Rettegés a félelemtől
Írta: Rüdiger Lenz
(forrás: https://apolut.net/angst-vor-der-angst-von-ruediger-lenz/ – 2022. március 16.)

Részletek

Az emberiség történelmében soha nem az első lövés jelentette egy háború kezdetét: A valóban sorsdöntő történések az első lövés előtt zajlottak le….
     Valójában nem Putinról, Oroszországról, vagy Ukrajnáról, vagy egyáltalán egy háborúról van szó, hanem arról a rejtélyről, hogy az emberiség saját vesztét érezve a saját maga okozta problémákra válaszul és megoldásul mindig a rombolást vetette/veti be. Aki a rombolást, a rombolásra való hajlamot az emberiségből ki akarja űzni, annak egy tökéletesen más társadalmat kell felépítenie, olyat, amiben a gonoszság nem fordul elő.
     [R. Lenz korábbi írásaiból az tűnik ki, hogy katolikus. Akár igaz ez, akár nem, e pár mondata valójában azt jelenti, hogy csak Isten országában létezhet tartós béke. És hogy amíg Isten országa nem jön el, addig az emberiség mindig a Sátán, a diabolus tervét valósítja meg: zűrzavart, pusztítást idéz elő.]

A világ elitjéből, a hatalom birtokosaiból már a „béke”, mint szó, hányingert és undorító rángatózásokat vált ki, mert a béke, különösen a világbéke lehetetlenné teszi számukra az uralkodást és a birtoklást. Ezért úgy kerülik, mint az ördög a szenteltvizet, mégpedig a világ összes elitje. Ma ez az elit az ördög szerszámosládája, a Sátán önkéntes hadserege.
     Az elitnek szüksége van ellenségre, amire a tömegek figyelmét irányíthatja, hogy az ily módon létrehozott félelem segítségével tagjaik akadálytalanul uralkodhassanak rajtuk. Mert azok, akiket állandó félelemben tudnak tartani, önként hagyják, hogy uralkodjanak rajtuk, és mindenkinek alávetik magukat, akik megoldást ígérnek nekik e félelmek ellen. Ez az a trükk, amivel az apró kisebbség a tömegeket vezetni és irányítani tudja.

A tömegek félelmét ellenségképekkel lehet irányítani, mert a félelem mindig azonnali megoldást kíván. És az elit ezeket sulykolja a remegő tömegek agyába. Eközben a tömegnek fogalma sincs, hogy valójában mi is történik, és a legrosszabb, hogy azt sem tudja, hogy nem tud semmit, nem ért és nem lát semmit abból, ami körülötte történik. …
     A tömegek számára a televízió, a fősodratú mondja meg mindig az igazságot, és ezért követik azokat a parancsokat, amik onnan jönnek. Az elit azt sulykolja beléjük, hogy a polgár első számú kötelessége az engedelmesség. Aki követi a médiát, az a jó ember. Aki meg meri kérdőjelezni mindazt, ami az elit által kormányzott médiából jön, az ellenség, az náci.

A nyugat propagandagépezete az évtizedek során elérte, hogy az emberekkel az élet (szinte) minden területén a valóságnak az ellenkezőjét hitessék el: A politikában, az egészségügyben, a táplálkozásban, a mezőgazdaságban, az oktatásban, a vallásban, a nyelvben, a kultúra minden területén, a felebaráti szeretet és a szolidaritás értelmezésében, a valóság felismerésében, egyáltalán mindenben. Ezért az életben ma már minden hamis, és csak az számít jó embernek, aki ebben a hamis játékban részt vesz. A szabad és gondolkodó embert és társadalmat eltörölték, felszámolták.

A rabszolgává tett elméket ezután digitális őrületből és kívülről irányított maradék-életből álló hibridekké fogják transzformálni, hogy az elitek kiélhessék rajtuk pszichopatológiai hajlamaikat. Ezek istentudatukkal az ördögöt mímelik, miközben embertelen tetteikkel traumatizálják az embereket. Az elitek körében az "emberisten" vallás uralkodik, melyben saját magukat szülik istenekké, miután a tömegeket teljesen megfosztották emberi létüktől. Ez az ő tervük, és – szerintük – ennek kell a mi jövőnknek lennie.

Aki tudni szeretné, hogy ez hogyan sikerül nekik, az olvassa el Thomas Röper új könyvét, melynek címe: „Inside Corona – a járvány, hálózat és a háttér-emberek”. Az embereknek végre meg kell/kellene érteniük, hogy a digitális forradalmat ellenük találták ki és vezették be azok, akik magukat ennek segítségével rajtuk uralkodó istenekké akarják tenni, illetve már teszik is. [Hogy ez mennyire így van, és napról-napra mennyivel átfogóbbá válik, az olvassa el a WHO legújabb, 2024-re megvalósított terveit, melyeket az orosz-ukrán háború leple alatt éppen most kezdenek megvalósítani.]
     Ez az ő tervük, amit Klaus Schwab (a davosi Világgazdasági Fórum és a Nagy Újrakezdés kiagyalója) sugalmazója és tanácsadója, az izraeli történész, Yuval Noah Harari „Homo Deus – Az emberiség története a jövőben” című könyvében leírt. Előző könyvében azt az utat mutatta be, amit a homo sapiens – az ő véleménye szerint – a most megvalósuló transzformációig bejárt, ebben az újabban pedig azt, hogy mostantól milyen lesz az emberiség történelme. A Homo Deus emberistent, vagy istenembert jelent, és pont erről, az istenné vált emberről szól Harari könyve. [Harari saját honlapján a könyveihez írt ajánlásokat is közli; előző könyvéhez elsőnek Bill Gates, másodiknak Barack Obama elismerő, sőt elragadtatott szavait.]

Ezek az emberek a lelki zavarok legerősebb és legveszélyesebb fajtájában szenvednek: istennek képzelik magukat! Meg vannak győződve arról, hogy miután ők istenek, mi az ő tulajdonuk vagyunk, hogy a föld az ő tulajdonuk, az élet az ő tulajdonuk. És arról is, hogy ők az életet jobban el tudják rendezni, mint ahogy ezt eddig a teremtés, vagy maga a Teremtő tette.

Klaus Schwab és társainak terveiről lásd a honlap következő cikkeit:
     – „Eladták magukat a Sátánnak” (szerző: Msgr. Vigano)
     – A cél: Isten végleges trónfosztása
     – Test és lélek elleni totális támadás (avagy az abszolút sátáni őrület)
     – A pokol kapuja – Mit akar a globális elit elérni a korona-válsággal? (szerző: Msgr. Vigano)
     – „A nép üdve én vagyok, mondja az Úr”

Az interneten található megszámlálhatatlanul sok figyelmeztetés, a körülöttünk tapasztalható vérfagyasztó, látszólag egymással semmilyen kapcsolatban levő események, életünk folyásába a legdurvábban beavatkozó intézkedések halmaza, sőt, maga az ország vezetőjének kijelentése, miszerint 2030-tól egészen más világ jön (ezt sokan hallották, de hazug, őrült szavaknak bélyegezték), ellenére a lakosság túl-túlnyomó többségének fogalma sincs, hogy valójában mi történik, sőt még azt sem értik, hogy semmit nem értenek….

Az elit azért tartja állandó félelemben az embereket, hogy azok kérdezősködés nélkül kövessék parancsaikat. Aki átlátja terveiket, és nem követi őket, azokból nem legyőzött, hanem valójában győztes válik. Az emberek állandó félelemben és traumákban való tartása az elit programja, melynek határát és campusát szolidáris társadalomnak, modern társadalomnak, nyugati értékrendnek és ehhez hasonlóknak nevezik.
     Korunkban az egyházaknak (!) fogalmuk sincs arról, hogy mi a szeretet, az iskolák nem tudnak semmit az oktatásról, a kultúráról, a műveltségről. A környezetvédők semmit nem tudnak az életről. Még a baloldali szervezetek sem tudnak semmit a – nemzetiszocialista hősüket, Banderát istenítő – ukrán náci csapatokról, és ezáltal közösködnek velük. Számukra minden kételkedő náci-szimpatizáns. A fősodratú média mondja meg a tömegeknek, hogy mi a jó, a helyes, amit aztán ők imádattal vesznek körül. Az ily módon viselkedő és érző tömegből nemcsak a józan ész, de a szeretetnek, az irgalomnak, a valódi együttérzésnek, az empátiának az utolsó csírája is kihal. Az embereknek már csak holt dolgokhoz van közük, melyekben a másokkal való összetartozás hiányának pótszerét látják és istenítik.


Utószó:
     Egy másik cikkhez, ami az amerikai gazdaság és vele az amerikaiak világhatalmának lehetséges közelgő összeroppanásáról szólt – azt követően, hogy Kína és Szaúd-Arábia megegyezett, hogy mostantól kezdve amerikai dollár helyett kínai valutában bonyolítják le olajkereskedelmüket – egy hozzászóló többek között a következőket írta:
     „Én nem attól tartok, amitől a cikk szerzője, nevezetesen, hogy egy Oroszország/Kína és USA/NATO közötti (atom)háború előcsarnokában vagyunk, hanem egy egészen más, és már futó világháborútól félek, ami az USA/Európa/Oroszország/Kína legfelsőbb szintjein elhelyezkedő őrült, pszichopata nómenklatúra-gazemberek és köztünk, 7,8 milliárd rabszolga, baromcsordákban tartott ellenfél között zajlik. És hogy az USA/Európa/Oroszország/Kína nemzetközi pénzügyi-sajtó- és nómenklatúra-maffiája csak látszólag és félrevezetésképpen harcol most éppen egymás ellen. Valójában egymás között furcsa módon egyetértenek abban, hogy ellenünk, akikből állítólag túl sok széndioxidot kibocsátó barom él a földön, kell háborút viselni. És ebben a harcban az atomkártyát szintén nem lehet bevetni, mert ezzel ezek a pszichopaták magukat is megsemmisítenék. Mindenesetre én is nagyon kíváncsi vagyok, hogy a mostani valószerűtlen-sztori miként fog – [elsőnek 2024-ig, aztán] 2030-ig – továbbfolytatódni….

Néhány a cikkben leírtakhoz ajánlott írás, illetve videó:
     – Mit akar az ellenség? Mi az az új világrend?
     – Hogyan irányítja a Világgazdasági Fórum a világot
     – Klaus Schwab a legveszélyesebb ember a földön?
     – Orosz-ukrán háború az újabb globális színjáték?
     – Jön a WHO VAXPASS


Feltéve: 2022. március 24.


VISSZA


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra                              a KEZDŐLAPRA