HÁZSZENTELÉS
VÍZKERESZT NYOLCADÁBAN


A házszentelés szép szokása Vízkereszt nyolcada alatt történik. A megbeszélt időpontban együtt van az egész család. Kis házioltárt készítünk, rá teszünk két égő gyertyát és az oltár közelében a fűtőlapátra vagy más alkalmas módon egy kis parazsat, hogy a pap majd tömjént hinthessen rá.


Amikor a pap megérkezik, üdvözli az egybegyűlt híveket.

Pap:
Hívek:
Antifóna

Békesség ennek a háznak.
És minden lakójának.
Keletről bölcsek jöttek Betlehembe az Úr imádására: megnyitott kincsestárukból értékes ajándékokat hoztak: aranyat a nagy királynak, tömjént az igaz Istennek, mirhát a temetésére. Alleluja.

Most következik a Magnificat:
    Magasztalja én lelkem az Urat,
És ujjong az én lelkem, – Megváltó Istenemben.
Mivelhogy szemre vette szolgálójának alacsony sorát. –
Ímhol mostantól engemet boldognak hirdet minden nemzedék.
Mert nagy dolgokat tőn a Hatalmas velem, – És szent az ő neve.
S irgalmassága fiúról-fiúra száll, – Őt félő minden nemzedékében.
Karja hatalmas dolgokat cselekszik, – Szétszórja mind, kik szívök dagályában fönnen hordozzák fejüket.
A gőgösöket leveti székükből, – S fölmagasztalja az alázatost.
Az éhezőket jóllakatja jóval, – S a gazdagot üres kézzel bocsátja el.
Kezébe vette dolgát fiának, Izraelnek, – Irgalmasságát nem felejti el.
Miképpen hajdan atyáinkhoz szólott, – Ábrahámhoz s magvához mindörökkön.
Dicsőség az Atyának ...

Közben a pap szenteltvízzel meghinti és megtömjénezi a házat, illetve a lakást. Megismételjük az antifonát:

Antifóna:


Pap:
Hívek:
Pap:
Hívek:
Pap:
Hívek:
Pap:
Hívek:

Pap:


Hívek:

Pap:
Hívek:

Keletről bölcsek jöttek Betlehembe az Úr imádására: megnyitott kincsestárukból értékes ajándékokat hoztak: aranyat a nagy királynak, tömjént az igaz Istennek, mirhát a temetésére. Alleluja.

Pater noster …. (csendben) ….. Et ne nos indueas in tentationem
Sed libera nos a malo
Omnes de Saba venient (Mindnyájan Sábából jöttek)
Aurum et thus deferentes (Aranyat és tömjént hozván)
Domine exaudi orationem meam
Et clamor meus ad te veniat
Dominus vobiscum
Et cum spiritu tuo.

Könyörögjünk
Isten, ki a mai napon Egyszülöttedet a csillagvezérelte pogányoknak kinyilatkoztattad, engedd kegyelmesen, hogy akik téged hitünk által már megismertünk, fölségednek színről színre látására eljussunk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te Fiad által, aki Veled és a Szentlélek Istennel egyetemben él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen.

Világosulj meg, világosulj meg Jeruzsálem, mert eljött a te Világosságod: az Úr dicsősége támadt feletted, Jézus Krisztus Szűz Máriától.

Et ambulabunt gentes in lumine tuo: et reges in splendore ortus tui. (A népek a te világosságodban járnak és a királyok a neked támadt fényességben.)

Et gloria Domini super te orta est (Az Úr dicsősége támadt feletted)

Oremus
Benedic, Domine Deus omnipotens, domum istam, ut sit in ea sanitas, castitas, victoriae, virtus, humilitas, banitas et mansuetudo, plenitudo legis et gratiarum actio Deo Patri et Filio et Spiritui Sancto; et haec benedictio maneat super hanc domum et super habitantes in ea.
Per Christum Dominum Nostrum.
(Könyörögjünk: Mindenható Isten, áldd meg e házat, hogy egészség, tisztaság, a győzelem erénye, alázatosság, jóság és szelídség, a törvény teljessége, hálaadás az Atya, a Fiú és a Szentlélek iránt uralkodjon benne; és ez az áldás maradjon e helyen és mindazokon, akik itt lakoznak. A mi Urunk, Jézus Krisztus által.)

Amen.

A házszenteléskor régi szokás szerint az évszámot és a három király nevének (Gáspár, Menyhért, Boldizsár) kezdőbetűit írják fel az ajtóra.

A házszentelésnél használt víznek, amit a pap Vízkeresztkor (vagy Vízkereszt vigíliáján) szentel, az egész nyolcad alatt ördögűző hatása is van, ami azonban a nyolcad elteltével elveszik.


Feltéve: 2023. január 11.


VISSZA


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra                              a KEZDŐLAPRA