„És kijöve egy tűzvörös ló, és a rajta ülőnek megadaték, hogy a békét elvegye a földről”

A tavaly (=2021) májusban a „Hiszünk-e a halál utáni életben?” címmel feltett tanulmány Mit mond a Szentírás a mostani időkről? című fejezetében, a „A hét pecsét, illetve a négy ló” nevet viselő részben olvasható a Jelenések könyvének 6. fejezetéből az apokaliptikus lovakról szóló jóslat, illetve néhány gondolat azzal kapcsolatban, hogy a korona-őrület idején mit jelenthet számunkra ez a jövendölés:
     „És látám, amint a Bárány felnyitott egyet a hét pecsét közül; és hallám az egyiket a négy élőlény közül, amint mennydörgésszerű hangon így szólt: "Jöjj, és lásd!" És láttam, és íme egy fehér ló jelent meg, és a rajta ülőnek íja vala. És korona adaték neki, és diadalmasan kivonula, hogy győzzön. És midőn a második pecsétet felnyitotta, hallám a második élőlényt, amint így szólt: "Jöjj és lásd!" És kijöve egy másik, tűzvörös ló, és a rajta ülőnek megadaték, hogy a békét elvegye a földről, hogy az emberek egymást öldössék: és nagy kard adaték neki.” (Jel 6,1-4)

Az első, a fehér ló megfejtése nagyon egyszerűnek tűnt: „A mai olvasó számára több mint megdöbbentő a fehér ló és lovas képe: A fehér ló és koronás lovasa … egyértelműen a mostani kórház, betegség uralta világunkat, és, illetve még ennél is inkább, az áruló orvosokat, egészségügyieseket idézi fel, akik egy "korona" segítségével győzték le az egész világot!”

Mintegy egy évvel később az orosz-ukrán háború kirobbanásának napján, majd azóta is, minden szakember/elemző azzal kezdi mondókáját, hogy mindennel számolt, csak azzal nem, hogy az oroszok valóban bevonulnak Ukrajnába, és ezzel „igazi” háború tör ki Európában.
     Jól emlékszem, hogy a fent említett cikk megírásakor én sem tudtam elképzelni, hogy nemsokára „igazi” háború törhet ki, és ezért furcsának tartottam, hogy a fehér lovat, nem a fekete, hanem a tűzvörös ló követi: Úgy "okoskodtam", hogy előbb jön az éhség, és csak az szüli meg azt az erőszakhullámot, ami aztán egy háborút elindít. Ezért a cikket e vélekedésemnek megfelelően így folytattam:
     „A második, a tűzvörös ló jelentése a mi számunkra már egyértelműnek tűnik: A mostani koronaterrort, azaz az orvosok "győzelmét", a fehér lovon ülő koronás lovast, a gazdasági katasztrófa, azt pedig az erőszak megnövekedése fogja követni egészen a nyílt háborúkig. A háborúval pedig a napjainkban elindult éhínség nemcsak a világ szegény országaiban, de mindenütt fel fogja ütni a fejét. Az élelmiszerdrágulás már napjainkban elkezdődött, és egyre komolyabb méreteket ölt.” – Mint már tudjuk, a mostani háborút se nem a korona, se nem a gazdasági bajok, hanem a katonai helyzet (a NATO keleti-terjeszkedése) váltotta ki (aki még mindig nem hiszi, hogy Ukrajna közel állt a NATO-tagság elnyeréséhez, az olvassa el a wikipédia NATO-tagállamok című bejegyzését).

Ez is jó példa arra, hogy a mi emberi gondolkodásunk mennyire helytelen, és hogy az élet nem a mi gondolatmenetünket, valószínűség-számításunkat követi, hanem Isten akaratát, döntését. Ami megint csak arra figyelmeztet bennünket, hogy csakis Istenre, az Ő szavára figyeljünk, és ne gyártsunk saját elméleteket: A mostani helyzet újfent megmutatta, hogy ami a Bibliában le van írva, az úgy is fog megtörténni mindenféle csűr-csavar nélkül.

Hogy az Ukrajnában folyó háború mivé fog fejlődni, arról a fentebb említett szakemberek/elemzők ugyanolyan keveset, ha nem még kevesebbet tudnak mondani, mint a háború kitöréséről. A háború eddigi hozadékai azonban már így is pusztítóak, és jóvátehetetlenek: 1) elindult az új "menekült" áradat, ami a korábbi migráció számára is új, és ezúttal lezárhatatlan utat nyitott, ami Európa amúgyis megrokkant népei számára még súlyosabb válságot fognak előidézni; 2) háttérbe szorult a korona-ügy, ami a károkat okozók felelősségre vonását elodázta, vagy talán teljesen lehetetlenné tette; 3) az emberek újabb két, egymással szóba nem álló, ellenséges táborrá szakadtak az egész világon. Ráadásul a szakadék többnyire ugyanott tátong, mint korábban: Az egyik oldalon, ugyanúgy, mint a koronánál, azok állnak, akik nem hisznek a fősodratú médiának, informálódnak, és képesek gondolkodni, és ez alapján dönteni. A másik oldalon pedig azok, akik vakon és süketül, agyukat maximálisan kikapcsolva elhiszik és követik a hangosakat. Ezáltal a már két éve meglévő szakadék családtagok, barátok, egyes közösségek tagjai, országok polgárai között az eddiginél és mélyebbé vált.

A helyzet jobb megértését a következő publikációk segíthetik:
     – Juliánus barát: Mi történik Ukrajnában?
     – Párhuzamos valóságok, a Mátrix amiben élünk – Mi történik most Ukrajnában igaziból?
     – Nem Putyin számolta el magát
     – A pontos idő 2022. március 2.
     – George Friedman megdöbbentő beszéde az USA geopolitikai stratégiájáról (2015), ugyanez egy másik linken:
     – George Friedman megdöbbentő beszéde az USA geopolitikai stratégiájáról (2015)
     – Magyargyűlölet Ukrajnában!
     – Orosz-ukrán háború | Mind meghalunk újratöltve
     – Ukrán puccskormány eredménye

Német nyelvű cikkek (amiket a hibák ellenére is érdemes google fordítóval lefordíttatni):
     – Angeschlagene Friedenstaube
     – Wer schießt auf wen in Kiew?
     – Nazis in der Ukraine? – Nein! Unmöglich
     – Ukrainian Agony - Der verschwiegene Krieg

Végezetül ne feledjük, hogy a történet folytatódni fog
     „És midőn a harmadik pecsétet felnyitotta, hallám a harmadik élőlényt, amint így szólt: "Jöjj és lásd!" És íme egy fekete lovat láttam, és a rajta ülőnek kezében mérleg vala. És mintegy szózatot hallék a négy élőlény közepette, mely így szólt: "Két font gabona egy tízesért, és háromszor két font árpa egy tízesért. De a bort és az olajat ne bántsd!" és midőn a negyedik pecsétet felnyitotta, hallám a negyedik élőlény szavát, amint így szólt: "Jöjj és lásd!" És íme egy fakó lovat láttam, és a rajta ülőnek neve Halál, és az alvilág követé őt. És hatalom adaték neki a föld negyed része fölött, hogy öljön karddal, éhínséggel és halállal és a föld vadállataival. És midőn az ötödik pecsétet felnyitotta, látám az oltár alatt azoknak lelkeit, akik megölettek Isten igéjéért és tanúságtételükért. És nagy szóval kiáltának, mondván: "Urunk, te szent és igaz, meddig nem mondasz ítéletet, és nem állasz bosszút vérünkért a föld lakóin?"” (Jel 6,5-10)

A háborúval tehát nem érnek véget a megpróbáltatásaink, a következő csapások, bennük a megmaradó két ló ugyanolyan biztosan eljön, ahogy az első kettő eljött (minden emberi számítás ellenére):
     Magyarázat a két utolsó ló és lovas jövendöléséhez: A „bor és olaj” szókapcsolatot a választott népre, Izraelre használták; ha ez így van, akkor a „négy élőlénynek” a felhívása: „De a bort és az olajat ne bántsd!”, azt jelentheti, hogy a választottak (akiknek „kedvéért meg fognak rövidülni e napok” v. ö. Mt 24.22) nem fognak éhen halni, mert rájuk a mártíromságnak konkrétabb formája vár.
     A negyedik lovas a halál, de közvetlenül még őt sem a vég követi, hanem a démonok, akik sokakat elpusztítanak. Valószínűleg ekkor halnak meg azok, akik eddig hűségesen kitartottak Jézus Krisztus mellett, és akik ezért – az ötödik pecsét feltörésekor megjelenő korábban élt társaikhoz hasonlóan – kifejezetten „Isten igéjéért és tanúságtételükért öletnek meg”.


Feltéve: 2022. március 6.


VISSZA


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra                              a KEZDŐLAPRA