A pokol kapuja
Mit akar a globális elit elérni a korona-válsággal?

Carlo Maria Vigano érsek válaszai e kérdésre
(forrás: www.katholisches.info – 2021. október 18.)

Auguste Rodin (1840-1917) életművét – „A pokol kapuja” – első ízben 1926-ban, kilenc évvel halála után öntötték bronzba (ez az öntvény ma a Rodin múzeumban áll). Egy másik példány, amit eredetileg Hitlernek szántak, a Zürichi Művészetek Házában van kiállítva.

Vigano érsek – a 2021. október 16-án, az olasz kormány korona-intézkedései ellen „Nemet a félelemre napja” mottó alatt megtartott demonstráción felvételről sugárzott – üzenetében ismételten egy „globális zsarnokság” felállításáról, és a polgároknak egy „gonosz hatalom” általi sokszoros megzsarolásáról beszélt, amit egy „alvilági ideológia” serkent és működtet.

„Ez a hatalom annyira meg van róla győződve, hogy államcsínye sikerülni fog, hogy nem csak az ideológiát, ami őket hajtja, hanem azt a vallást is, ami inspirálja őket, szemérmetlenül az emberek arcába vágja. Ma (= 2021. október 16.) lesz a római Quirinale-palotában – a pápák egykori lakóhelyén – annak a kiállításnak a megnyitója, mely az „Inferno” (pokol) címet viseli, és amit Auguste Rodin alkotásának, az 1880. és 1890. között elkészült „A pokol kapuja” (La porte de l’enfer) nevet viselő szobornak a bemutatásával ünnepelnek meg. Ez a szobor fogja a párizsi Iparművészeti Múzeum bejáratát díszíteni. Vázlatait az 1900-as párizsi világkiállításon mutatták be, hogy ezzel is aláhúzzák e rendezvény szabadkőműves és katolikus-ellenes jellegét.
     És a Kolosszeumban évek óta ott áll Moloch-bálványszobra, ami a Cabiria című film díszlete volt. [lásd a honlap következő cikkét: A római Kolosszeumban felállítottak egy Moloch-szobrot] Ez az a démon, ami gyermekeket nyel el, ami maga a pokolba vezető kapu, és amit Charles Baudelaire (1821-1867) "A romlás virágai" (Les Fleurs du Mal) című verseskötete ihletett. Szent Januárius vértanú városát, Nápolyt, a város vezetőinek engedélyével pár nappal ezelőtt rakták tele a blaszfémia-fesztiválra készült szörnyűséges istengyalázó plakátokkal, hogy azt a gondolat- és szólásszabadságot ünnepeljék, amiben folyamatosan Urunkat gyalázzák meg. A résztvevők egészen nyíltan bevallják, hogy az ördög szolgái, és mint ilyenek azt követelik, hogy tiszteljék őket, és szabadon terjeszthessék ideológiájukat.”

Azok, akik bitorolják a hatalmat, ami az alkotmány szerint a népet illeti, engedelmességet követelnek, egészen az önkárosításig és a saját identitás teljes feladásáig, mondta Vigano érsek, aki a hatalom mostani birtokosait a „hatalom kurtizánjainak” nevezi, akiket senki nem választott meg, és akik hatalmukat a „globális elitnek köszönhetik”, és az a feladatuk, hogy ezek parancsait végrehajtsák.
     A jövő világa, miként ezt ez az elit eltervezte, már 2017 óta ismert, és az ú. n. Davosi világgazdasági fórum internetes oldalán bárki elolvashatja. E terv szerint a tömegnek nem lesz többé magántulajdona és magánszférája. Megélhetését egy univerzális alapjövedelem fogja biztosítani, ami az élethez túl kevés, a halálhoz túl sok. A „szép” jövő, Klaus Schwab és Rothschild tervei szerint, elektronikus pénzből fog állni, melynek használata a zöld útlevélhez lesz kötve, ami a mozgás kontrolljára szolgál, és egy kínai mintára készült szociális hitelrendszerrel lesz összekapcsolva.
     Mindenki kap egy bizonyos pontszámot, amik elvesznek, ha valaki nincs beoltva, vagy túl sok húst eszik, vagy ha nem elektromos járművel közlekedik. Ezek a vétkek az elkövetőket kizárják bizonyos szolgáltatásokból, és arra kötelezik őket, hogy maguk fizessék meg az egészségügyi szolgáltatásokat, miközben ez az engedelmesek számára továbbra is ingyenes marad.
     Ezek nem „összeesküvés-elméletek”, mondja Msgr. Vigano, hanem mind olyasmi, „melyek már folyamatban vannak”. A média „máris ünnepli a bőr alá beültetett chipek nagyszerű hasznosságát, ami, mivel minden adatot tartalmaz, mindent megkönnyít”.

„Ha ma megtörténhet, hogy megakadályoznak bennünket abban, hogy munkánkat elvégezzük, csak azért, mert nem akarjuk magunkat alávetni egy jogtalan, diszkrimináló és káros intézkedésnek, mit gondolnak Önök, mi akadályozhatja meg ezt a zsarnokságot, hogy holnap ne arról döntsön, hogy szabad-e nekünk még a szociális hálón valami nekik nem tetsző írást leközölni? Mi gátolja meg őket abban, hogy ne nyomjanak le egy gombot, ami lehetetlenné teszi, hogy pénzünket használjuk, ha nem vagyunk egy bizonyos párt tagja vagy nem tiszteljük az ú. n. zöld bálványt, a 'földanyát', amit még Bergoglio is tisztel? … Diszkriminálnak bennünket, mert egészségesek akarunk maradni. … Azt hangoztatják, hogy társadalmunk a testvériségen alapszik, de ebben a társadalomban csak az lehet testvér, aki tagadja az Atyát és gyalázza Őt.”

„Kijelentik: 'Minden kultúrát és vallást tiszteletben tartunk', és valóban az új egységes világvallás ökumenikus panteonjában minden bálvány és mindenfajta babona helyet kap, ami megfelel a szabadkőművesség és a bergoglio-féle egyház akaratának. Csupán egyetlen vallást zárnak ki, az igazi vallást, amit Urunk az apostoloknak tanított. A globális olvasztótégelyben minden vallás üdvözölve van, csak a mienk nem. … Mindenütt a hazugság uralkodik, és az igazságnak már nincs semmilyen polgárjoga: ezt az elmúlt hónapokban mindenki megtapasztalhatta.”

Mindazonáltal a zöld útlevél valójában csak egy lépés a pokol kapuja felé, amit a római Quirinale-palotában éppen most mutatnak be. „A globális ideológiának” nem a korona a fontos, ez valójában más célokat követ.
     „Nekünk nincsenek milliárdjaink, mint Sorosnak vagy Bill Gates-nek, nekünk nincsenek emberbaráti alapítványaink, mi nem vesztegetünk meg politikusokat, hogy velünk szövetkezzenek, nekünk nincsenek tévéadóink, se más szociális hálónk, hogy ideáinkat terjeszthessük, mi nem vagyunk szervezettek, mint a Nagy Újrakezdés hirdetői, és mi nem állítunk fel járvány- vagy gazdasági-forgatókönyvet. De nyilvánvaló gyengeségünk ellenére, azon tény ellenére, hogy még arra sem vagyunk képesek, hogy a tévében vagy a közösségi médiában jelen legyünk, továbbá szervezetlenségünk ellenére, a demonstrálásra és protestálásra való alkalmatlanságunk ellenére – mert ez minden korban a hivatásos forradalmárok és a baloldal anarchistáinak előjoga volt – mégis bírunk valamivel, amivel ők nem. Nekünk hitünk van, Urunk ígéretének a bizonyossága: 'A pokol kapui sem vesznek rajta erőt' (Mt 16,18). Egy belső erő éltet bennünket, ami nem a sajátunk, és ami arra a higgadt bátorságra emlékeztet, mellyel az üldözött keresztények a veszélyeket és a vértanúságot fogadták. Ez olyan erő, ami a szívteleneket megijeszti, mert mindazokat megrémíti, akik a halál és a hazugság ideológiájának szolgálnak, akik legbensőbb énjükben tudják, hogy az örök vesztes oldalán állnak.
     A pokol kapujára mi a Janua Caeli, a Mennyország ajtaja névvel válaszolunk, azzal az egyik címmel, mellyel a Lorettói litániában a Boldogságos Szűz Máriát szólítjuk meg. Ő, aki az Apokalipszisben eltiporja a kígyó fejét, a mi királynőnk és vezérünk Szeplőtelen Szíve győzelmének erejével.”


Ajánlás: Dr. Shankara Chetty dél-afrikai orvos, aki nagy tapasztalatokat gyűjtött a mostani influenzás tüneteket mutató betegek kezelésével, egy videóban a Covid-19 és a vakcinák valódi céljáról beszél. Legfontosabb üzenete így hangzik: „Ha az emberek megértik, mi a mögöttes szándék, akkor azt is azonnal megértik, hogy miért történik most mindez a világon.”
     A link: DR. SHANKARA CHETTY A COVID-19 ÉS A VAKCINÁK VALÓDI CÉLJÁRÓL


Feltéve: 2022. január 16.


VISSZA


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra                              a KEZDŐLAPRA