetőleg nincs egyedül.) – A vízözönben mindössze 8 ember, Noé és családtagjai menekültek meg. Abban az időben a föld egész lakossága nem lehetett több egy-két, legfeljebb pár száz ezer embernél. Az arány tehát legjobb esetben 8:100 000 (vagy a legrosszabb esetben 8:500 000) . Ez nagyjából megfelel a mai állapotoknak: pár tízezer, netán százezer valóban katolikus 7.8 milliárd ember között.
     Urunk szavai a következő két bibliai szakaszban is azt bizonyítják, hogy lesznek még hű és okos hívei, amikor újra eljön:
     Mt 24,42-46: „Legyetek hát éberek, mert nem tudjátok, melyik órában jön el Uratok. Gondoljatok erre: Ha a ház ura tudná, hogy melyik órában jön a tolvaj, bizonyára virrasztana, és nem engedné, hogy házába betörjön. Legyetek hát készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amelyikben nem is gondoljátok! Ki a hű és okos szolga, akit ura háza népe fölé rendelt, hogy idejében enni adjon nekik? Boldog az a szolga, ha ura hazatérve ilyen munkában találja!” És:
     Lk 18,8: „Csak az a kérdés, hogy amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a földön?” – Nem vitás, hogy ez utóbbi kérdésnek csak akkor van értelme, ha valóban talál még hívőket, mégha nagyon keveset is, amikor újra eljön.

Annak a kérdésnek az eldöntése? hogy talál-e még hitet Jézus, amikor újra eljön, azért olyan fontos most számunkra, mert a génmanipuláló korona-oltás réme felveti annak komoly lehetőségét is, hogy az Istenhez hű, azaz a Sátán bélyegét = a génmanipuláló oltást megtagadókat hamarosan mind eltörlik a föld színéről. A fenti idézetek viszont azt állítják, hogy ezeknek legalább egy része életben lesz még, amikor az Emberfia végre megjelenik rendet tenni és ítélni eleveneket és holtakat.

Jó lenne, ha lenne legalább egy katolikus tekintély, aki utat mutatna nekünk, aki vezetne bennünket, akire hallgatni lehetne – de hát ilyen nincs. Ezért most egy olyan ember videójára/hangfelvételére hívom fel a figyelmet, aki nem katolikus ugyan, de tisztességes keresztény válaszokat keres korunk kérdéseire. Soós Péter legújabb, január 3-án felvett előadása – melynek ezeket a bibliai idézeteket adta címül: „Feljött a halál az ablakba” (Jer 9,21) / „Válaszd az életet” (5 Móz 30,19) – pontosan azokat a problémákat feszegeti, melyek ma minden hűnek megmaradni igyekvőt foglalkoztatnak. (E honlap olvasói feltehetőleg rendelkeznek annyi katolikus tudással, ami megvédi őket attól, hogy az előadásban elhangzó nem ortodox katolikus mondatok félrevezessék őket.)

Az előadásban elhangzó bibliai idézetek ezek: Jer 9,21; 5 Móz 30,19; Lk 18,8.
Majd a következő fejezetekben:
     A megpróbáltatás ideje, A próbatétel ideje, A rostálás ideje : Jel 3,10
     Kiben bízol?: Emberben vagy Istenben? : Jer 17,5-10
     Döntésed lesz a válasz: (a harapás halálos lesz!)
     Isten oltása: A "beoltott Ige" (Igazság) : Jak 1,21; Jel 13,16
     Sátán oltása: Hazugság (hazug vakcina) : 1 Móz 3,1-7
     Megtévesztett gyülekezet: Vezetők + Hívők : Iz 56,10-11/57,1-2
     Továbbá: 1 Móz 2,16-17/3,1-7; Jak 1,21; 2 Tesz 2,10-11

Az előadás harmadik harmadában Soós Péter egy dokumentumfilmet tolmácsol (Tudományos-e a vakcina?: Leleplező dokumentumok), amit az itt hallható hangfelvételből kihagytam. De amit az ORVOSOK CENZÚRÁZATLANUL A COVID JÁRVÁNYRÓL, OLTÁSRÓL cím alatt az orvosokatisztanlatasert.hu oldalon meg lehet nézni.
     A videófelvételt a szerző eredetileg a youtube-ra tette fel, de onnan egy nappal később törölték. A vimeo.com oldalon azonban még látható:
https://vimeo.com/497036221

Az előadás hanganyaga ITT hallgatható meg


Feltéve: 2021. január 6.


VISSZA


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra                              a KEZDŐLAPRA