Bízzatok, mert én legyőztem a világot
(Jn 16,33)
Bűn nélkül fogantatott szeplőtelen Szűz Mária,  
könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk  
(Csodásérem)  

    hagyományhű magyar katolikusok

SZŰZ MÁRIÁNAK,
MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK
felajánlott honlapja    2007. szeptember 11-én, este 7 órakor
a BÉCSI ferences templomban

TRIDENTI RÍTUSÚ SZENTMISÉT

celebrált Ausztria apostoli nunciusa
Dr. Edmont Farhat érsekBécsben évek óta, szeptember 12-én, Mária szentséges nevének ünnepén tridenti rítusú ünnepélyes szentmisét tartanak. A törökök felett 1683-ban Bécsnél aratott győzelem emlékére XI. Ince pápa ezt az ünnepet az egész Egyház számára kötelezővé tette. A keresztény sereg Isten Anyjának zászlaja alatt indult augusztus 15-én a csatába. A döntő ütközetre szeptember 12-én került sor, amikor is a törökök megsemmisítő vereséget szenvedtek. A pápa még ugyanebben az évben e győzelem emlékére Mária nevenapjának ünnepét a Mária születése napja utáni vasárnapra helyezte és az egész Egyház számára előírta. Szent X. Pius pápa az ünnepet a győzelem napjára, szeptember 12-ére helyezte át.
     A bécsi ünnepi szentmisét az elmúlt években a Karlskirche-ben tartották, idén azonban a templomban folyó helyreállítási munkálatok miatt a misére a városközpontban fekvő ferencesek templomában került sor, mégpedig már az ünnepet megelőző este, vagyis szeptember 11-én 7 órakor. Az „usus antiquior”-ban bemutatott szentmisét Ausztria apostoli nunciusa, Dr. Edmont Farhat érsek celebrálta. A kórus Haydn Nelson miséjét énekelte.
     Dr. Edmont Farhat érsek 2005 októbere óta Ausztria apostoli nunciusa. Farhat érsek prédikációját „Istennél semmi sem lehetetlen” mondattal kezdte és végezte. Ezután latinul folytatta a Zsidókhoz írt levélből merítve, hogy Krisztus értünk halt meg és ezzel az üdvöt hozta el nekünk. Majd ismét németül a tridenti rítus fontosságáról, értékeiről beszélt. Kihangsúlyozta, hogy a pápa motu propriojával nem „újra engedélyezte a tridenti rítust”, hanem csak rendelkezett felőle, hiszen „ez a rítus soha nem lett eltörölve, ugyanúgy, ahogy a latin nyelv sem”. A latin az Egyház nyelve, az volt csaknem két évezredig, és az is marad. A latin nyelv az a nyelv, amelyen a teológia és a hit megfogalmazást nyert. A latin egész kultúránk számára fontos alap, a tudomány, a filozófia, a teológia, a művészet, a kutatás szinte elképzelhetetlen latin nélkül. És a Szentatya most visszaadta nekünk ezt a kulturális kincset. A tridenti rítus nem múzeumba való, hanem a mindennapok gyakorlatába. Az Egyház számára kincsestárat jelent. „Sok papot, nem, minden papot” arra szólít fel, hogy merítsen ebből a kincsestárból.KÉPSOROZAT A SZENTMISÉRŐL
(A fotózás szándékosan vaku nélkül történt – ezért a képek minősége nem megfelelő.)   Készülődés a szentmisére
   Lépcsőima   Szentlecke és Evangélium
      Szentbeszéd   Felajánlás   Átváltoztatás

   Szentáldozás

     


    Áldozás utáni imádság

   
              Utolsó Evangélium

              


   Kivonulás

     


    Vége a szentmisének

   

              Újmisés áldás

              

              A szentmisén asszisztáló két magyar újmisés pap
              a mise után a sekrestyében
              újmisés áldást osztott a jelenlevő klerikusoknak
              és a mise laikus szervezőinek
BESZÁMOLÓ A SZENTMISÉRŐL


ELEJÉRE


vissza
a HÍREK oldalra                      a KEZDŐLAPRA                     a GALÉRIA oldalra