Az a kérdés, hogy amikor az Emberfia eljön, talál-e még embert a földön?

A cím Urunk Jézus Krisztusnak az özvegyasszonyról és a hitetlen bíróról szóló példázatának (Lk 18,1-8) befejező sorára utal, mely így hangzik: „Csak az a kérdés, hogy amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a földön?" (Lk 18,8) – Nos, ezt a súlyos kérdést, ami attól kérdés, hogy a felelet igen, de nem is lehet, egész mostanáig csakis úgy lehetett értelmezni, hogy amikor Jézus újraeljön, talál-e még hívő katolikust a földön. Napjainkban azonban, mikor már a transzhumanizmus és a 2030-as agenda előszobájában vagyunk, jogosan vetődik fel a kérdés, hogy vajon Jézus hívő emberre gondolt-e, amikor környezetének ezt a kérdést feltette, vagy netán arra, hogy talál-e egyáltalán még – Isten képmását viselő – embert a földön?
     A következő két cikkben, két tekintély hívja fel arra a figyelmet, hogyha a helyzet nem változik, az emberek nem térnek magukhoz, akkor bizony nincs messze az az idő, amikor már csak genetikailag megváltozott organizmusok lesznek a földön – természetesen azokon az ördöggé vált alakokon kívül, akik ezt az egész tébolyt előidézték.


1.
Ne hagyják magukat félrevezetni!
Írta: Dr. Wolfgang Wodarg
2021. október

(Dr. Wolfgang Wodarg német tisztiorvos volt az, aki legelsőként hívta fel a figyelmet azokra a hazugságokra, amik már csaknem két éve mérgezik és irányítják az egész világ életét. Őt követték aztán a többiek, de az első ő volt, hiszen ez volt évtizedekig a szakterülete.)

Lassacskán elegem van a mesterséges, vagy természetes, vagy semmilyen vírusokról szóló diszkussziókból. Nyár óta újra és újra leírtam és elmondtam, hogy mostanra már teljesen mindegy, hogy a laboratóriumokban mit hoztak/hoznak létre. Hiszen a veszélyes vírusok járványügyi szempontból veszélytelenek, mert egy olyan vírus, ami gazdáit elpusztítja, egyúttal saját terjedését is korlátozza, illetve teszi lehetetlenné. A laborban produkált vírus-szörnyetegek legfeljebb arra alkalmasak, hogy rövidtávon drámai képeket hozzanak létre. De erre a helytelen, sőt életveszélyes gyógyítási módszerek is elegendők, köztük az idősek mesterséges lélegeztetése vagy a többi gyilkos kísérlet, amiket aztán a média fel tud fújni.

Mindazonáltal ma már elpocsékolt idő a vírusokról és hatásaikról elmélkedni és vitázni. Mert nem vírus-okozta járványokat élünk át, hanem annak a próbáját, hogy miként tudják az embereken tömegesen részben már elvégzett, részben ezután elvégzendő, szörnyűséges következményekkel járó géntechnológiai kísérleteket a világ előtt igazolni és végrehajtani. Sőt, valószínűleg már egy be nem vallott népességkorlátozás kísérletnek vagyunk a részesei.
     A vírusokról szóló diszkussziók tehát csak arra szolgálnak, hogy eltereljék a figyelmünket ezekről a gaztettekről, bennük a totális ellenőrzés bevezetéséről, és arról, ahogyan a kormányok és „barátaik” legintimebb adatainkat a legarcátlanabb módon kiszolgáltatják a nagy adatbankoknak.
     Amit oltás címen ma a tömegekbe beadnak, úgy van adagolva, hogy a mese a vírusokról és ezek veszélyességéről lehetőleg sokáig fenntartható maradjon.
     Ha nem figyelünk oda, akkor mi mindannyian a rengeteg pénzzel rendelkező tébolyodottak és azok áldozataivá válunk, akik ezek pénzét – kerül, amibe kerül – meg akarják szerezni [azáltal, hogy szorgos végrehajtó eszközeikké válnak].


2.
Egy olyan kísérletnek vagyunk részesei, ami genetikailag megváltozott organizmussá tesz bennünket

Msgr. Carlo Maria Vigano 2021. október 9-én Rómában, a kötelező oltás ellen tüntetőkhöz intézett videó-üzenetében hasonló módon fogalmazott, amikor az "oltással" kapcsolatban ezt mondta:
     Abszurd dolog, hogy az embereket „egy olyan kísérleti készítménnyel oltják be, ami a DNS-ünkre hat és genetikailag megváltozott organizmussá tesz bennünket”.
     [Figyelem! Nem azt mondja genetikailag megváltozott emberré, hanem genetikailag megváltozott organizmussá! Ami már a készítményt szabadalmaztatók tulajdonává teszi az ily módon megváltoztatott organizmust, azaz az embereket, minket! – miként erről – állítólag – az amerikai legfelsőbb bíróság ítélete már rendelkezett is.]
[Msgr. Vigano videóüzenetének német szövege: ITT található – magyar nyelvű Google-fordítása pedig ITT]

További részletek Msgr. Vigano üzenetéből:
     Hogy ebből a kátyúból kikerüljünk, arra van szükség, hogy a dolgokat a maguk összességében ítéljük meg, ne csak az egyes tényekre koncentráljuk, hanem a teljes egészre. Ezáltal láthatóvá válik, hogy a pandémia csak egy művileg provokált eszköz azzal a céllal, hogy … a hatalom és a vagyon egy szűk elit kezében összpontosuljon, melynek tagjai az emberiség maradékát csupán rabszolgák és vásárlók rezervoárjának tekinti. … Miközben ezen elit tagjai arra készülnek, hogy a levegőt, a vizet és a napfényt áruként adják el nekünk a zöld szükségállapot és az állítólagos klímaváltozás ürügye alatt.

Meneküljünk ki ebből az útvesztőből azáltal, hogy felismerjük, hogy a tekintély problémájával állunk szemben: mert most az a helyzet, hogy adott egy polgári tekintély, ami nem törődik a polgárok javával, és egy vallási tekintély, aki nem törődik többé a hívek lelki üdvösségével, sőt, sokkal inkább azon igyekszik, hogy őket egy pokoli sárkány torkának kiszolgáltassa.

Egyáltalán nem törődnek az egészségünkkel, ugyanannyira nem, mint ahogy a környezet megóvása vagy a béke előmozdítása sem érdekli őket. Véleményük szerint – miként ezt az olasz környezet-miniszter, Roberto Cingolani kimondta – az emberiség több mint felének el kell tűnnie, mert mi, emberek a bolygó számára paraziták vagyunk.
     És pont azok, akik a bolygónak az új oltóanyagok, az abortusz, az eutanázia és a tömeges sterilizálás által való elnéptelenítését elméletbe foglalják, nevezik magukat filantrópnak. És mindazok, akik különböző módokon eladták magukat ezeknek a jóembereknek, arra szólítanak fel bennünket, hogy „higgyünk a tudománynak” (ma a Covid miatt, holnap a globális felmelegedés miatt), és az öngyilkossággal határos fideista engedelmesség nevében mondjunk le józan eszünkről.


Feltéve: 2021. október 15.


VISSZA


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra                              a KEZDŐLAPRA